Тег: платоспроможність

Методичні засади управлінського обліку грошових коштів на підприємстві

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методичні засади управлінського обліку грошових коштів на підприємстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/10/metodichni-zasadi-upravlinskogo-obliku-groshovih-koshtiv-na-pidpriyemstvi/

Аннотация: (Українська) В статті розкрито питання доцільності впровадження управлінського обліку для підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства. Показано основні методичні засади організації управлінського обліку грошових коштів шляхом перетворення структурних підрозділів підприємства у центри відповідальності. Запропоновано ввести наступні види центрів відповідальності на підприємстві: центр формування вхідного грошового потоку, центр формування вихідного грошового потоку, центр формування чистого грошового потоку, центр планування і контролю грошових потоків. Розглянуто господарські операції, які впливають на збільшення грошового потоку. Показано через які операції рівень грошових коштів підприємства зменшується. Схематично представлено систему центрів відповідальності за формування грошових потоків підприємства.

Банкрутство юридичної особи в аспекті прийняття кодексу України з процедур банкрутства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Банкрутство юридичної особи в аспекті прийняття кодексу України з процедур банкрутства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/1/bankrutstvo-yuridichnoyi-osobi-v-aspekti-prijnyattya-kodeksu-ukrayini-z-protsedur-bankrutstva/

Аннотация: (Українська) В наш час дуже важко уявити повноцінне життя суспільства будь-якої розвиненої країни без всебічного вивчення усіх економічних процесів, що відбуваються у державі. Теперішній стан української економіки уповільнює розвиток суб’єктів господарювання, порівняно з розвинутими країнами світу, тому законодавцем вживаються заходи щодо підтримання юридичних осіб у їхній діяльності. Досліджено інститут банкрутства юридичних осіб за допомогою Кодексу України з процедур банкрутства. Вивчено процедуру банкрутства, правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства, охарактеризовано механізм відновлення платоспроможності та визнання банкрутства юридичної особи.

Управління грошовими потоками підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління грошовими потоками підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/10/upravlinnya-groshovimi-potokami-pidpriyemstva/

Аннотация: В статье рассмотрена сущность и основы организации процесса управления денежными потоками предприятия. Определены рекомендации относительно управления денежными потоками предприятия с учетом современных условий ведения хозяйства. Предложены направления усовершенствования управления денежными потоками предприятий.

Управление финансовой устойчивостью малого субъекта хозяйствования

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управление финансовой устойчивостью малого субъекта хозяйствования//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/upravlenie-finansovoj-ustojchivostyu-malogo-subekta-hozyajstvovaniya/

Аннотация: В статье исследованы и проанализированы финансовое состояние малого предприятия, его показатели и анализ развития в Украине. Также принято во внимание основные показатели, для улучшения деятельности в целом.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала