Тег: управлінський облік

Управлінський облік витрат для оцінки якості продукції

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Управлінський облік витрат для оцінки якості продукції//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/7/6-7/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто сутність управлінського обліку. Також, досліджено роль управлінського обліку для оцінки якості продукції та обліку витрат. На сьогодні, досить жорстка конкуренція між суб’єктами господарювання формує нові вимоги щодо управління підприємство, а особливо таким важливим етапом, як витрати на продукцію. Нажаль, ще існують невирішені проблеми, пов'язані з практичною організацією обліку витрат на якість продукції. Саме тому виникає потреба в планомірному та раціональному керуванні витратами. Рівень витрат характеризує не тільки локальне підприємство, а й економіку в цілому. Підвищення вимог та потреб споживачів до якості продукції зумовлює швидку реакцію підприємства на відповідні зміни та прийняття управлінських рішень. На меті мається безпосереднє зростання конкурентоспроможності та підвищення іміджу підприємства. Саме налагодженість інформаційних потоків між системами бухгалтерського обліку та управління сформує можливість вчасно, ефективно та результативно забезпечувати даними для прийняття подальших рішень управлінським персоналом усіх рівнів. Тому виникає потреба у впровадженні ефективної системи управління виробничими витратами для формування інформаційного об’єму певних облікових даних з метою мінімізації та оптимізації витрат, одночасно не погіршуючи якість продукції.

Управлінський облік та контролінг в плануванні діяльності підприємства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Управлінський облік та контролінг в плануванні діяльності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/11/upravlinskij-oblik-ta-kontroling-v-planuvanni-diyalnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) У статті розкрито походження та сутність поняття «управлінський облік» та «контролінг». Обґрунтовано роль та важливість впровадження управлінського обліку задля злагодженої роботи підприємства в порівнянні з бухгалтерським обліком. Розглянуто цілі, об’єкти, функції, управлінського обліку та контролінгу й умови їх започаткування в системи управління на підприємстві. Відображено відмінності між управлінським обліком та контролінгом. Також розглянуто призначення служби контролінгу та їх важливість в системі управління. Метою дослідження цієї теми є виявлення ключових аспектів потреби у розвитку практики використання управлінського обліку та контролінгу на вітчизняних підприємствах. В складній системі управління, сучасним підприємствам представлено безліч функцій, елементів, інструментів, принципів та взаємозв’язків, які є досить неоднозначними для їх розуміння. Ефективне управління підприємством є не можливим, якщо не виконується умова відображення стану підприємства на сьогодні. Для реальної оцінки поточного стану підприємства, керівник повинен отримувати певну оперативну інформацію від усіх відділів про їх стан, спрацювання та наявні проблеми. На жаль, керівнику досить важко зорієнтуватись у великому обсязі неструктурованої інформації, котра надходить з усіх відділів та, безумовно, є необхідною для прийняття важливих управлінських рішень. В закордонній практиці для підтримки менеджменту на підприємстві досить частим є впровадження служб контролінгу. Однак, в Україні це впровадження не набуло широкого вжитку й майже не використовується в системах управління підприємством. Наразі, такі явища як контролінг та управлінський облік потребують детального вивчення, дослідження та аналізу, з наступними розробками методичних рекомендацій якими зможуть користуватись вітчизняні підприємці задля вдосконалення власної системи управління. Одним, досить актуальним, залишається питання стосовно співвідношення управлінського обліку та контролінгу. Адже, від правильного розуміння термінів залежить їх роль в процесі планування.

Методичні засади управлінського обліку грошових коштів на підприємстві

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методичні засади управлінського обліку грошових коштів на підприємстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/10/metodichni-zasadi-upravlinskogo-obliku-groshovih-koshtiv-na-pidpriyemstvi/

Аннотация: (Українська) В статті розкрито питання доцільності впровадження управлінського обліку для підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства. Показано основні методичні засади організації управлінського обліку грошових коштів шляхом перетворення структурних підрозділів підприємства у центри відповідальності. Запропоновано ввести наступні види центрів відповідальності на підприємстві: центр формування вхідного грошового потоку, центр формування вихідного грошового потоку, центр формування чистого грошового потоку, центр планування і контролю грошових потоків. Розглянуто господарські операції, які впливають на збільшення грошового потоку. Показано через які операції рівень грошових коштів підприємства зменшується. Схематично представлено систему центрів відповідальності за формування грошових потоків підприємства.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала