Тег: бухгалтерський облік

Особливості бухгалтерського обліку і звітності основних засобів підприємства в умовах застосування МСФЗ

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особливості бухгалтерського обліку і звітності основних засобів підприємства в умовах застосування МСФЗ//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2022. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2022/2/07-7/

Аннотация: (English) The article examines the theoretical issues of accounting and reporting of fixed assets of an enterprise in the context of the application of IFRS. The essence of fixed assets of the enterprise is determined. The normative-legal support of accounting and reporting of fixed assets of an enterprise in terms of the application of IFRS has been studied. It was revealed that in the rules of accounting and reporting of fixed assets of an enterprise there are differences between Ukrainian and international standards, which can lead to problems of transferring the reporting of an enterprise into a form that meets international standards. Therefore, special attention in the article is devoted to improving the accounting system for fixed assets at the enterprise in the context of the application of IFRS.

Теоретико-організаційний аспект застосування професійного судження бухгалтера при формуванні облікової політики підприємства за МСФЗ

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Теоретико-організаційний аспект застосування професійного судження бухгалтера при формуванні облікової політики підприємства за МСФЗ//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2022. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2022/1/11-13/

Аннотация: (English) The article highlights the areas of application of professional judgment of the accountant in the formation of accounting policies under International Financial Reporting Standards. According to the results of the analysis of normative and legal regulation of professional judgment, it is established that the current legislation does not set limits on the application of professional judgment in the formation of accounting policies under IFRS. To solve this problem, a model of professional judgment is proposed, which includes assessment of the competence of accounting staff, risk assessment of internal and external environment. The article pays special attention to the analysis of the variability of legislation and clarifying the essence of professional judgment in the works of domestic scientists and the legal framework.

Бухгалтер і штучний інтелект: виклики і перспективи співпраці

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Бухгалтер і штучний інтелект: виклики і перспективи співпраці//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/12/21-6/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена проблемі гармонізації професії бухгалтера й штучного інтелекту в умовах стрімкого руху життя, інтенсивних змін в технологіях. Доведено, що епоха всебічного єднання людства в єдиному просторі інформації та комунікацій, перетворення всієї планети на єдиний економічний ринок зумовлює необхідність трансформації професії бухгалтера. Схарактеризовано чинники, які унеможливлюють утрату вагомості цієї професії в майбутньому та зумовлюють необхідність її трансформації від впливом процесів діджиталізації. Бухгалтер в економіці майбутнього – це аналітик, здатний оцінити вплив на добробут своєї компанії всього комплексу чинників, що формуються складною соціально-економічною дійсністю. Визначено, що штучний інтелект - це алгоритм в умілих руках професіоналів, керований незамінний помічник усього людства. Обґрунтовано, що зникнення професії бухгалтер є неможливим, а розвиток інформаційних технологій є лише необхідністю вирішувати завдання, які стоять перед бухгалтерським обліком.

Вплив амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вплив амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/2/9-2/

Аннотация: (Українська) Досліджено вплив теоретичні засади впливу амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала