Тег: основні засоби

Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів в сучасних умовах господарювання

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів в сучасних умовах господарювання//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/udoskonalennya-buhgalterskogo-obliku-osnovnih-zasobiv-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена дослідженню проблем з питань обліку основних засобів, які є визначальною складовою усієї виробничо-господарської діяльності підприємства, а також їх ефективного використання на підприємстві. В якості методичної основи дослідження використано методи аналізу і узагальнення. Проведений аналіз сучасного стану документування операцій з обліку основних засобів вказує на те, що під час ведення господарської діяльності прослідковується проблема документування господарських операцій, особливо це стосується операцій із переведення об’єктів основних засобів до складу активів, які утримуються для продажу. За результатами дослідження запропоновано вирішення даних недоліків в документальному оформленні операцій з основними засобами.

Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/investitsijne-zabezpechennya-onovlennya-osnovnih-zasobiv-pidpriyemstv-lisovogo-gospodarstva/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто питання активізації інвестиційних процесів у лісовому господарстві з огляду на існуючий дефіцит бюджетного фінансування та наявні інституціональні обмеження щодо диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення. На основі методів узагальнення та порівняння, здійснено аналіз основних тенденцій фінансування капітальних видатків у придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів на державних лісогосподарських підприємствах. Запропоновано перспективні напрями активізації інвестиційної діяльності державних лісогосподарських підприємств з врахуванням політики регулювання ринків необробленої деревини та рівня доступності кредитних ресурсів фінансових установ.

Методичні підходи до сутності та класифікації основних засобів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методичні підходи до сутності та класифікації основних засобів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/metodichni-pidhodi-do-sutnosti-ta-klasifikatsiyi-osnovnih-zasobiv/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто особливості організації облікового процесу основних засобів на підприємстві. Доведено доцільність вдосконалення процесу відображення в обліку основних засобів для правильності подання звітності.

Особливості обліку та оподаткування іноземних капітальних інвестицій

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості обліку та оподаткування іноземних капітальних інвестицій//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/3/osoblivosti-obliku-ta-opodatkuvannya-inozemnih-kapitalnih-investitsij/

Аннотация: Раскрыта сущность иностранных капитальных инвестиций и иностранного инвестирования в Украину. Обозначены проблемы поступления, налогообложения и учета иностранных капитальных инвестиций и предложены пути их решения.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала