Tag: основні засоби

Нарахування амортизації основних засобів підприємства: фінансовий та податковий аспекти

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Нарахування амортизації основних засобів підприємства: фінансовий та податковий аспекти//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/nachislenie-amortizatsii-osnovnyh-sredstv-predpriyatiya-finansovyj-i-nalogovyj-aspekty/

Анотація: В статті показано різні наукові погляди щодо поняття амортизації при бухгалтерському та податковому підходах. Розкрито трактування поняття «амортизація» в нормативних документах України. Зроблено класифікацію методів нарахування амортизації залежно від способу отримання економічної вигоди. Наукові підходи до тлумачення амортизації основних засобів згруповано за трьома напрямами. Представлено класифікацію різних методів амортизації основних засобів, передбачених Податковим Кодексом України. Зроблено аналітичний огляд переваг та недоліків різних методів амортизації основних засобів. Зазначено, що різні методи нарахування амортизації будуть давати різні суми амортизаційних відрахувань. Тому, підприємствам важливо обрати й використовувати найвигідніший для бізнеса метод нарахування амортизації.

Особливості визначення первісної вартості основних засобів на підприємствах державного сектору

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості визначення первісної вартості основних засобів на підприємствах державного сектору//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/osobennosti-opredeleniya-osnovnoj-stoimosti-osnovnyh-aktivov-predpriyatij-gosudarstvennogo-sektora/

Анотація: В статті показано особливості визначення первісної вартості основних засобі в державному секторі. Розглянуто критерії віднесення матеріальних цінностей до основних засобів. Відновлено історичну хронологію зміни вартості матеріальних цінностей, як критеріальної ознаки віднесення до основних засобів стосовно вимог законодавства. Структуровано основні засоби, як об’єкти бухгалтерського обліку. Схематично відображено класифікацію основних засобів на підприємствах державного сектору. Зазначено категорії матеріальних цінностей, які віднесено до основних засобів незалежно від вартості. Розкрито різні види оцінок вартості основних засобів. Представлено різні варіанти визначення первісної вартості основних засобів в державному секторі.

Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/udoskonalennya-organizatsiyi-obliku-osnovnih-zasobiv-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті розглянуто основні питання організації обліку основних засобів на підприємствах України. Визначено напрямки удосконалення організації обліку основних засобів. Також зазначено сутність основних засобів та основні положення їх обліку. Розглянуто критичні питання в організації облікового процесу та сформульовано можливі шляхи його вдосконалення. На сьогодні у системі управлінням підприємством відбуваються значні зміни. Більшою мірою виникають потреби у оцінці ризиків, прогнозуванні та створенні ефективної й дієвої системи управління. Наразі поки жодна організація, незалежно від форм власності не може існувати без ведення бухгалтерського обліку. Адже, саме дані бухгалтерського обліку забезпечують повну інформативність стосовно фінансового та майнового стану підприємств. Однак, в бухгалтерському обліку існують певні проблеми. Це стосується й ведення обліку основних засобів. Основними протиріччями в організації і складанні звітності цього виду обліку є недосконалість методичної та нормативно-правової бази та формування організаціями необґрунтованої облікової політики щодо основних засобів. Саме на обліку основних засобів ґрунтуються висновки стосовно обсягу та ефективності спрацювання підприємства й розробляються плани діяльності на майбутнє.

Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів в сучасних умовах господарювання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів в сучасних умовах господарювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/udoskonalennya-buhgalterskogo-obliku-osnovnih-zasobiv-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню проблем з питань обліку основних засобів, які є визначальною складовою усієї виробничо-господарської діяльності підприємства, а також їх ефективного використання на підприємстві. В якості методичної основи дослідження використано методи аналізу і узагальнення. Проведений аналіз сучасного стану документування операцій з обліку основних засобів вказує на те, що під час ведення господарської діяльності прослідковується проблема документування господарських операцій, особливо це стосується операцій із переведення об’єктів основних засобів до складу активів, які утримуються для продажу. За результатами дослідження запропоновано вирішення даних недоліків в документальному оформленні операцій з основними засобами.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат