Tag: основні засоби

Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів в сучасних умовах господарювання

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів в сучасних умовах господарювання//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/udoskonalennya-buhgalterskogo-obliku-osnovnih-zasobiv-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/

Annotation: (Українська) Стаття присвячена дослідженню проблем з питань обліку основних засобів, які є визначальною складовою усієї виробничо-господарської діяльності підприємства, а також їх ефективного використання на підприємстві. В якості методичної основи дослідження використано методи аналізу і узагальнення. Проведений аналіз сучасного стану документування операцій з обліку основних засобів вказує на те, що під час ведення господарської діяльності прослідковується проблема документування господарських операцій, особливо це стосується операцій із переведення об’єктів основних засобів до складу активів, які утримуються для продажу. За результатами дослідження запропоновано вирішення даних недоліків в документальному оформленні операцій з основними засобами.

Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/investitsijne-zabezpechennya-onovlennya-osnovnih-zasobiv-pidpriyemstv-lisovogo-gospodarstva/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто питання активізації інвестиційних процесів у лісовому господарстві з огляду на існуючий дефіцит бюджетного фінансування та наявні інституціональні обмеження щодо диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення. На основі методів узагальнення та порівняння, здійснено аналіз основних тенденцій фінансування капітальних видатків у придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів на державних лісогосподарських підприємствах. Запропоновано перспективні напрями активізації інвестиційної діяльності державних лісогосподарських підприємств з врахуванням політики регулювання ринків необробленої деревини та рівня доступності кредитних ресурсів фінансових установ.

Методичні підходи до сутності та класифікації основних засобів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Методичні підходи до сутності та класифікації основних засобів//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/metodichni-pidhodi-do-sutnosti-ta-klasifikatsiyi-osnovnih-zasobiv/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто особливості організації облікового процесу основних засобів на підприємстві. Доведено доцільність вдосконалення процесу відображення в обліку основних засобів для правильності подання звітності.

Особливості обліку та оподаткування іноземних капітальних інвестицій

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості обліку та оподаткування іноземних капітальних інвестицій//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/3/osoblivosti-obliku-ta-opodatkuvannya-inozemnih-kapitalnih-investitsij/

Annotation: The essence of foreign capital investment and foreign investment in Ukraine is disclosed. The problems of income, taxation and accounting of foreign capital investments are identified and ways of their solution are suggested.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine