Тег: банківська система

Сучасні підходи до управління кредитним ризиком

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасні підходи до управління кредитним ризиком//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/6/suchasni-pidhodi-do-upravlinnya-kreditnim-rizikom/

Аннотация: (Українська) У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти формування ресурсів комерційних банків, розглянуто сучасні підходи до управління кредитним ризиком. Для визначення стратегії управління ризиками банку розроблено економетричну модель взаємозв’язку кредитування фізичних осіб та основних економічних і соціальних показників: індекс реальної середньомісячної заробітної плати, індекс номінальної заробітної плати, індекс споживчих цін, валовий внутрішній продукт, доходи та витрати населення, роздрібний товарообмін, середньомісячна номінальна заробітна плата. Визначено, що очікується подальший спад ризику споживчих кредитів, і простежується стабілізація в середньостроковій перспективі.

Банковская система Украины: состояние и перспективы развития

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Банковская система Украины: состояние и перспективы развития//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/5/bankovskaya-sistema-ukrainy-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/

Аннотация: В статье рассмотрены особенности реформирования банковской системы в современных условиях, исследованы направления обеспечения ее стабильности. Проанализированы основные проблемы банковской системы, а также проведена оценка влияния макроэкономических факторов на нее.

Современное состояние и перспективные источники формирования ресурсного потенциала банков в Украине

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Современное состояние и перспективные источники формирования ресурсного потенциала банков в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2017/12/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivnye-istochniki-formirovaniya-resursnogo-potentsiala-bankov-v-ukraine/

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы к трактовке понятия «ресурсный потенциал банка», определены его экономическое значение и роль в развитии банковского бизнеса. Проанализировано современное состояние ресурсного обеспечения отечественных банков, определены проблемные аспекты формирования ресурсного потенциала банков и обоснованно перспективные источники его формирования в посткризисных условиях.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала