Tag: банківська система

Процес здійснення фінансового моніторингу в банківській сфері України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Процес здійснення фінансового моніторингу в банківській сфері України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/protsess-osushhestvleniya-finansovogo-monitoringa-v-bankovskoj-sfere-ukrainy/

Анотація: У статті описано операції, які підлягають фінансовому моніторингу та розглянуто процедуру здійснення фінансового моні¬торингу у банках України.

Сучасні підходи до управління кредитним ризиком

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасні підходи до управління кредитним ризиком//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/6/suchasni-pidhodi-do-upravlinnya-kreditnim-rizikom/

Анотація: У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти формування ресурсів комерційних банків, розглянуто сучасні підходи до управління кредитним ризиком. Для визначення стратегії управління ризиками банку розроблено економетричну модель взаємозв’язку кредитування фізичних осіб та основних економічних і соціальних показників: індекс реальної середньомісячної заробітної плати, індекс номінальної заробітної плати, індекс споживчих цін, валовий внутрішній продукт, доходи та витрати населення, роздрібний товарообмін, середньомісячна номінальна заробітна плата. Визначено, що очікується подальший спад ризику споживчих кредитів, і простежується стабілізація в середньостроковій перспективі.

Банківська система України: стан та перспективи розвитку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Банківська система України: стан та перспективи розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/bankovskaya-sistema-ukrainy-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/

Анотація: У статті розглянуто особливості реформування банківської системи в сучасних умовах, досліджено напрями забезпечення її стабільності. Проаналізовано основні проблеми банківської системи, а також проведено оцінку впливу макроекономічних чинників на неї.

Сучасний стан та перспективні джерела формування ресурсного потенціалу банків в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасний стан та перспективні джерела формування ресурсного потенціалу банків в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivnye-istochniki-formirovaniya-resursnogo-potentsiala-bankov-v-ukraine/

Анотація: В статті розглянуто теоретичні підходи щодо трактування поняття «ресурсний потенціал банку», визначено його економічне значення та роль у розвитку банківського бізнесу. Проаналізовано сучасний стан ресурсного забезпечення вітчизняних банків, визначено проблемні аспекти формування ресурсного потенціалу банків та обґрунтовано перспективні джерела його формування в посткризових умовах.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат