Тег: власний капітал

Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/12/39-3/

Аннотация: (Українська) Проведено аналіз стану розвитку малого підприємництва за останні 5 років.

Формування ресурсної бази банків в сучасних умовах

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Формування ресурсної бази банків в сучасних умовах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/formuvannya-resursnoyi-bazi-bankiv-v-suchasnih-umovah/

Аннотация: (Українська) У статті розкривається сутність поняття "ресурсна база банку" та пропонується власне визначення даного поняття. Проаналізовано обсяги та динаміка ресурсної бази банків України за період 2013-2018 рр. Визначено найбільші чинники впливу зменшення обсягів ресурсної бази банків у кризовий період 2014-2015 рр.

Аудит власного капіталу підприємства: шляхи удосконалення організації і методики

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Аудит власного капіталу підприємства: шляхи удосконалення організації і методики//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2017/12/audit-vlasnogo-kapitalu-pidpriyemstva-shlyahi-udoskonalennya-organizatsiyi-i-metodiki/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто сутність аудиту власного капіталу. Визначено мету, завдання, джерела інформації та основні методи, які використовуються при аудиті власного капіталу. Розроблено план, програму та робочі документи аудитора для аудиту власного капіталу.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала