Tag: ресурси

Оцінка ресурсного потенціалу підприємств

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Оцінка ресурсного потенціалу підприємств//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-resursnogo-potentsialu-pidpriyemstv/

Annotation: (Українська) Оскільки розвиток будь-якого підприємства залежить від ефективності використання всіх наявних ресурсів, наявність ресурсів розглянуто як початкова точка виробничого процесу. Зроблено висновок про безпосередній залежності обсягу випуску і реалізації продукції, зниження її собівартості і збільшення прибутку від своєчасного забезпечення підприємства ресурсами відповідної якості та асортименту, від запасу сировини і матеріалів і дотримання норм їх витрат. Розкрито сутність поняття «ресурсний потенціал», а також дана характеристика показників ресурсного потенціалу підприємств. Проведено дослідження проблем, які виникають при оцінці ресурсного потенціалу, і сформовані головні його складові.

Directions of increase of efficiency of management of enterprise investment activity

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Directions of increase of efficiency of management of enterprise investment activity//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/12/napryami-pidvishhennya-efektivnosti-upravlinnya-investitsijnoyu-diyalnistyu-pidpriyemstva/

Annotation: Theoretical essence of concept of investment activity of enterprise is certain in the article. Given compressed description to the stages of management investment activity on an enterprise. Separate directions of increase efficiency of process of management investment activity of enterprise are offered taking into account the market conditions of menage in Ukraine.

Політика управління заборгованістю на підприємстві

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Політика управління заборгованістю на підприємстві//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/politika-upravlinnya-zaborgovanistyu-na-pidpriyemstvi/

Annotation: In the article theoretical essence of concept of policy of management a debt is certain on an enterprise. The compressed description of the separate stages of process of management a debt is given on an enterprise. The features of process of management the debt of enterprise are investigational taking into account the market conditions of menage in Ukraine.

Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/ekonomichna-sutnist-vitrat-z-pozitsiyi-buhgalterskogo-obliku/

Annotation: (Українська) У даній статті розглянуто і узагальнено основні дефініції категорії «витрати», які наведено в законодавчо-нормативних актах та сучасних наукових працях, для їх достовірного відображення в бухгалтерському обліку у відповідності до діючого законодавства. В якості методичної бази дослідження використано методи узагальнення і порівняння. Запропоновано авторське визначення витрат з позиції бухгалтерського обліку.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine