Tag: оцінка ресурсного потенціалу

Оцінка ресурсного потенціалу підприємств

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Оцінка ресурсного потенціалу підприємств//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-resursnogo-potentsialu-pidpriyemstv/

Annotation: (Українська) Оскільки розвиток будь-якого підприємства залежить від ефективності використання всіх наявних ресурсів, наявність ресурсів розглянуто як початкова точка виробничого процесу. Зроблено висновок про безпосередній залежності обсягу випуску і реалізації продукції, зниження її собівартості і збільшення прибутку від своєчасного забезпечення підприємства ресурсами відповідної якості та асортименту, від запасу сировини і матеріалів і дотримання норм їх витрат. Розкрито сутність поняття «ресурсний потенціал», а також дана характеристика показників ресурсного потенціалу підприємств. Проведено дослідження проблем, які виникають при оцінці ресурсного потенціалу, і сформовані головні його складові.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine