Tag: контроль

Directions of increase of efficiency of management of enterprise investment activity

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Directions of increase of efficiency of management of enterprise investment activity//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/12/napryami-pidvishhennya-efektivnosti-upravlinnya-investitsijnoyu-diyalnistyu-pidpriyemstva/

Annotation: Theoretical essence of concept of investment activity of enterprise is certain in the article. Given compressed description to the stages of management investment activity on an enterprise. Separate directions of increase efficiency of process of management investment activity of enterprise are offered taking into account the market conditions of menage in Ukraine.

Accounting, analysis and audit of inventory

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Accounting, analysis and audit of inventory//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/uchet-analiz-i-audit-tovarnyh-zapasov/

Annotation: The article deals with theoretical and methodological aspects of inventory accounting. The algorithm of analysis of commodity operations is investigated. The method of audit of inventories at domestic enterprises is offered.

Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/ekonomichna-sutnist-vitrat-z-pozitsiyi-buhgalterskogo-obliku/

Annotation: (Українська) У даній статті розглянуто і узагальнено основні дефініції категорії «витрати», які наведено в законодавчо-нормативних актах та сучасних наукових працях, для їх достовірного відображення в бухгалтерському обліку у відповідності до діючого законодавства. В якості методичної бази дослідження використано методи узагальнення і порівняння. Запропоновано авторське визначення витрат з позиції бухгалтерського обліку.

Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/investitsijne-zabezpechennya-onovlennya-osnovnih-zasobiv-pidpriyemstv-lisovogo-gospodarstva/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто питання активізації інвестиційних процесів у лісовому господарстві з огляду на існуючий дефіцит бюджетного фінансування та наявні інституціональні обмеження щодо диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення. На основі методів узагальнення та порівняння, здійснено аналіз основних тенденцій фінансування капітальних видатків у придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів на державних лісогосподарських підприємствах. Запропоновано перспективні напрями активізації інвестиційної діяльності державних лісогосподарських підприємств з врахуванням політики регулювання ринків необробленої деревини та рівня доступності кредитних ресурсів фінансових установ.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine