Тег: класифікація

Огляд задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Огляд задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/5/11-6/

Аннотация: (Українська) У роботі були розглянуті задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів. Ключові слова містять найважливішу інформацію, що описує зміст документа. Вилучення ключових слів є необхідним кроком для багатьох програм обробки природних мов та пошуку інформації при оптимізації пошукових систем. У статті розглянуто задачу вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів

Определение пола автора короткого текста методами машинного обучения

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Определение пола автора короткого текста методами машинного обучения//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/11/opredelenie-pola-avtora-korotkogo-teksta-metodami-mashinnogo-obucheniya/

Аннотация: В данной статье рассмотрено применение методов машинного обучения для классификации текстов по гендерному соответствием автора на примере коротких рассказов написанных на русском языке. Продемонстрировано алгоритм и процесс подготовки данных, выполнено обучение и тестирование баесова классификатора для различения гендера автора текста. Приведены результаты определения пола авторов и сделаны выводы относительно преимуществ и недостатков представленного подхода.

Ефективність використання нейромережевих моделей для прогнозування руху цін, акцій компаній на ринку

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Ефективність використання нейромережевих моделей для прогнозування руху цін, акцій компаній на ринку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/efektivnist-vikoristannya-nejromerezhevih-modelej-dlya-prognozuvannya-ruhu-tsin-aktsij-kompanij-na-rinku/

Аннотация: (Українська) У роботі були розглянуті моделі прогнозування фінансових часових рядів. Проаналізовано методи стандартного інтелектуального аналізу даних та його взаємодія з методами обчислювального інтелекту для вирішення задач прогнозування.

Категорія джерело (форма) права та її система

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Категорія джерело (форма) права та її система//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/kategoriya-dzherelo-forma-prava-ta-yiyi-sistema/

Аннотация: (Українська) Досліджено питання співвідношення джерел та форм права. Проаналізовано різні погляди науковців щодо цього питання. Розглянуто основні риси та систему джерел (форм) права.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала