Tag: класифікація

Огляд задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Огляд задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/5/11-6/

Анотація: У роботі були розглянуті задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів. Ключові слова містять найважливішу інформацію, що описує зміст документа. Вилучення ключових слів є необхідним кроком для багатьох програм обробки природних мов та пошуку інформації при оптимізації пошукових систем. У статті розглянуто задачу вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів

Визначення статі автора короткого тексту методами машинного навчання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Визначення статі автора короткого тексту методами машинного навчання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/11/opredelenie-pola-avtora-korotkogo-teksta-metodami-mashinnogo-obucheniya/

Анотація: В даній статті розглянуто застосування методів машинного навчання для класифікації текстів за гендерною відповідністю автора на прикладі коротких розповідей написаних на російській мові. Продемонстровано алгоритм та процес підготовки даних, виконано навчання та тестування баєсова класифікатора для розрізнення гендеру автора тексту. Наведено результати визначення статі авторів та зроблено висновки щодо переваг та недоліків представленого підходу.

Ефективність використання нейромережевих моделей для прогнозування руху цін, акцій компаній на ринку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Ефективність використання нейромережевих моделей для прогнозування руху цін, акцій компаній на ринку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/efektivnist-vikoristannya-nejromerezhevih-modelej-dlya-prognozuvannya-ruhu-tsin-aktsij-kompanij-na-rinku/

Анотація: У роботі були розглянуті моделі прогнозування фінансових часових рядів. Проаналізовано методи стандартного інтелектуального аналізу даних та його взаємодія з методами обчислювального інтелекту для вирішення задач прогнозування.

Категорія джерело (форма) права та її система

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Категорія джерело (форма) права та її система//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/5/kategoriya-dzherelo-forma-prava-ta-yiyi-sistema/

Анотація: Досліджено питання співвідношення джерел та форм права. Проаналізовано різні погляди науковців щодо цього питання. Розглянуто основні риси та систему джерел (форм) права.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат