Тег: страхова компанія

Порівняльний аналіз страхового ринку країн Західної Європи та України

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Порівняльний аналіз страхового ринку країн Західної Європи та України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/11/porivnyalnij-analiz-strahovogo-rinku-krayin-zahidnoyi-yevropi-ta-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У статті проведено порівняльний аналіз страхового ринку України та окремих країн Європейського Союзу, визначено структуру та проаналізовано основні показники страхових ринків Великобританії, Франції, Німеччини та України. Проведено аналіз функціонування вітчизняного та зарубіжних ринків страхування, а саме Великобританії, Німеччини, Франції за такими основними показниками як: чисельність страховиків; обсягів валових страхових премій та валових страхових виплат; рівнів валових страхових виплат; рівнів проникнення страхування у країні. Виявлено основні тенденції розвитку цих ринків. Виявлено, що розвиток страхового ринку в Україні протягом 2013-2017 рр. характеризувався такими негативними явищами, як: низька довіра громадськості до страхових компаній; низький рівень платоспроможності споживачів страхових послуг; низький рівень розвитку інфраструктури страхового ринку; низька ринкова капіталізація та низька якість активів; непопулярність страхування життя серед населення України; відсутність механізму гарантування страхових виплат за довгостроковим страхуванням життя; фінансово-економічна та соціально-політична нестабільність у країні. З’ясовано можливі напрями вдосконалення вітчизняного страхового ринку на основі зарубіжного досвіду. За результатами проведеного аналізу з’ясовано, що страховий ринок України, у порівнянні з провідними країнами світу, є недостатньо розвинутим, це показує рівень проникнення страхування та рівень валових страхових виплат.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала