Тег: механізм управління

Управління формуванням прибутку та підвищення прибутковості підприємств

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління формуванням прибутку та підвищення прибутковості підприємств//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/upravlinnya-formuvannyam-pributku-ta-pidvishhennya-pributkovosti-pidpriyemstv/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються аспекти питання управління прибутком підприємства. Узагальнено тлумачення вітчизняних авторів стосовно сутності поняття «прибуток», що являє собою остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності підприємства. Саме тому забезпечення ефективного управління результатом діяльності підприємства призводить до позитивної динаміки прибутку, де велику роль відіграє система управління прибутком. Проаналізовано основні напрями управління прибутком на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Описано системний підхід управління прибутком на підприємстві, визначено задачі та цілі управління прибутком, фактори, які впливають на величину прибутку. Запропоновано джерела підвищення прибутковості та рентабельності підприємства.

Механизм управления финансово-экономической безопасностью предприятия и его основные составляющие

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Механизм управления финансово-экономической безопасностью предприятия и его основные составляющие//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2017. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2017/11/mehanizm-upravleniya-finansovo-ekonomicheskoj-bezopasnostyu-predpriyatiya-i-ego-osnovnye-sostavlyayushhie/

Аннотация: В статье рассмотрена сущность финансово-экономической безопасности и ее место в системе экономической безопасности предприятия. Исследован механизм управления финансово-экономической безопасностью предприятия, определена структура и содержание его основных составляющих, дано их общую характеристику.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала