Tag: прогнозування

Дослідження можливостей використання кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування даних

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження можливостей використання кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування даних//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/4/12-5/

Анотація: Досліджено застосування кореляційно-регресійного аналізу при прогнозуванні даних.

Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2021/3/20-2/

Анотація: В даній статті описана оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників підприємства.

Прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/5/prognozuvannya-popitu-na-asortiment-tovariv-supermarketu/

Анотація: У статті розглянуто моделювання прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету, яке складається з чотирьох етапів: визначення факторів, що впливають на попит, вибір математичної залежності між попитом і факторами, перевірка адекватності і точності моделі та прогнозування попиту. Досліджено класифікацію методів прогнозування попиту. Описано фактори формування попиту. Зроблено прогноз попиту на асортимент товарів супермаркету.

Профайлінг – засіб підвищення ефективності протидії злочинності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Профайлінг – засіб підвищення ефективності протидії злочинності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/profajling-zasib-pidvishhennya-efektivnosti-protidiyi-zlochinnosti/

Анотація: Розглянуто профайлінг як засіб підвищення ефективності протидії злочинності. Розкрито його значення у сучасній криміналістиці, а саме у діяльності з розкриття та розслідування злочинів та попередження вчинення протиправних дій. Встановлено, що подальшому розвитку профайлінгу в Україні сприятиме підготовка кваліфікованих спеціалістів, а також забезпечення можливості підвищення рівня психологічних знань працівників правоохоронних органів.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат