Tag: прогнозування

Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/29-3/

Анотація: Внутрішня міграція значною мірою впливає на чисельність населення, його вікову та статеву структуру, народжуваність та смертність, а також на розподіл трудових ресурсів між регіонами, а таким чином діє на основні економічні показники, рівень та умови життя населення. Це зумовлює актуальність вивчення механічного руху населення та важливість його прогнозування. На основі модифікаційної гравітаційної моделі міграції, що враховує влив соціально-економічних показників на внутрішню міграцію, було побудовано модель зміни чисельності населення для прогнозування міграційного процесу між регіонами. У статті були застосовані такі методи дослідження як регресійний та кореляційний аналіз, статистичні методи, використання інформаційних технологій.

Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/21-4/

Анотація: У роботі розглянуто проблему моделювання фінансової безпеки підприємства, здійснено побудову уніфікованого інформаційного сервісу моделювання та прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки.

Дослідження можливостей використання кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування даних

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження можливостей використання кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування даних//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/4/12-5/

Анотація: Досліджено застосування кореляційно-регресійного аналізу при прогнозуванні даних.

Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2021/3/20-2/

Анотація: В даній статті описана оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників підприємства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат