Tag: ефективність

Використання платформи .NET для роботи з великими даними

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Використання платформи .NET для роботи з великими даними//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/10-5/

Анотація: Досліджено можливості використання платформи .NET у якості інструменту для роботи з великими даними.

Результати дослідження ефективності методів та засобів гейміфікації з метою підвищення зацікавленості користувачів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Результати дослідження ефективності методів та засобів гейміфікації з метою підвищення зацікавленості користувачів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/5/5-5/

Анотація: У роботі були розглянуті сучасні методи та засоби гейміфікації додатків. Основна увага у дослідженні приділялася питанню ефективності цих методів та засобів з метою підвищення зацікавленості та утримання користувачів.

Оцінка інвестиційної привабливості стартап проекту в умовах невизначеності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оцінка інвестиційної привабливості стартап проекту в умовах невизначеності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/4/8-4/

Анотація: У статті розглядаються основні проблеми при оцінці інвестиційної привабливості стартап проекту. В умовах невизначеності, моделювання інвестиційної привабливості для інвестора є основним при ефективному інвестуванні капіталу. В зовнішніх нестабільних умовах та ще більших внутрішніх економічних криз стартапів гостро постає питання правильної оцінки проекту та прийняття правильних інвестиційних рішень з метою примноження капіталу та створення фінансової стабільності. При моделюванні було обрано стратегію побудови фінансових показників. При оцінці привабливості проекту були використані наступні показники: чистий дисконтований дохід, внутрішня норма прибутку інвестиційного проекту, індекс прибутковості інвестицій, дисконтований період окупності проекту. Метою роботи є розробка моделі за якою можна буде оцінити інвестиційну привабливість проекту для зниження рівня фінансового ризику та ефективного вкладення коштів інвестора. Новизною роботи є створення поетапного плану оцінки проекту. Головним результатом статі є ефективна модель за якою можна оцінити будь який стартап на перспективність отримання прибутку або збитковість проекту. Розрахунки моделі проводилися для умовного проекту який в майбутньому можна замініти на будь який реальний проект. Розроблена модель дає можливість реально оцінювати проект, ефективно інвестувати кошти таоптимізувати процес вибору привабливого проекту.

Реалізація та використання багатоядерних процесів з використанням мови програмування GO

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Реалізація та використання багатоядерних процесів з використанням мови програмування GO//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/realizatsiya-i-ispolzovanie-mnogoyadernyh-protsessorov-s-ispolzovaniem-yazyka-programmirovaniya-go/

Анотація: Досліджено методи та реалізацію паралельного програмування у Go.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат