Tag: банк

Теоретичні аспекти фінансової стійкості комерційного банку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Теоретичні аспекти фінансової стійкості комерційного банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/06-6/

Анотація: У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування поняття «фінансова стійкість комерційного банку». Розкрито сутність і досліджено взаємозв’язок понять «стійкість», «стабільність» та «надійність». Фінансова стійкість є важливим орієнтиром при плануванні та аналізі діяльності комерційного банку, адже її рівень визначає здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями та підтримувати рівень довіри клієнтів.

Оцінювання фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основа управління банком

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Оцінювання фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основа управління банком//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/37-2/

Анотація: Досліджено теоретичні та практичні питання формування фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основи управління банком. Визначено, що науковці фінансовий стан банку розглядають через визначення економічних нормативів НБУ, фінансових показників стійкості, ліквідності, прибутковості та ділової активності. За результатами аналізу фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» виявлено, що цей банк є прибутковим, ліквідним, фінансово стійким.

Особливості банківського кредитування малого бізнесу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості банківського кредитування малого бізнесу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/4/6-4/

Анотація: Досліджено актуальні особливості банківського кредитування малого та середнього бізнесу. У статті проаналізовано кредитування підприємств банками в Україні. Здійснено аналіз статистичних даних щодо обсягів кредитування банківськими установами, крім того, були наведені найбільш актуальні програми МСП, які на даний час доступні в банках України. Визначено та перелічені найбільш сприятливі умови та заходи, які сприяють розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Фінансовий контролінг в діяльності банку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Фінансовий контролінг в діяльності банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/finansovij-kontroling-v-diyalnosti-banku/

Анотація: В статті досліджено фінансовий контролінг в банківських установах, зокрема, наведено зміст поняття «контролінг», наведені завдання системи контролінгу. Розглянуто елементи та підсистеми системи контролінгу, основні концепції контролінгу. Охарактеризовано стратегічний, оперативний та тактичний контролінг. В статті наведена модель фінансового контролінгу для банку, а також вимоги до організації системи фінансового контролінгу.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат