Tag: банк

Стан і тенденції розвитку банківської системи України

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Стан і тенденції розвитку банківської системи України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/stan-i-tendentsiyi-rozvitku-bankivskoyi-sistemi-ukrayini/

Анотація: Проаналізовано стан та тенденції розвитку банківської системи України.

Формування кредитної політики банку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Формування кредитної політики банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/formuvannya-kreditnoyi-politiki-banku/

Анотація: Досліджені теоретичні та практичні напрями удосконалення формування кредитної політики комерційного банку. Запропоновані напрями покращення кредитної політики банку в процесі кредитування населення.

Сутність стратегії управління фінансовими ризиками банку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сутність стратегії управління фінансовими ризиками банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/11/sushhnost-strategii-upravleniya-finansovym-riskom-banka/

Анотація: Функціонування банківської системи не можливе без впливу на неї різних ризиків. Правильне оцінювання, управління і своєчасне попередження цих ризиків дає можливість уникнути або значною мірою зменшити неминучі втрати, що виникають у банківській діяльності. Будь-який фінансовий ризик – це невизначеність, що пов’язана з непередбаченими змінами в обсягах, прибутковості, вартості та структурі активів і пасивів. Для банку це результат неочікуваних змін процентної ставки, потоків депозитів, платоспроможності позичальників, валютних курсів тощо. Тобто, фінансові ризики є основними ризиками у банківській діяльності.

Організація роботи фронт-офісу у сітьовому банку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Організація роботи фронт-офісу у сітьовому банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/6/organizatsiya-roboty-front-ofisa-v-setevom-banke/

Анотація: В статті розглядаються сучасні підходи до організації роботи фронт-офісу у банку. Визначені наукові підходи до структури фронт-офісу як сукупності підрозділів банку, які безпосередньо обслуговують клієнтів та генерують грошовий потік. Обґрунтована необхідність створення у банку єдиного фронт-офісу.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат