Tag: навчання

Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/4/algoritm-navchannya-zgortkovih-nejronnih-merezh-dlya-rozpiznavannya-audiopodij/

Анотація: В роботі описані методи та алгоритми навчання нейронних мереж. Також запропоновано організацію навчання нейронної мережі, що була успішно застосована до загорткової нейронної мережі для вирішення задачі класифікації аудіоподій.

Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/1/suchasnij-urok-v-koledzhi-z-pozitsij-interaktivnogo-navchannya/

Анотація: Стаття охоплює питання підвищення ефективності навчальної роботи в плані використання інтерактивної форми занять та їх вплив на навчальний процес і розвиток професійних навичок студентів. Позитивні результати від застосування інтерактивних форм аналізуються на основі досвіду, отриманого в навчальному закладі - Коледж радіоелектроніки.

Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/diplomuvannya-yak-vazhlivij-etap-pidgotovki-molodshogo-spetsialista/

Анотація: Стаття представляє собою безпосереднє звернення до студента – старшокурсника з метою формування свідомого відношення до дипломування, роз’яснення змісту проекту по суті та актуальність задач на кожному етапі дипломного проектування.

Технічні гуртки з комп’ютерних наук – джерело сучасних знань та вмінь для учнів і студентів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Технічні гуртки з комп’ютерних наук – джерело сучасних знань та вмінь для учнів і студентів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/tehnichni-gurtki-z-komp-yuternih-nauk-dzherelo-suchasnih-znan-ta-vmin-dlya-uchniv-i-studentiv/

Анотація: Стаття охоплює інформацію стосовно функціонування технічних гуртків в навчальних закладах та їх вплив на навчальний процес та розвиток професійних навичок учнів/студентів. Позитивні результати від проходження студентами навчання в гуртках технічної творчості отримані в нашому навчальному закладі (Коледж радіоелектроніки) втілюють надію в майбутніх спеціалістів.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат