Tag: навчання

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Анотація: У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/4/algoritm-navchannya-zgortkovih-nejronnih-merezh-dlya-rozpiznavannya-audiopodij/

Анотація: В роботі описані методи та алгоритми навчання нейронних мереж. Також запропоновано організацію навчання нейронної мережі, що була успішно застосована до загорткової нейронної мережі для вирішення задачі класифікації аудіоподій.

Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сучасний урок в коледжі з позицій інтерактивного навчання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/1/suchasnij-urok-v-koledzhi-z-pozitsij-interaktivnogo-navchannya/

Анотація: Стаття охоплює питання підвищення ефективності навчальної роботи в плані використання інтерактивної форми занять та їх вплив на навчальний процес і розвиток професійних навичок студентів. Позитивні результати від застосування інтерактивних форм аналізуються на основі досвіду, отриманого в навчальному закладі - Коледж радіоелектроніки.

Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/diplomuvannya-yak-vazhlivij-etap-pidgotovki-molodshogo-spetsialista/

Анотація: Стаття представляє собою безпосереднє звернення до студента – старшокурсника з метою формування свідомого відношення до дипломування, роз’яснення змісту проекту по суті та актуальність задач на кожному етапі дипломного проектування.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат