Tag: маркетинг

Маркетингова політика компанії «Чумак»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Маркетингова політика компанії «Чумак»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/marketingova-politika-kompaniyi-chumak/

Анотація: На сучасному стані розвитку економіки України розвивається роль управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід’ємною частиною ефективного бізнесу є розуміння та використання концепції маркетингу в його управлінні. Якісна складова маркетингу в менеджменті величезна, тому що визначає дуже прибуткову ритмічну діяльність компаній. Так у статті дано визначення маркетингової політики та визначено основні її інструменти, розглянуті результати маркетингової політики компанії «Чумак», сформовано висновки щодо діяльності компанії.

Место и роль маркетинга в сфере таможенных услуг

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Место и роль маркетинга в сфере таможенных услуг//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/mesto-i-rol-marketinga-v-sfere-tamozhennyh-uslug/

Анотація: (Русский) Таможенная служба Российской Федерации, как часть экономической системы государства, наряду с выполнением традиционных функций государственного администрирования, активно выступает как социально-экономический институт, в котором таможенная услуга проявляется в виде особой формы экономической деятельности. Таможенные услуги относятся к важной сфере услуг, обслуживающих внешнеторговую деятельность участников ВЭД. Таможенные органы предоставляют услуги не только субъектам внешнеэкономической деятельности, но и государству, выполняя функцию по регулированию, а также возможности защиты экономики, здоровья населения и охраны окружающей среды. На рынке государственных услуг, таможенная служба практически остается монополистом. Эти факты обуславливают актуальность рассматриваемой темы статьи.

Еволюція концепції маркетингу та її сучасний стан

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Еволюція концепції маркетингу та її сучасний стан//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/evolyutsiya-kontseptsiyi-marketingu-ta-yiyi-suchasnij-stan/

Анотація: У статті розглядається поняття маркетингової концепції та її еволюційні перетворення внаслідок зміни ринкової кон'юнктури. Проаналізовано п`ять класичних концепцій маркетингу, їх значення та роль, та акцентується увага на нових підходах до визначення даного поняття, що ґрунтується, не тільки на стандартних маркетингових засадах, але й на сучасних факторах, що є актуальними в умовах нинішнього ринку. Тому окрема увага приділяється тенденціям формування новітніх маркетингових концепцій їх місце то роль у діяльності сьогоднішніх підприємств.

Маркетинг у мережі інтернет як сучасний канал просування компанії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Маркетинг у мережі інтернет як сучасний канал просування компанії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/marketing-v-seti-internet-kak-sovremennyj-kanal-prodvizheniya-kompanii/

Анотація: Досліджено теоретичні питання сучасного маркетингу. Описано прикладні аспекти використання інформаційного маркетингу у діяльності підприємства з метою свого просування. Описано особливості застосування інструментів інформаційного маркетингу для залучення нових споживачів за рахунок сайту. Проаналізовано інструменти інформаційного маркетингу які дозволять отримати додатковий прибуток від діяльності сайту. Описано причини, чому неможна нехтувати сучасними інструментами маркетингу при просуванні компанії.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат