Тег: ціна

Маркетингова політика компанії «Чумак»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Маркетингова політика компанії «Чумак»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/marketingova-politika-kompaniyi-chumak/

Аннотация: (Українська) На сучасному стані розвитку економіки України розвивається роль управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід’ємною частиною ефективного бізнесу є розуміння та використання концепції маркетингу в його управлінні. Якісна складова маркетингу в менеджменті величезна, тому що визначає дуже прибуткову ритмічну діяльність компаній. Так у статті дано визначення маркетингової політики та визначено основні її інструменти, розглянуті результати маркетингової політики компанії «Чумак», сформовано висновки щодо діяльності компанії.

Статистичне вивчення інфляції

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Статистичне вивчення інфляції//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/statistichne-vivchennya-inflyatsiyi/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто питання статистичного вивчення інфляції як складне соціально-економічне явище в Україні. Інфляція є однією з найбільш гострих проблем розвитку економіки країни. Проаналізовано проблеми та недоліки. Виявлено причини виникнення інфляції, її наслідки, запропоновано шляхи вирішення задля соціально-економічного розвитку країни та впровадження антиінфляційних заходів з метою подолання інфляції.

Процесс растаможки автомобилей по новым таможенным правилам

Автор: , , , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, , , и. Процесс растаможки автомобилей по новым таможенным правилам//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/protsess-rastamozhki-avtomobilej-po-novym-tamozhennym-pravilam/

Аннотация: В статье рассматривается процесс растаможивания автомобилей согласно новых таможенных правил введенных в действие 25 ноября 2018 и проводится анализ факторов, влияющих на растаможивание транспортных средств, а также предлагается примеры исчисления таможенной стоимости для разных по возрасту и стоимостью автомобилей.

Формування цінової стратегії підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Формування цінової стратегії підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/11/formuvannya-tsinovoyi-strategiyi-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) У даній статті виокремлені етапи для ефективного аналізу процесу формування цінової стратегії підприємства. Здійснений аналіз основних цінових стратегій та проаналізований їх розподіл залежно від ціни – орієнтованої на ринок або на собівартість продукції. Проведений SWOT-аналіз методів формування ціни. На основі проведеного дослідження сформовані висновки.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала