Зміст журналу No2 (лютий) 2020 y.

Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/mediatsiya-yak-sposib-virishennya-simejnih-sporiv/

Анотація: Дана стаття зачіпає проблему щодо забезпечення вирішення сімейних спорів. Через те, що законом дозволено використовувати всі способи вирішення спорів, окрім заборонених, виходимо з того що медіація – є альтернативним та ефективним методом вирішення спору. На жаль, наразі, не врегульовано на законодавчому рівні вимоги, порядок щодо медіації. У статті наведені приклади застосування медіації закордоном.

Підходи до відшкодування моральної шкоди за неналежне виконання зобов’язань за договором про надання туристичних послуг

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Підходи до відшкодування моральної шкоди за неналежне виконання зобов’язань за договором про надання туристичних послуг//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/pidhodi-do-vidshkoduvannya-moralnoyi-shkodi-za-nenalezhne-vikonannya-zobov-yazan-za-dogovorom-pro-nadannya-turistichnih-poslug/

Анотація: Одним із напрямків міжнародної торгівлі послугами є туризм. Сучасний етап життя характеризується процесами глобалізації у багатьох сферах, з-поміж них - сфера послуг, яка має найдинамічніший розвиток, тому, від рівня її законодавчої регламентації залежить і зростання економіки країни та конкурентоспроможності на світових ринках послуг. Однак, чинні нормативно – правові акти, які регулюють відносини у сфері зобов’язань за договорами про надання послуг не є досконалими, внаслідок відсутності чіткої і послідовної системи такого регулювання, що має наслідком колізії та неоднозначну практику щодо вирішення спорів, зокрема, що стосується компенсації моральної шкоди за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором про надання туристичних послуг.

Особливості розрахунку обов’язкових платежів в процесі митного оформлення імпортних операцій

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості розрахунку обов’язкових платежів в процесі митного оформлення імпортних операцій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/osobennosti-rascheta-obyazatelnyh-platezhej-v-protsesse-tamozhennogo-oformleniya-importnyh-operatsij/

Анотація: В умовах, які на сьогодні визначають стан української економіки, надзвичайно важливе значення, безумовно, має поглиблення зв’язків з іноземними постачальниками та покупцями з метою підвищення якості товарів на споживчому ринку, його розширення та створення можливостей для виходу вітчизняних товарів на іноземні ринки. Частково зазначену проблему вирішує ефективно організована зовнішньоекономічна діяльність, а зокрема й імпортна діяльність як її невід’ємна складова. Крім цього, необхідною умовою успішної зовнішньої співпраці є інформація в системі обліку та звітності, яка є основою для прийняття управлінських рішень. Метою статті є визначення особливостей розрахунку обов’язкових платежів в процесі митного оформлення імпортних операцій. Проаналізовано елементи системи оподаткування імпортних операцій підприємства. Визначено елементи кожного із податків, які справляються при імпорті, порядок визначення податкових зобов’язань, їх сплати та складання відповідних форм звітності. Виявлено, що деякі імпортні операції підлягають частковому або повному звільненню від оподаткування, що сприяє розвитку окремих видів економічної діяльності та підвищенню соціального ефекту від ввезення таких товарів та постачання послуг. Визначено, що митна вартість товарів базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за імпортовані товари та залежить від умов поставки згідно з «ІНКОТЕРМС 2020». Розрізняють основні та другорядні методи визначення митної вартості. Розрахунок суми ввізного мита, акцизного податку та суми податку на додану вартість відбувається в залежності від виду встановленої ставки податку. Розраховані суми зазначаються у вантажно-митній декларації, яка засвідчує розмитнення товару та сплату зазначених платежів. Виявлено, що існує необхідність розробки механізму, що дозволяє взаємно задовольняти протиріччя інтересів між державою та підприємством в процесі митного оформлення імпортних операцій.

Національна безпека України: виклики та загроза сучасності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Національна безпека України: виклики та загроза сучасності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2020/2/natsionalna-bezpeka-ukrayini-vikliki-ta-zagroza-suchasnosti/

Анотація: В вищезазначеній статті досліджуються національна безпека України, зокрема, розглянуті ключові фактори, які безпосередньо стримують розвиток нашої держави у різних галузях, та шляхи вирішення даних проблем. Також охарактеризовано правове регулювання національної безпеки нашої держави.

Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради України: актуальні питання та проблеми функціонування

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради України: актуальні питання та проблеми функціонування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/formi-i-metodi-roboti-komitetiv-verhovnoyi-radi-ukrayini-aktualni-pitannya-ta-problemi-funktsionuvannya/

Анотація: У цій статті аналізується така організаційна складова Верховної Ради України, як комітет. Його розгляд відбувається в аспекті розподілу форм та методів діяльності, а також напрямку роботи та компетенції.

Сучасний стан та перспективи профспілок України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасний стан та перспективи профспілок України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/suchasnij-stan-ta-perspektivi-profspilok-ukrayini/

Анотація: Стаття присвячена розгляду такого інституту, як профспілки. Навіщо він нам потрібен? З’ясування проблем, з якими зіштовхуються працівники звертаючись до профспілок. Як сьогодні впливають профспілки на якість умов праці та захист прав найманих працівників?

Місце криптовалюти в фінансово-економічній системі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Місце криптовалюти в фінансово-економічній системі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/mesto-kriptovalyuty-v-finansovo-ekonomicheskoj-sisteme/

Анотація: Стаття присвячена актуальному сьогодні питанню функціонування криптовалюти на світовому ринку та її місцю у фінансово-економічній системі. Розглянуто та розкрито суть понять: віртуальна валюта, фіатні гроші, криптовалюта. Досліджено, на прикладі європейських країн, досвід впровадження і використання криптовалют та побудовано моделі їх регулювання. Встановлено, що функціонування криптовалют є новітнім викликом для органів державного регулювання ринків фінансових послуг. Проведено порівняння найпопулярніших сьогодні криптовалют за їх капіталізацією. Визначено сильні та слабкі сторони віртуальних грошей, загрози та перспективи їх використання на фінансово-економічному світовому ринку. Обґрунтовано подальші перспективи використання криптовалюти на рівні країни та запропоновані напрями покращення її позиції у світовій економічній системі.

Державна служба зайнятості: поняття, функції та цілі діяльності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Державна служба зайнятості: поняття, функції та цілі діяльності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/derzhavna-sluzhba-zajnyatosti-ponyattya-funktsiyi-ta-tsili-diyalnosti/

Анотація: У цій статті висвітлюються функції та цілі Державної служби зайнятості, а також аналізуються її правові джерела та актуальність застосування державних гарантій захисту від безробіття.

Вплив податкового навантаження на економіку країн Європи

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Вплив податкового навантаження на економіку країн Європи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/vpliv-podatkovogo-navantazhennya-na-ekonomiku-krayin-yevropi/

Анотація: Податки є основним джерелом надходжень до державного бюджету, а ефективне податкове регулювання економіки вимагає впровадження прийнятного рівня податкового навантаження на економічних суб’єктів. Визначення оптимального рівня фіскального навантаження є важливим завданням податкової політики держави, який дає змогу підтримувати достатній рівень наповнення державного бюджету та стимулювати економічну активність. В даній статті побудовано економетричну модель, яка досліджує вплив податкового навантаження на ріст валового національного продукту країн Європи.

Обшук житла чи іншого володіння

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Обшук житла чи іншого володіння//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/obshuk-zhitla-chi-inshogo-volodinnya/

Анотація: Стаття розрахована на вивчення такої слідчої дії, як обшук. Висвітлення прогалин застосування такого інституту. В ній розкрито проблеми щодо чіткого врегулювання законодавства. А саме: можливості зловживання прав слідчим та прокурорам; корупційні махінації. А також акцентування на розбіжності практики та теорії, щодо застосування статті 233 Кримінального процесуального законодавства.

Аналіз розрахунків з дебіторами в оптовій торгівлі

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Аналіз розрахунків з дебіторами в оптовій торгівлі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/analiz-raschetov-s-debitorami-v-optovoj-torgovle/

Анотація: У статті розглянуто аналіз розрахунків з дебіторами як фактор підвищення ефективності управління фінансовою діяльністю підприємств оптової торгівлі. Правильне оцінювання фактичного стану розрахунків із дебіторами може позитивно вплинути на реальну платоспроможність та кредитоспроможність підприємства. Окреслені головні завдання щодо управління розрахунками з дебіторами та напрями здійснення аналітичного дослідження дебіторської заборгованості. Розраховано основні показники оцінки стану та якості дебіторської заборгованості оптового торгового підприємства ПП «Альтапан» - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості, питома вага дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів, коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, коефіцієнт покриття дебіторської заборгованості. Для виявлення впливу дебіторської заборгованості на чистий прибуток використано кореляційний аналіз. На підставі поля кореляції можна висунути гіпотезу (для генеральної сукупності) про те, що зв'язок між усіма можливими значеннями X (поточна дебіторська заборгованість) і Y (чистий прибуток) носить експонентний характер. Записано і розв’язано експоненціальне рівняння регресії, отримано емпіричні коефіцієнти регресії. Розраховано параметри рівняння регресії: вибіркові середні, вибіркові дисперсії, середньоквадратичне відхилення. Визначено коефіцієнти регресії, еластичності, Бета-коефіцієнт, емпіричне кореляційне відношення, величина індексу кореляції R.Встановлено, що при зміні обсягу дебіторської заборгованості на 1%, чистий прибуток оптового підприємства ПП «Альтапан» зменшиться на 18%. Іншими словами - Х суттєво впливає на Y. Надано рекомендації по управлінню розрахунками з дебіторами на основі оцінки основних показників стану та якості дебіторської заборгованості. Наприклад, слід розділити всіх клієнтів по групах виходячи з історії співпраці, важливості кожного з них і поточного фінансового стану, використовувати бюджетування, складати платіжний календар, використовувати інші прийоми, які дозволять контролювати рух вхідних і вихідних грошових потоків.

Детінізація ринку праці

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Детінізація ринку праці//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/detinizatsiya-rinku-pratsi/

Анотація: Детінізація ринку праці є одним з головних завдань на шляху розвитку економіки України та захисту прав людей. Сьогодні значна кількість населення працюють неофіційно, отримують заробітну плату «в конвертах». Державна політика зайнятості зосереджена переважно на легальному секторі економіки, залишаючи поза увагою ту частину населення, діяльність якого тією чи іншою мірою не відповідає чинному законодавству.

Щодо питання соціального захисту безробітного

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Щодо питання соціального захисту безробітного//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/shhodo-pitannya-sotsialnogo-zahistu-bezrobitnogo/

Анотація: На сьогодні немає жодної країни світу, якої б не торкнулася проблема соціального захисту безробітних. Безробіття є відносно новим соціальним ризиком, поява якого зумовлена ринковими відносинами. Світова економічна криза збільшила масштаб безробіття, а відповідно і кількість осіб, які потребують соціального забезпечення. Право на захист від безробіття належить до основних конституційних прав громадян України у сфері права соціального захисту.

Оцінка ефективності системи вартісно-орієнтованого управління фінансами корпорації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оцінка ефективності системи вартісно-орієнтованого управління фінансами корпорації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-efektivnosti-sistemi-vartisno-oriyentovanogo-upravlinnya-finansami-korporatsiyi/

Анотація: Стаття присвячена проблемам запровадження вартісно-орієнтованого підходу до управління фінансами корпорації та оцінки його ефективності. Особлива увага приділяється вибору показників, які б давали можливість проаналізувати та зробити висновок про ефективність використання вартісно-орієнтованого фінансового менеджменту. У статті розглядаються основні шляхи та методи формування вартості корпорації для акціонерів, а також індикатори, які дозволяють кількісно оцінити вартість корпорації для стейкхолдерів. Систематизовано основні теоретичні положення використання VBM-індикаторів, а також можливі шляхи їх інтеграції в систему вартісно-орієнтованого менеджменту.

Тіньові трудові відносини щодо питання тіньової виплати заробітної плати працівникам: проблеми теорії та практики

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Тіньові трудові відносини щодо питання тіньової виплати заробітної плати працівникам: проблеми теорії та практики//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/tinovi-trudovi-vidnosini-shhodo-pitannya-tinovoyi-viplati-zarobitnoyi-plati-pratsivnikam-problemi-teoriyi-ta-praktiki/

Анотація: Удосконалення механізму реалізації та ефективності застосування правових норм на сьогодні є дуже актуальним в трудових відносинах. Однією із найважливіших і невідкладних проблем – є створення нового відновленого Кодексу. У цій статті аналізується проблематика правовідносин, які виникають між працівником та роботодавцем з питання тіньової заробітної плати.

Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом законів про працю України: сучасні реалії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/ohorona-pratsi-nepovnolitnih-za-kodeksom-zakoniv-pro-pratsyu-ukrayini-suchasni-realiyi/

Анотація: У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Кодексом законів про працю України охорони праці неповнолітніх, а також тенденції розвитку суспільних відносин у сфері праці, що виникають між неповнолітнім працівником та роботодавцем.

Заповіт подружжя: перешкоди до застосування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Заповіт подружжя: перешкоди до застосування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/zapovit-podruzhzhya-pereshkodi-do-zastosuvannya/

Анотація: Стаття розрахована на висвітлення прогалин застосування такого інституту, як «заповіт подружжя». В ній розкрито проблеми з якими зіштовхуються нотаріуси та судді. А саме: чи мають малолітні, недієздатні спадкоємці за законом право на обов’язкову частку в спадщині? Які умови для прийняття чинності заповіту? Чи можуть укласти спільний заповіт подружжя особи, які проживають в цивільному шлюбі? А також інші проблеми застосування спільного заповіту та можливості їх врегулювання.

Механізм державно-приватного партнерства у сфері повернення активів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Механізм державно-приватного партнерства у сфері повернення активів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/mehanizm-derzhavno-privatnogo-partnerstva-u-sferi-povernennya-aktiviv/

Анотація: Досліджено теоретичні основи механізму державно-приватного партнерства у сфері повернення активів, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Умови прийнятності заяви Європейським судом з прав людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Умови прийнятності заяви Європейським судом з прав людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/umovi-prijnyatnosti-zayavi-yevropejskim-sudom-z-prav-lyudini/

Анотація: Стаття присвячена аналізу закріпленого в Конвенції про захист прав і основоположних свобод переліку умов прийнятності заяв до Європейського суду з прав людини як невід’ємного та визначального елементу в механізмі захисту прав та свобод на міжнародному рівні. Актуальність теми полягає в тому, що в останні роки значно зросла кількість заяв, які подаються до Європейського суду з прав людини, що зумовлено, передусім, збільшенням випадків порушення прав та свобод. Проте більшість з поданих заяв визнаються неприйнятними. Це і зумовлює необхідність даного дослідження.

Прогалини законодавства про захист прав споживачів щодо відшкодування збитків

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Прогалини законодавства про захист прав споживачів щодо відшкодування збитків//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/progalini-zakonodavstva-pro-zahist-prav-spozhivachiv-shhodo-vidshkoduvannya-zbitkiv/

Анотація: Дана стаття зачіпає проблемуусфері захисту прав споживачів, а саме визначення розміру відшкодування збитків. Українське законодавство потребує вдосконалення, систематизації та прилаштування під стандарти європейських країн.

Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/suchasna-problematika-zlochiniv-z-kriptovalyutoyu-praktichnij-aspekt/

Анотація: У цій статті аналізується проблематика, з якою стикаються правоохоронні органи у злочинах, де основним об'єктом є криптовалюта та проголошується необхідність законодавчого закріплення поняття крипти задля полегшення класифікації та викриття злочинності. Досліджено перспективи всебічного розуміння терміну та вплив систематизації даної інформації на можливості безпекових структур.

Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні підходи до оцінки управління бізнес-процесами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/metodichni-pidhodi-do-otsinki-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Анотація: Розглянуто роль ефективності бізнес-процесів у формуванні та розвитку економічного потенціалу підприємства. Представлені основні методичні підходи до оцінки ефективності бізнес-процесів компанії, запропонований їх синтез.

Суб’єкти права на обов’язкову частку у спадщині

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Суб’єкти права на обов’язкову частку у спадщині//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/sub-yekti-prava-na-obov-yazkovu-chastku-u-spadshhini/

Анотація: У статті розглянуто норми спадкового права, які закріпленні в Цивільному кодексі України. Вони відображають повний зміст та обсяг спадкових прав та обов’язків кожного громадянина. Актуальність даної теми зумовлена тим, що за останні роки цивільне законодавство не раз зазнавало істотних змін, спадкове право ̶ не виняток. При цьому практика застосування та тлумачення відповідних норм суттєво відрізняється. Це все і зумовлює необхідність дослідження питань спадкового права.

Маркетингова політика компанії «Чумак»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Маркетингова політика компанії «Чумак»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/marketingova-politika-kompaniyi-chumak/

Анотація: На сучасному стані розвитку економіки України розвивається роль управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід’ємною частиною ефективного бізнесу є розуміння та використання концепції маркетингу в його управлінні. Якісна складова маркетингу в менеджменті величезна, тому що визначає дуже прибуткову ритмічну діяльність компаній. Так у статті дано визначення маркетингової політики та визначено основні її інструменти, розглянуті результати маркетингової політики компанії «Чумак», сформовано висновки щодо діяльності компанії.

Поняття та класифікація виробничого потенціалу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та класифікація виробничого потенціалу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/ponyattya-ta-klasifikatsiya-virobnichogo-potentsialu/

Анотація: У статті розглядаються дискусійні питання виявлення сутності виробничого потенціалу у вітчизняній економічній науці, здійснюється порівняння подібних понять, пропонується авторська точка зору на виробничий потенціал як максимальні можливості виробництва, коли ресурси технологічно скомбіновані в певному поєднанні для отримання певного результату.

Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/legalizatsiya-groshej-otrimanih-zlochinnim-shlyahom-yak-zagroza-ekonomichnij-bezpetsi-ukrayini/

Анотація: У даній статті досліджено проблему легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Визначено сутність таких понять як легалізація та відмивання грошей. За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу виявлено найчастіші схеми по відмиванню «брудних» грошей. Запропоновано шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу та призупинення тінізації економіки.

Оцінка ресурсного потенціалу підприємств

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оцінка ресурсного потенціалу підприємств//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/otsinka-resursnogo-potentsialu-pidpriyemstv/

Анотація: Оскільки розвиток будь-якого підприємства залежить від ефективності використання всіх наявних ресурсів, наявність ресурсів розглянуто як початкова точка виробничого процесу. Зроблено висновок про безпосередній залежності обсягу випуску і реалізації продукції, зниження її собівартості і збільшення прибутку від своєчасного забезпечення підприємства ресурсами відповідної якості та асортименту, від запасу сировини і матеріалів і дотримання норм їх витрат. Розкрито сутність поняття «ресурсний потенціал», а також дана характеристика показників ресурсного потенціалу підприємств. Проведено дослідження проблем, які виникають при оцінці ресурсного потенціалу, і сформовані головні його складові.

Технологии получения медного концентрата Нурказганского месторождения

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Технологии получения медного концентрата Нурказганского месторождения//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/2/tehnologii-polucheniya-mednogo-kontsentrata-nurkazganskogo-mestorozhdeniya/

Анотація: (Русский) Представлено детальное описание геологических характеристик месторождения Нурказган. Показана взаимосвязь вмещающего рассматриваемое месторождение Тулькуламского террейна с Девонским вулканоплутоническим поясом (ДВП). Подробно изложены петрографические характеристики рудоносных составляющих месторождения, а также геологические процессы, обусловившие их генезис. Приведено системное представление о взаимоположении рудоносных тел золото-молибден-медно-порфирового месторождения (ЗММПМ) Нурказган и охватывающих их пластов ДВП. Дана краткая информация о наличии платинометальной и золотометальной минерализации рудоносных слоев. Изложен минералогический анализ руды. Изложен технологический процесс обогащения Нурказганской медной руды, основные технологическое оборудование, задействованное в технологическом цикле.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат