Тег: злочинність

Криптовалюта (цифрова валюта) як механізм маскування корупційних коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Криптовалюта (цифрова валюта) як механізм маскування корупційних коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/6/kriptovalyuta-tsifrova-valyuta-yak-mehanizm-maskuvannya-koruptsijnih-koshtiv-ta-legalizatsiyi-vidmivannya-dohodiv-oderzhanih-zlochinnim-shlyahom/

Аннотация: (Українська) У статті досліджується феномен криптовалюти у контексті використання особами, які беруть участь у «хабарництві» нових сфер та можливостей для легалізації (відмивання) корупційних доходів для подальшого ухилення від перевірки правоохоронних органів та інших державних органів.

Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/suchasna-problematika-zlochiniv-z-kriptovalyutoyu-praktichnij-aspekt/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується проблематика, з якою стикаються правоохоронні органи у злочинах, де основним об'єктом є криптовалюта та проголошується необхідність законодавчого закріплення поняття крипти задля полегшення класифікації та викриття злочинності. Досліджено перспективи всебічного розуміння терміну та вплив систематизації даної інформації на можливості безпекових структур.

Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екстремізмом

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екстремізмом//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/1/mizhnarodno-pravove-spivrobitnitstvo-u-borotbi-z-ekstremizmom/

Аннотация: (Українська) Основним нормативним міжнародним документом, який використовується при розгляді питання міжнародного співробітництва у боротьбі з екстремізмом є Шанхайська конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. В даній статті розглянуто питання методів та цілей боротьби з екстремізмом, а також методи протидії даного явища. Розглянуто питання такого правового явища, як екстремізм, а саме – поняття, з яких елементів складається тощо.

Шляхи подолання транснаціональної організованої злочинності

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Шляхи подолання транснаціональної організованої злочинності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2018/5/shlyahi-podolannya-transnatsionalnoyi-organizovanoyi-zlochinnosti/

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению содержания понятия транснациональной организованной преступности и выделение основных путей противодействия данному глобальном явлению, которые заключаются в международном сотрудничестве, совершенствовании и согласовании национального законодательства, опираясь на международно-правовые акты в данной сфере, а также зарубежный опыт

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала