Тег: реклама

Управління проектом рекламної кампанії підприємства на зовнішніх ринках

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Управління проектом рекламної кампанії підприємства на зовнішніх ринках//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/10/upravlinnya-proektom-reklamnoyi-kampaniyi-pidpriyemstva-na-zovnishnih-rinkah/

Аннотация: (Українська) Досліджено питання сьогоднішніх змін і трендів в рекламній індустрії, які пов'язані із зовнішнім середовищем та стрімко змінюються з появою нових тенденцій і змін в соціально-економічної житті суспільства.

Цифровой маркетинг в Украине: современные тенденции и перспективы развития

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Цифровой маркетинг в Украине: современные тенденции и перспективы развития//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/tsifrovoj-marketing-v-ukraine-sovremennye-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya/

Аннотация: В статье определено понятие, возможности и преимущества цифрового маркетинга, проведен анализ состояния и структуры рынка электронной коммерции в Украине, современных тенденций цифрового маркетинга, имеющихся и потенциальных покупателей. Также были исследованы и предложены эффективные способы цифровой рекламы в Украине, прогнозировано перспективы их развития.

Інформаційні telegram-канали, як нова медіа-платформа для ЗМІ

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Інформаційні telegram-канали, як нова медіа-платформа для ЗМІ//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/informatsijni-telegram-kanali-yak-nova-media-platforma-dlya-zmi/

Аннотация: (English) The possibilities of promotion of mass media with the help of Telegram-channels are explored. The proposed directions of adaptation of content for this media-platform are proposed.

Big Data як один з головних елементів сучасного маркетингу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Big Data як один з головних елементів сучасного маркетингу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2018/5/big-data-yak-odin-z-golovnih-elementiv-suchasnogo-marketingu/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена дослідженню поняття Big Data як одного з сучасних методів дослідження цільової аудиторії для рекламних кампаній. В ході дослідження проаналізовано характеристики даних, що збираються, зберігаються, обробляються та аналізуються за допомогою методу Big Data. В статі описані основні елементи статистичного та математичного інструментарію, які використовуються в рамках технології Big Data. Методом дослідження було розглянуто як саме використовується технологія під час маркетингового дослідження та аудиту власної діяльності. Встановлені переваги використання Big Data під час впровадження даного методу та доведені вигоди поширення технології у маркетинговій діяльності сучасного бізнесу.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала