Tag: реклама

Управління проектом рекламної кампанії підприємства на зовнішніх ринках

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Управління проектом рекламної кампанії підприємства на зовнішніх ринках//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/upravlinnya-proektom-reklamnoyi-kampaniyi-pidpriyemstva-na-zovnishnih-rinkah/

Анотація: Досліджено питання сьогоднішніх змін і трендів в рекламній індустрії, які пов'язані із зовнішнім середовищем та стрімко змінюються з появою нових тенденцій і змін в соціально-економічної житті суспільства.

Цифровий маркетинг в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Цифровий маркетинг в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/tsifrovoj-marketing-v-ukraine-sovremennye-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya/

Анотація: У статті визначено поняття, можливості та переваги цифрового маркетингу, проведено аналіз стану та структури ринку електронної комерції в Україні, сучасних тенденцій цифрового маркетингу, наявних і потенційних покупців. Також було досліджено та запропоновано ефективні способи цифрової реклами в Україні, спрогнозовано перспективи їхнього розвитку.

Інформаційні telegram-канали, як нова медіа-платформа для ЗМІ

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інформаційні telegram-канали, як нова медіа-платформа для ЗМІ//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/informatsijni-telegram-kanali-yak-nova-media-platforma-dlya-zmi/

Анотація: Досліджені можливості просування ЗМІ за допомогою Telegram-каналів. Запропоновані напрями адаптації контенту для даної медіа-платформи.

Big Data як один з головних елементів сучасного маркетингу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Big Data як один з головних елементів сучасного маркетингу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2018/5/big-data-yak-odin-z-golovnih-elementiv-suchasnogo-marketingu/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню поняття Big Data як одного з сучасних методів дослідження цільової аудиторії для рекламних кампаній. В ході дослідження проаналізовано характеристики даних, що збираються, зберігаються, обробляються та аналізуються за допомогою методу Big Data. В статі описані основні елементи статистичного та математичного інструментарію, які використовуються в рамках технології Big Data. Методом дослідження було розглянуто як саме використовується технологія під час маркетингового дослідження та аудиту власної діяльності. Встановлені переваги використання Big Data під час впровадження даного методу та доведені вигоди поширення технології у маркетинговій діяльності сучасного бізнесу.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат