Тег: медіація

Аналіз впровадження інституту медіації в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Аналіз впровадження інституту медіації в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/11/analiz-vprovadzhennya-institutu-mediatsiyi-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Досліджено проект Закону “Про медіацію” №3504 (у редакції від 19.05.2020), висвітлені його переваги та недоліки, проведено порівняльний аналіз іноземного законодавства щодо медіації, надано рекомендації щодо покращення законопроекту.

Сінгапурська Конвенція про медіацію: особливості правового регулювання та перспективи запровадження в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сінгапурська Конвенція про медіацію: особливості правового регулювання та перспективи запровадження в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/4/singapurska-konventsiya-pro-mediatsiyu-osoblivosti-pravovogo-regulyuvannya-ta-perspektivi-zaprovadzhennya-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) В межах даної статті здійснено теоретико – правовий аналіз положень Конвенції ООН про міжнародні мирові угоди, що були укладені в результаті медіації. Сформульовано пропозиції по вдосконаленню вітчизняного законодавства, з метою приведення його у відповідність до положень Конвенції.

Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/2/mediatsiya-yak-sposib-virishennya-simejnih-sporiv/

Аннотация: (Українська) Дана стаття зачіпає проблему щодо забезпечення вирішення сімейних спорів. Через те, що законом дозволено використовувати всі способи вирішення спорів, окрім заборонених, виходимо з того що медіація – є альтернативним та ефективним методом вирішення спору. На жаль, наразі, не врегульовано на законодавчому рівні вимоги, порядок щодо медіації. У статті наведені приклади застосування медіації закордоном.

Аналіз явища медіації та його впровадження до норм чинного кримінального законодавства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Аналіз явища медіації та його впровадження до норм чинного кримінального законодавства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/analiz-yavishha-mediatsiyi-ta-jogo-vprovadzhennya-do-norm-chinnogo-kriminalnogo-zakonodavstva/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена дослідженню явища медіації в умовах сучасного українського законодавства. Автором теоретично розглянуто загальні тенденції інституту медіації, що існують в країнах світу. Також було проаналізовано можливості впровадження зазначеного явища до норм вітчизняного кримінального законодавства.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала