Authors

Дмитрий Синишин

Synyshyn Dmytro

City: Kharkiv

Science degree: Student

Place of work/study: Yaroslav Mudryi National Law University

Autor articles

СБУ як суб’єкт забезпечення кібербезпеки України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. СБУ як суб’єкт забезпечення кібербезпеки України//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/2/12-4/

Annotation: (Українська) В даній роботі досліджено Службу безпеки України як суб’єкту забезпечення кібербезпеки України.

Напрями контррозвідувальної діяльності СБУ

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Напрями контррозвідувальної діяльності СБУ//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/1/15-2/

Annotation: (Українська) В даній роботі проведене комплексне дослідження напрямів контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України.

Напрями розвитку форм взаємодії служби безпеки з органами державної влади та громадськістю

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Напрями розвитку форм взаємодії служби безпеки з органами державної влади та громадськістю//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/1/14-2/

Annotation: (Українська) В даній роботі проведене комплексне дослідження напрямів розвитку форм взаємодії служби безпеки з органами державної влади та громадськістю.

Основні напрямки реформування СБУ

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Основні напрямки реформування СБУ//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/3/8-3/

Annotation: (Українська) В даній роботі проаналізовані основні напрямки реформування Служби безпеки України.

Антитерористична діяльність СБУ

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Антитерористична діяльність СБУ//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/3/10-3/

Annotation: (Українська) В даній роботі проведене комплексне дослідження антитерористичної діяльності Служби безпеки України.

Механізм боротьби з корупційними проявами та запровадження поняття доброчесності в системі Служби безпеки України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Механізм боротьби з корупційними проявами та запровадження поняття доброчесності в системі Служби безпеки України//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/9/mehanizm-borotbi-z-koruptsijnimi-proyavami-ta-zaprovadzhennya-ponyattya-dobrochesnosti-v-sistemi-sluzhbi-bezpeki-ukrayini/

Annotation: (Українська) В даній статті досліджено основні питання закріплення поняття «доброчесності» в системі СБУ. Також висвітлюються проблемні аспекти корупційних проявів у відносинах між посадовими особами безпекового органу. Крім того, зроблено аналіз причинно-наслідкового зв‘язку між корупційними проявами та запровадженими поняттями.

Тіньові трудові відносини щодо питання тіньової виплати заробітної плати працівникам: проблеми теорії та практики

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Тіньові трудові відносини щодо питання тіньової виплати заробітної плати працівникам: проблеми теорії та практики//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/tinovi-trudovi-vidnosini-shhodo-pitannya-tinovoyi-viplati-zarobitnoyi-plati-pratsivnikam-problemi-teoriyi-ta-praktiki/

Annotation: (Українська) Удосконалення механізму реалізації та ефективності застосування правових норм на сьогодні є дуже актуальним в трудових відносинах. Однією із найважливіших і невідкладних проблем – є створення нового відновленого Кодексу. У цій статті аналізується проблематика правовідносин, які виникають між працівником та роботодавцем з питання тіньової заробітної плати.

Прогалини законодавства про захист прав споживачів щодо відшкодування збитків

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Прогалини законодавства про захист прав споживачів щодо відшкодування збитків//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/2/progalini-zakonodavstva-pro-zahist-prav-spozhivachiv-shhodo-vidshkoduvannya-zbitkiv/

Annotation: (Українська) Дана стаття зачіпає проблемуусфері захисту прав споживачів, а саме визначення розміру відшкодування збитків. Українське законодавство потребує вдосконалення, систематизації та прилаштування під стандарти європейських країн.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine