Зміст журналу No12 (грудень) 2019 y.

До питання проведення позапланової ревізії під час здійснення досудового розслідування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. До питання проведення позапланової ревізії під час здійснення досудового розслідування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/do-pitannya-provedennya-pozaplanovoyi-reviziyi-pid-chas-zdijsnennya-dosudovogo-rozsliduvannya/

Анотація: У цій статті аналізується проблематика застосування позапланової ревізії як інструменту розслідування відповідних груп кримінальних правопорушень на сучасному етапі, а також наголошується на необхідності повернення відповідних положень до Кримінального процесуального кодексу України стосовно повноважень слідчого та прокурора на призначення позапланової ревізії під час досудового розслідування.

Профайлінг – засіб підвищення ефективності протидії злочинності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Профайлінг – засіб підвищення ефективності протидії злочинності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/profajling-zasib-pidvishhennya-efektivnosti-protidiyi-zlochinnosti/

Анотація: Розглянуто профайлінг як засіб підвищення ефективності протидії злочинності. Розкрито його значення у сучасній криміналістиці, а саме у діяльності з розкриття та розслідування злочинів та попередження вчинення протиправних дій. Встановлено, що подальшому розвитку профайлінгу в Україні сприятиме підготовка кваліфікованих спеціалістів, а також забезпечення можливості підвищення рівня психологічних знань працівників правоохоронних органів.

Поетика містичних новел Едгара Аллана По

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Поетика містичних новел Едгара Аллана По//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2019/12/poetika-mistichnih-novel-edgara-allana-po/

Анотація: В статті на основі вивчення літературно-критичних робіт Е.А. По показано, що він приділяє постійну увагу «фігурі читача». Орієнтація на читацьке сприйняття художнього тексту стає частиною теорії творчості, розробленої Е. По. Охарактеризовані культурно-історичні умови і індивідуально-авторські особливості рецепції творчості. Розкрито основні мотиви творів, та встановлено зв’язки, що проектують події особистого життя письменника на його творчість.

Особливості інституту кримінальних проступків та його актуальність для України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості інституту кримінальних проступків та його актуальність для України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/osobennosti-instituta-ugolovnyh-prostupkov-i-ego-aktualnost-dlya-ukrainy/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей інституту кримінальних проступків. Висвітлюються недоліки правової регламентації інституту проступків та пропонуються шляхи вирішення існуючих проблем. Обґрунтовується необхідність узгодження існуючого законодавства для практичної реалізації новел, які стосуються кримінальних проступків.

Земельні проблеми України в сучасних умовах ринкової економіки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Земельні проблеми України в сучасних умовах ринкової економіки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/zemelni-problemi-ukrayini-v-suchasnih-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/

Анотація: В статті розглянуто питання ринку землі в Україні. Проаналізовано проблеми та недоліки. Виявлено причини та запропоновано шляхи вирішення задля соціально-економічного розвитку країни.

Статистичне вивчення інфляції

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Статистичне вивчення інфляції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/statistichne-vivchennya-inflyatsiyi/

Анотація: В статті розглянуто питання статистичного вивчення інфляції як складне соціально-економічне явище в Україні. Інфляція є однією з найбільш гострих проблем розвитку економіки країни. Проаналізовано проблеми та недоліки. Виявлено причини виникнення інфляції, її наслідки, запропоновано шляхи вирішення задля соціально-економічного розвитку країни та впровадження антиінфляційних заходів з метою подолання інфляції.

Проблематика правового регулювання кримінальної відповідальності злодіїв в законі

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблематика правового регулювання кримінальної відповідальності злодіїв в законі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/problematika-pravovogo-regulyuvannya-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-zlodiyiv-v-zakoni/

Анотація: У науковій статті авторами досліджено проблеми правового регулювання кримінальної відповідальності злодіїв в законі. Проведений системний аналіз національного та міжнародного законодавства, наслідком якого є порівняння визначення поняття «злодій в законі» у різних державах. Вказано про нагальну потребу внесення змін до кримінального законодавства з метою провадження ефективної боротьби із «злодіями в законі».

Порівняльна характеристика концепцій «зеленої» та «синьої» економіки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порівняльна характеристика концепцій «зеленої» та «синьої» економіки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/porivnyalna-harakteristika-kontseptsij-zelenoyi-ta-sinoyi-ekonomiki/

Анотація: У статті розглядаються основні засади двох сучасних економічних моделей, порівнюються їхні характеристики та визначаються переваги кожної для економіки.

М’яке право як ефективний регулятор в умовах глобального інформаційного суспільства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. М’яке право як ефективний регулятор в умовах глобального інформаційного суспільства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/myagkoe-pravo-kak-effektivnoe-regulyatornoe-sredstvo-globalnogo-informatsionnogo-obshhestva/

Анотація: У статті досліджується ефективність м’якого права як регулятора правовідносин, що виникають в інформаційній сфері на глобальному рівні. Аналіз міжнародних м'яких правових норм, що застосовуються міжнародними організаціями. Також пропонується відхід від традиційного сприйняття міжнародного права у зв'язку з розвитком сучасного інформаційного суспільства. М'яке право визнається особливим різновидом права, оскільки воно породжує конкретні юридичні наслідки. М'яке право стає ефективним інструментом нормативно-правового регулювання в умовах глобального інформаційного суспільства.

Необхідність аналізу фінансового стану підприємства та шляхи його покращення

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Необхідність аналізу фінансового стану підприємства та шляхи його покращення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/neobhodimost-analiza-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya-i-puti-ego-uluchsheniya/

Анотація: Розглянуто необхідність аналізу фінансового стану підприємства, фінансову звітність як інформаційну базу, аналітичні показники для визначення фінансового стану.

Стандарт доказування в цивільному судочинстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Стандарт доказування в цивільному судочинстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/standart-dokazuvannya-v-tsivilnomu-sudochinstvi/

Анотація: Статтю присвячено дослідженню поняття стандарту доказування у співвідношенні з такими суміжними поняттями, як доказування та тягар доказування. Виділено три основні стандарти доказування у процесуальному праві світу. Виокремлено їхні ключові ознаки та особливості. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини та національних судів з приводу застосування стандартів доказування. Зроблено висновок про необхідність законодавчого закріплення стандартів доказування в Україні.

Форс-мажор як одна з обставин виключення міжнародно-правової відповідальності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Форс-мажор як одна з обставин виключення міжнародно-правової відповідальності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/fors-mazhor-kak-odno-iz-obstoyatelstv-isklyucheniya-mezhdunarodno-pravovoj-otvetstvennosti/

Анотація: У статті визначено місце категорії форс-мажор у понятійному апараті міжнародного публічного права. Визначено та проаналізовано його поняття та ознаки. Проведено розмежування форс-мажору із суміжними поняттями, такими, як непереборна сила, неможливість виконання, стихійне лихо, застереження про незмінність обставин договору, випадок. Встановлено особливості вимог Комісії Міжнародного права для визнання певних обставин форс-мажором. Визначено наслідки застосування форс-мажору та охарактеризовано їх особливості. Встановлено випадки незастосування форс-мажору міжнародними судами та трибуналами.

Проведення одночасного допиту в кримінальному провадженні: особливості та проблемні аспекти

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проведення одночасного допиту в кримінальному провадженні: особливості та проблемні аспекти//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/provedenie-odnovremennogo-doprosa-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-osobennosti-i-problemnye-aspekty/

Анотація: У статті автори досліджують одну із найбільш розповсюджених слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі – допит. Увага зосереджується не на загальних положеннях, а на одному із видів допиту, а саме, на одночасному допиті. Метою проведення такого допиту під час розслідування є з’ясування причин розбіжності показань раніше допитаних осіб. Авторами були проаналізовані не лише положення кримінально-процесуального законодавства, але і доктринальні праці вчених та практиків-процесуалістів для дослідження особливостей проведення цієї слідчої (розшукової) дії в рамках кримінального провадження. Не менш цікавими для дослідження виявилися питання, пов’язані з психологічними особливостями, які грамотно, професійно використовують слідчі, прокурори при проведенні одночасного допиту. За допомогою даної слідчої (розшукової) дії можна отримати додаткову інформацію, з’ясувати невідомі раніше обставини кримінального правопорушення, а також, посилити психологічний вплив на учасника кримінального провадження з метою отримання правдивих показань. Автори проводять порівняння між допитом та одночасним допитом, звертають увагу на предмет кожного із видів. У роботі постає питання про доцільність та необхідність проведення одночасного допиту, з’ясовуються випадки, коли така слідча (розшукова) дія є необхідною, а коли може негативно вплинути на процес розслідування, учасників кримінального провадження, тощо. Серед вчених ведуться дискусії щодо можливості проведення слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні, аналізуються можливі порушення Кримінального процесуального Кодексу України, які можуть бути спричинені одночасним допитом. Зокрема, звертається увага на принцип доступу до правосуддя, який отримав своє закріплення у п. 14 ст. 7 КПК України. Крім цього, автори акцентують увагу і на інших принципах, таких як безпосередність дослідження доказів, змагальність сторін у кримінальному процесі. Наприкінці роботи автори зосереджують увагу на проблемних аспектах, які досить часто мають місце при проведенні одночасних допитів, що негативно впливає на ефективність проведення розслідування загалом та даної слідчої (розшукової) дії зокрема. Автори також надають рекомендації, які допоможуть не лише уникнути порушень кримінального процесуального законодавства при проведенні одночасного допиту, але й зробити дію максимально дієвою.

Обробка медичних зображень на основі алгоритму ефективної сегментації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Обробка медичних зображень на основі алгоритму ефективної сегментації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/12/obrobka-medichnih-zobrazhen-na-osnovi-algoritmu-efektivnoyi-segmentatsiyi/

Анотація: Розглянуто та проаналізовано алгоритм ефективної сегментації на основі графів для обробки медичних зображень хребта.

Проблемні аспекти впровадження інституту кримінальних проступків в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблемні аспекти впровадження інституту кримінальних проступків в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/problemnye-aspekty-vvedeniya-instituta-ugolovnyh-prostupkov-v-ukraine/

Анотація: У статті автори досліджують один з аспектів сучасного реформування кримінальної юстиції, а саме запровадження інституту кримінального проступку. Дискусія, щодо даного питання в Україні, розгортається вже досить довго, ще в 1999 році Рада Європи рекомендувала провести декриміналізацію певних злочинів або перевести їх до категорії інших правопорушень, щоб за їх вчинення не могло бути застосовано позбавлення волі. На той час при розробці нового кримінального кодексу дану рекомендацію вирішили не впроваджувати в закон, але деякі науковці почали говорити про потребу створення інституту кримінальних проступків. На сьогодні, дане питання залишається досі дискусійним й серед науковців немає єдиної консолідованої думки. Але не зважаючи на те, чи потрібні такі зміни системі України, слід окреслити, які наслідки це може мати, аби можна було уникнути негативних аспектів. В статті автори звернули увагу на проблемні теоретичні та практичні питання, котрі можуть виникнути при впровадженні кримінальних проступків в Україні. Аналіз основних проблем був проведений на основі доктринальних досліджень видатних авторів та Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень”. На нашу думку, на сьогодні, розгляд даної теми є неабияк актуальним з огляду на те, що закон, котрий вносить зміни в деякі нормативно правові акти, для запровадження кримінальних проступків, в нашу систему кримінальної юстиції, має набрати чинності до 1 липня 2020 року. Тому доцільним є розглянути всі ризики та недоліки даного процесу, на основі існуючої нормативно-правової бази. В статті приділено увагу таким проблемам як: розмежування правопорушень на адміністративні, злочини та кримінальні проступки; дотримання прав і свобод людини в межах розслідування кримінальних проступків; доцільність проведення такої реформи та ін.

Соціальні мережі як засіб самоосвіти

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Соціальні мережі як засіб самоосвіти//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2019/12/sotsialni-merezhi-yak-zasib-samoosviti/

Анотація: У роботі розглядаються способи використання соціальних мереж як джерел розвитку та самоосвіти студентів ВНЗ.

Системи і методи фінансового контролінгу в організації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Системи і методи фінансового контролінгу в організації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/sistemi-i-metodi-finansovogo-kontrolingu-v-organizatsiyi/

Анотація: Економісти виділяють «в загальній системі контролінгу один з його центральних блоків - фінансовий контролінг. Він являє собою контролюючу систему, яка забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямках фінансової діяльності, своєчасне виявлення відхилень фактичних результатів від передбачених та прийняття оперативних управлінських рішень щодо виправлення виявлених відхилень».

Впровадження механізму суспільно-корисних робіт в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Впровадження механізму суспільно-корисних робіт в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/vnedrenie-mehanizma-obshhestvenno-poleznyh-rabot-v-ukraine/

Анотація: У даній статті досліджено досвід зарубіжних країн у боротьбі з неплатниками аліментів; з’ясовано характерні особливості механізму суспільно-корисних робіт; проаналізовано недоліки законодавчого врегулювання даного виду адміністративного стягнення; висунуто пропозиції щодо модернізації законодавчого врегулювання застосування до неплатників адміністративного стягнення у виді суспільно-корисних робіт.

Фінансова присутність домогосподарств на ринку електроенергії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Фінансова присутність домогосподарств на ринку електроенергії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/finansova-prisutnist-domogospodarstv-na-rinku-elektroenergiyi/

Анотація: У статті досліджено сутність фінансового підходу до фінансового забезпечення розвитку підприємств енергетичного сектора. Обгрунтовано першочергові дії вироблення електроенергії в умовах домашнього господарства.

Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва та поширення харчових продуктів із вмістом ГМО

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва та поширення харчових продуктів із вмістом ГМО//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/yuridichna-vidpovidalnist-za-porushennya-zakonodavstva-u-sferi-virobnitstva-ta-poshirennya-harchovih-produktiv-iz-vmistom-gmo/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей юридичної відповідальності за правопорушення у сфері виробництва та поширення харчових продуктів із вмістом ГМО, виявленню прогалин правового регулювання у даній сфері та визначенню кола норм, які необхідно прийняти для вдосконалення вітчизняного законодавства в сфері поводження з ГМО. Авторами запропоновано внесення змін до чинного законодавства для покращення регулювання даних суспільних відносин з метою попередження неконтрольованого поширення харчових продуктів із вмістом ГМО.

Управління розвитком культурно-пізнавального туризму в Львівській області

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління розвитком культурно-пізнавального туризму в Львівській області//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/turizm/2019/12/upravlenie-razvitiem-kulturno-poznavatelnogo-turizma-vo-lvovskoj-oblasti/

Анотація: В статті розглядаються теоретичні аспекти розвитку культурно-пізнавального туризму, функції та види культурно-пізнавального туризму, а також особливості культурно-пізнавального туризму. Проаналізовано кількість культурних ресурсів Львівської області, рівень розвитку та популярності культурно-пізнавального туризму на території Львівщини, фактори впливу на розвиток культурно-пізнавального туризму. Запропоновано шляхи активізації культурно-пізнавального туризму у Львівській області. Розроблено план створення культурно – пізнавального кластеру «Замки Львівщини».

Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiyi-metodiv-finansovo-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Анотація: У статті розглянуто визначення поняття фінансово-економічна безпека у широкому та вузькому розумінні. Представлено класифікацію методів та способів управління захисту фінансово-економічної безпеки підприємства.

Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiya-informatsijnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Анотація: У статті розглянуто визначення поняття інформаційної безпеки у широкому та вузькому розумінні. Представлено класифікацію методів та способів забезпечення захисту інформації підприємства, а також найактуальніших загроз інформаційної безпеки.

Особливості використання камер на ділянці контролю якості друкованих плат. Порівняння характеристик камер

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості використання камер на ділянці контролю якості друкованих плат. Порівняння характеристик камер//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/osoblivosti-vikoristannya-kamer-na-dilyantsi-kontrolyu-yakosti-drukovanih-plat-porivnyannya-harakteristik-kamer/

Анотація: В публікації розглядаються камери для ділянки контролю, та дослідження їх характеристик.

Передбачення ускладнень після операції протезування аортального клапана серця

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Передбачення ускладнень після операції протезування аортального клапана серця//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/predskazanie-oslozhnenij-posle-operatsii-protezirovaniya-aortalnogo-klapana-serdtsa/

Анотація: У статті розглянуто проблему передбачення ускладнень у пацієнтів після операції протезування аортального клапана серця, де об’єктами розгляду виступають показники обстеження пацієнтів у першу-третю добу після операції. Вирішення проблеми проводиться за допомогою методів дискримінантного аналізу, методу опорних векторів та передбачення ускладнень за допомогою перебору груп класів. Вхідні дані для покращення результатів передбачення були розширені за допомогою нелінійних перетворень.

Сучасний погляд на методи корекції гіперкаліємії

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сучасний погляд на методи корекції гіперкаліємії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/meditsina/2019/12/suchasnij-poglyad-na-metodi-korektsiyi-giperkaliyemiyi/

Анотація: Гіперкаліємія є життєво загрожуючим станом, який може призвести до серцево-судинних ускладнень і вимагає невідкладної терапії. Тактика корекції підвищеного рівня калію в крові має особливості залежно від ступеню тяжкості та супутніх захворювань та залишається актуальною проблемою сьогодення.

Прототип розподіленої інформаційної інфраструктури для електронної охорони здоров’я

Автор: , , та

Бібліографічний опис статті:

, , та . Прототип розподіленої інформаційної інфраструктури для електронної охорони здоров’я//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/prototip-rozpodilenoyi-informatsijnoyi-infrastrukturi-dlya-elektronnoyi-ohoroni-zdorov-ya/

Анотація: В статті розглянуті приклади реалізації децентралізованих баз даних в медицині, де описано проектування, прототипування та розроблену інформаційну інфраструктуру.

Застосування сучасних методів зберігання даних в електронній охороні здоров’я

Автор: , , та

Бібліографічний опис статті:

, , та . Застосування сучасних методів зберігання даних в електронній охороні здоров’я//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/zastosuvannya-suchasnih-metodiv-zberigannya-danih-v-elektronnij-ohoroni-zdorov-ya/

Анотація: В статті розглянуті приклади використання децентралізованих баз даних в медицині, проблеми та рішення використання блокчейну для передачі та управління медичної інформації та даних, що пов’язані з охороною здоров’я у програмному забезпеченні.

Інформаційна система для оптимізації розкладу та шляху обходу пацієнтів сімейним лікарем

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інформаційна система для оптимізації розкладу та шляху обходу пацієнтів сімейним лікарем//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/12/informatsionnaya-sistema-dlya-optimizatsii-raspisaniya-i-puti-obhoda-patsientov-semejnym-vrachem/

Анотація: Проектування і реалізація інформаційної системи для оптимізації розкладу та шляху обходу пацієнтів сімейним лікарем.

Інтерактивні карти міст: створення та застосування

Автор: , , та

Бібліографічний опис статті:

, , та . Інтерактивні карти міст: створення та застосування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/12/interaktivni-karti-mist-stvorennya-ta-zastosuvannya/

Анотація: В даній за допомогою програми Tableau було досліджено густоту населення у місті Львів. Також проаналізовано розміщення та попит на мережеві супермаркети, транспортні зупинки, школи.

Використання інтернет-маркетингу для монетизації аккаунта в соціальних мережах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання інтернет-маркетингу для монетизації аккаунта в соціальних мережах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/vikoristannya-internet-marketingu-dlya-monetizatsiyi-akkaunta-v-sotsialnih-merezhah/

Анотація: У статті визначено та проаналізовано методологію побудування маркетингової стратегії створення бізнесу в соціальних мережах. Використані загальнонаукові методи: аналіз і синтез; аналогія і моделювання; абстрагування і конкретизація. В результаті проведеного дослідження було встановлено принципи створення блогу, способи його поширення та монетизації. Автор запропонував нові критерії для систематизації та удосконалення обліку та управління бізнесом в соціальних мережах. Проведені дослідження та аналізи допомогли правильно оцінити та зрозуміти сутність основних принципів та систему ведення та просування бізнес-блогу.

Поширення блокчейн технології в різних галузях

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поширення блокчейн технології в різних галузях//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/poshirennya-blokchejn-tehnologiyi-v-riznih-galuzyah/

Анотація: У статті визначається та аналізується поширення блокчейн технологій в різних галузях бізнесу. Використовуються загальнонаукові методи: аналіз і синтез; індукція і дедукція; аналогія і моделювання; абстрагування і конкретизація; системний аналіз. В результаті проведеного дослідження визначено вплив блокчейну на ефективність бізнесу і подальший вплив на пересічних громадян. Автор визначив нові критерії для систематизації та удосконалення бізнесу за допомогою блокчейн технологій в сучасних реаліях. Проведені дослідження та аналізи допомагають правильно оцінити та зрозуміти сутність основних принципів та систему введення блокчейн систем в проекти.

Семантичний аналіз тексту для інтелектуального особистого помічника клієнт-серверної платформи для взаємодії пацієнтів з лікарем

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Семантичний аналіз тексту для інтелектуального особистого помічника клієнт-серверної платформи для взаємодії пацієнтів з лікарем//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/semantichnij-analiz-tekstu-dlya-intelektualnogo-osobistogo-pomichnika-kliyent-servernoyi-platformi-dlya-vzayemodiyi-patsiyentiv-z-likarem/

Анотація: Розглянуто можливості та алгоритм роботи особистого помічника в рамках віртуальної платформи для взаємодії пацієнтів з лікарем.

Особливості аудиту фінансових результатів діяльності підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості аудиту фінансових результатів діяльності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/osoblivosti-auditu-finansovih-rezultativ-diyalnosti-pidpriyemstva/

Анотація: У роботі було визначено поняття аудиту та аудиту фінансових результатів діяльності. Визначено особливості аудиту фінансової звітності на українських підприємствах. Автором проаналізовано та узагальнено праці сучасних вчених, щодо аудиту фінансової звітності. Визначено актуальність проведених досліджень та наведено практичну значущість роботи. Було висвітлено основні етапи аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, а також узагальнено особливості аудиту фінансових результатів підприємства. Доведено, що основні вимоги, що ставляться до фінансової звітності, - це бути корисним для користувачів. Встановлено, що якісні характеристики фінансової звітності неоднакові; вони підлягають коригуванню, насамперед пов'язаному зі змінами в економічних реаліях країни. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні облікової політики підприємств України, а також при формуванні спеціальної фінансової звітності для задоволення потреб основних користувачів.

Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/napryami-pidvishhennya-efektivnosti-upravlinnya-investitsijnoyu-diyalnistyu-pidpriyemstva/

Анотація: Визначена теоретична сутність поняття інвестиційної діяльності підприємства. Надана характеристика стадіям управління інвестиційною діяльністю на підприємстві. Запропоновані окремі напрями підвищення ефективності процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства з урахуванням ринкових умов господарювання в Україні.

Перспективні способи використання змащувано-охолоджуючої рідини в обробленні металів різанням

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Перспективні способи використання змащувано-охолоджуючої рідини в обробленні металів різанням//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/perspektivni-sposobi-vikoristannya-zmashhuvano-oholodzhuyuchoyi-ridini-v-obroblenni-metaliv-rizannyam/

Анотація: Ефективність застосування ЗОР сильно залежить від способу її подачі в зону різання. Найбільш розповсюджені наступні способи використання ЗОР: вільно падаючим струменем; під тиском через соплові насадки; під високим тиском через канали в інструменті з виходом в зону різання; в розпиленому стані [1].

Логістичні компанії як суб’єкти агробізнесу

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Логістичні компанії як суб’єкти агробізнесу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/logistichni-kompaniyi-yak-sub-yekti-agrobiznesu/

Анотація: У даній статті комплексно досліджено та проаналізовано питання щодо визначення місця логістичних компаній у сфері сучасного агробізнесу України. Визначено на підставі робіт видатних зарубіжних та вітчизняних вчених науковий підхід щодо розуміння поняття логістики, її головну ідею, мету та принципи. Наведено приклади деяких практичних кейсів, які дозволяють безпосередньо побачити істинне значення та місце логістичних компаній для розвитку відносин за участю суб’єктів агробізнесу.

Комунікаційна політика підприємств туристичного бізнесу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Комунікаційна політика підприємств туристичного бізнесу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/komunikatsijna-politika-pidpriyemstv-turistichnogo-biznesu/

Анотація: Дана стаття присвячена проблемі комунікаційної діяльності у сфері туризму. Досліджуючи різні комунікативні аспекти, ми виявляємо важливість процесу комунікації в сфері надання туристичних послуг.

Сутність, еволюція та переваги застосування єдиного податку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сутність, еволюція та переваги застосування єдиного податку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/sutnist-evolyutsiya-ta-perevagi-zastosuvannya-yedinogo-podatku/

Анотація: У статті розглянуто сутність, еволюцію становлення єдиного податку та виокремлено його переваги застосування суб’єктами малого підприємництва.

Правова система Європейського Союзу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Правова система Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravova-sistema-yevropejskogo-soyuzu/

Анотація: У статті розглядаються та аналізуються деякі напрями розвитку правової системи Європейського Союзу, а саме: щодо визначення системності; формування загальної європейської системи права; формування норм права.

Аналіз страхового процесу туризму та особливості його розвитку в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Аналіз страхового процесу туризму та особливості його розвитку в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/analiz-strahovogo-protsessa-turizma-i-osobennosti-ego-razvitiya-v-ukraine/

Анотація: У статті розглянуто поняття страхування у туризмі як система відносин між страховою компанією і туристом по захисту його життя і здоров’я та майнових інтересів при настанні страхових випадків. Проведено оцінку специфічних закономірностей розвитку страхування у сфері туризму в Україні. Надано аналіз основних тенденцій розвитку страхування туризму у взаємозв’язку із розвитком туризму як галузі.

Теоретико-практичний аналіз створення єдиної європейської армії

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Теоретико-практичний аналіз створення єдиної європейської армії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/teoretiko-praktichnij-analiz-stvorennya-yedinoyi-yevropejskoyi-armiyi/

Анотація: Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-практичних проблем, що виникла в рамках функціонування Європейського Союзу, як формування самостійних військ Євросоюзу; розгляду єдиної європейської армії як засобу та необхідного елементу забезпечення існування суверенної Європи; аналізу на основі вітчизняного та міжнародного досвіду можливих позитивних та негативних аспектів створення власних автономних збройних формувань в межах Євросоюзу та доцільності реалізації цієї ідеї в цілому.

Актуальні проблеми електронного доказу в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальні проблеми електронного доказу в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/aktualni-problemi-elektronnogo-dokazu-v-ukrayini/

Анотація: Стрімкий розвиток та запровадження новітніх технологій та, зокрема, розповсюдження використання електронних ресурсів для комунікації, зумовлюють пошук нових підходів до врегулювання суспільних відносин у різноманітних галузях. У сучасному світі законодавство є основним регулятором суспільного життя, має втілювати найбільш необхідні потреби суспільства та підлаштовуватися під оберти його розвитку. З огляду на це, першочергового значення набуває правова регламентація використання електронних засобів доказування у цивільному процесуальному законодавстві. А саме − визначення порядку подання та дослідження критеріїв достовірності та допустимості е-доказів.

Інформaційні технології в бaнківській системі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інформaційні технології в бaнківській системі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/informatsijni-tehnologiyi-v-bankivskij-sistemi/

Анотація: У статті розглянуто поняття «банківські інновації». Досліджено теперішній стан нових банківських продуктів в Україні та наведено параметри послуг, які надають українські банки порівняно з іноземними. Технологію блокчейн, її принципи функціонування та сфери застосування.

Принцип публічності судового розгляду як основа права на справедливий суд в цивільному судочинстві

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Принцип публічності судового розгляду як основа права на справедливий суд в цивільному судочинстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/printsip-publichnosti-sudebnogo-razbiratelstva-kak-osnova-prava-na-spravedlivyj-sud-v-grazhdanskom-protsesse/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню принципу публічності як основи права на справедливий суд в цивільному судочинстві, з урахуванням останніх законодавчих змін, а також рішень Європейського суду з прав людини.

Механізм управління фінансовими результатами страховика на прикладі ПРАТ СК «Альфа Страхування»

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Механізм управління фінансовими результатами страховика на прикладі ПРАТ СК «Альфа Страхування»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/mehanizm-upravleniya-finansovymi-rezultatami-strahovshhika-na-primere-chao-sk-alfa-strahovanie/

Анотація: У роботі запропонована єдина методологія управління фінансовими потоками суб'єктів страхової справи, що дає можливість сформулювати механізм структуризації та угруповання елементів фінансового потоку з визначенням набору базових якісних і кількісних характеристик, який дозволить принципово по новому сформулювати критерії, цілі і стратегію управління фінансовими потоками в страхових організаціях.

Процес проведення угод злиття і поглинання з використанням боргового капіталу та перспективи його використання в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Процес проведення угод злиття і поглинання з використанням боргового капіталу та перспективи його використання в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/protsess-provedenie-sdelok-sliyaniya-i-pogloshheniya-s-ispolzovaniem-dolgovogo-kapitala-i-perspektivy-ego-ispolzovaniya-v-ukraine/

Анотація: Досліджено теоретичні питання та історичні аспекти формування фінансового механізму використання боргового капіталу та використання цього інструменту в Україні.

Методика лінгвостатистичного аналізу перекладу твору

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методика лінгвостатистичного аналізу перекладу твору//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2019/12/metodika-lingvostatisticheskogo-analiza-perevoda-proizvedeniya/

Анотація: Розглянуто методику лінгвостатистичного аналізу перекладу твору. Визначено сутність художнього перекладу та лінгвостатистичного аналізу. Описано типи перекладу та основні вимоги до художнього перекладу, а саме: точність, стислість, ясність та літературність. Важливим фактором є лексико-семантичні трансформації художнього твору, які були розглянуті також у даній статті. Досліджено семантичний та комунікативний методи перекладу творів.

Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/bankivski-poslugi-z-kredituvannya-fizichnih-osib-problemi-ta-perspektivi-rozvitku/

Анотація: Статтю присвячено проблемам банківського кредитування фізичних осіб в Україні. Проаналізовано основні тенденції банківського кредитування та фактори, які на нього впливають. Визначено причини негативних тенденцій у сфері банківського кредитування фізичних осіб в Україні.

Визначення автора тексту з використанням ANN

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Визначення автора тексту з використанням ANN//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/12/viznachennya-avtora-tekstu-z-vikoristannyam-ann/

Анотація: У даній статті розглядається застосування штучних нейронних мереж в задачах класифікації текстів та визначення автора невідомого тексту на основі стилістичних особливостей письма. Для навчання нейронної мережі були взяті твори двох українських письменників, щоб аналізувати та класифікувати стилі, кожного з авторів.

Особливості правового регулювання охорони праці жінок в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості правового регулювання охорони праці жінок в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/osobennosti-pravovogo-regulirovaniya-ohrany-truda-zhenshhin-v-ukraine/

Анотація: У даній статті досліджено особливості правового регулювання охорони праці жінок в Україні. Автором було проаналізовано спеціальні норми охорони праці жінок, висвітлені основні поняття щодо особливостей праці жінок, охорону материнства, пільги, що пов’язані з її спеціальним статусом. Також охарактеризовано основні проблеми правового регулювання у сфері охорони праці, оплати праці жінок. У роботі проаналізовано права жінок на охорону їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності, на здорові та безпечні умови праці, а також права на відпустки різного виду та умови їх надання.

Механізм утворення слідів папілярних узорів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Механізм утворення слідів папілярних узорів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/mehanizm-utvorennya-slidiv-papilyarnih-uzoriv/

Анотація: В статті розглянуті питання механізму слідоутворення – система компонентів процесу утворення слідів-відображень. Такий механізм може бути різним: слідоутворення може здійснюватись у результаті фізичних, хімічних, біологічних та інших процесів.

Інвестиції як фактор економічного зростання

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Інвестиції як фактор економічного зростання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/investitsiyi-yak-faktor-ekonomichnogo-zrostannya/

Анотація: В статті розглянуто інвестиції як фактор економічного зростання. Проаналізовано статистичні дані, які відображають обсяг інвестицій в українську економіку. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають збільшенню інвестицій. Обґрунтовано значущість інвестицій, як фактора соціально-економічного розвитку країни.

Методи діагностики біомедичних сигналів та автоматичне визначення порушень серцевого ритму на прикладі фібриляції передсердь

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методи діагностики біомедичних сигналів та автоматичне визначення порушень серцевого ритму на прикладі фібриляції передсердь//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/metodi-diagnostiki-biomedichnih-signaliv-ta-avtomatichne-viznachennya-porushen-sertsevogo-ritmu-na-prikladi-fibrilyatsiyi-peredserd/

Анотація: Розглянуто особливості побудови автоматичного аналізатора на прикладі порушення серцевого ритму у вигляді фібриляції передсердь, обґрунтовано найкращий метод машинного навчання для вирішення даної задачі.

Управління фінансовими ресурсами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовими ресурсами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/upravlinnya-finansovimi-resursami-pidpriyemstva/

Анотація: У статті автором наведено підходи до розгляду поняття «управління фінансовими ресурсами»; визначено, що оцінка рівня фінансів підприємства, зокрема аналіз складу та структури фінансових ресурсів, є необхідним етапом при здійсненні ефективного управління господарською діяльністю підприємства.

Правові проблеми реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Правові проблеми реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravovi-problemi-realizatsiyi-ekologichnoyi-samosvidomosti-gromadyan-cherez-gromadskij-ekologichnij-kontrol-v-ukrayini-2/

Анотація: У статті досліджено проблемні питання реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль. Було проаналізовано міжнародні нормативно-правові акти та національне законодавство, на основі чого було здійснено висновок щодо важливості та необхідності вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює питання громадського контролю в Україні.

Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та методи оцінювання

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та методи оцінювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/finansovo-ekonomichna-bezpeka-pidpriyemstva-sutnist-ta-metodi-otsinyuvannya/

Анотація: У статті проведено аналіз існуючих підходів щодо визначення сутності поняття "фінансово-економічна безпека підприємства" та розглянуто основні методи й критерії оцінювання її рівня.

Особливості українського перекладу роману Майкла Ондатже «Англійський пацієнт»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості українського перекладу роману Майкла Ондатже «Англійський пацієнт»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2019/12/osoblivosti-ukrayinskogo-perekladu-romanu-majkla-ondatzhe-anglijskij-patsiyent/

Анотація: Встановлено поняття та характерні риси українського перекладу. Визначено специфіку відображення перекладацьких трансформацій. Проаналізовано особливості українського перекладу роману Майкла Ондатже «Англійський пацієнт».

Запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/zaprovadzhennya-elektronnogo-pravosuddya-v-tsivilnomu-sudochinstvi/

Анотація: Дана стаття присвячена дослідженню сучасного стану і майбутніх етапів запровадження різноманітних інформаційних технологій в цивільне судочинство в Україні. Визначено основні проблеми та перспективи електронного правосуддя. Проаналізовано європейські стандарти та закордонний досвід з даного питання. Досліджено вітчизняні плани стратегічного розвитку електронного судочинства та стан їх імплементації в чинне законодавство та практику. Визначаються перспективи та напрямки розвитку електронного правосуддя в цивільному судочинстві.

Правові проблеми реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Правові проблеми реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravovi-problemi-realizatsiyi-ekologichnoyi-samosvidomosti-gromadyan-cherez-gromadskij-ekologichnij-kontrol-v-ukrayini/

Анотація: У статті проаналізовано норми ЄС, порядок взаємодії норм ЄС та законодавства України. Зазначено, що Україна ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та його державами-членами у вересні 2014 року, з цього моменту усі органи державної влади, котрі мають повноваження в галузі європейської інтеграції, мають забезпечити ефективне та раціональне виконання узятих міжнародно-правових зобов’язань. Суттєвим структурним елементом Угоди є взаємодія законодавства України до законодавства ЄС. Вказано, що угода про асоціацію — це приблизно 355 актів Європейського Союзу, норми котрих мають бути закріплені та застосовані до національної структури права України, адже розробка раціонального механізму взаємодії законодавства України до законодавства ЄС є керівним структурним елементом, котрий має безпосереднє взаємовідношення на формування та створення державницької політики України загалом.

Управління фінансовим потенціалом підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовим потенціалом підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/upravlinnya-finansovim-potentsialom-pidpriyemstva/

Анотація: У статті проведено аналіз сутності понять «фінансовий потенціал» і «управління фінансовим потенціалом». Досліджено основні аспекти ефективного управління фінансовим потенціалом підприємства.

Дотримання принципу законності кримінального провадження у правозастосовній діяльності європейського суду з прав людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дотримання принципу законності кримінального провадження у правозастосовній діяльності європейського суду з прав людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/dotrimannya-printsipu-zakonnosti-kriminalnogo-provadzhennya-u-pravozastosovnij-diyalnosti-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudini/

Анотація: Принципи кримінального провадження це загальновизнані стандарти, що визначають сутність кримінального провадження, забезпечуючи охорону прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. Одним з таких принципів є принцип законності. У цій статті надано характеристику принципу законності і розглянуто тенденцію його реалізації в діяльності Європейського суду з прав людини. Особлива увага приділяється вивченню змісту поняття «законності», як воно тлумачиться Європейським судом з прав людини, окреслено принципи кримінальної юстиції Європейського Союзу. Проблема законності – одна з центральних у загальній теорії держави і права. Актуальність її очевидна як з теоретичного, так і з практичного погляду. Важливість цієї проблеми обумовлюється тим, що поняття законності нерозривно пов’язане з такими інститутами і сторонами державно-правового життя суспільства, як функції держави, правотворчість, форми реалізації права, демократії, права, свободи та обов’язку особистості.

WebGL, вимірювання продуктивності та методи оптимізації WebGL -додатків в браузері

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. WebGL, вимірювання продуктивності та методи оптимізації WebGL -додатків в браузері//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/webgl-vimiryuvannya-produktivnosti-ta-metodi-optimizatsiyi-webgl-dodatkiv-v-brauzeri/

Анотація: Проведено аналіз методів вимірювання продуктивності WebGL-додатків. Розглянуто методи оптимізації роботи шейдерів WebGL та відтворення об’єктів.

Оптимізація пам’яті та оптимізації продуктивності WebGL

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимізація пам’яті та оптимізації продуктивності WebGL//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/optimizatsiya-pam-yati-ta-optimizatsiyi-produktivnosti-webgl/

Анотація: Проведено аналіз методів вирішення поширених проблем пов’язаних з продуктивністю WebGL. Сформульовано основні підходи у використанні пам’яті, роботі з активами та оптимізації розміру побудованого WebGL-додатку.

Дослідження показників конкурентоспроможності на підприємстві та способи їх підвищення

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Дослідження показників конкурентоспроможності на підприємстві та способи їх підвищення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/doslidzhennya-pokaznikiv-konkurentospromozhnosti-na-pidpriyemstvi-ta-sposobi-yih-pidvishhennya/

Анотація: Питаннями підвищення власної конкурентоспроможності задається кожне підприємство. Висока конкурентоспроможність обумовлюється задоволеністю та готовністю споживачів купити продукцію вдруге, відсутністю поганих відгуків про підприємство зі сторони людей, партнерів, акціонерів та престижністю роботи в даній компанії. Конкурентоспроможність компанії є багатостороннім поняття, яке включає в себе багато показників. Найважливішу роль сьогодні приймає маркетингова складова конкурентоспроможності підприємства. Забезпечення конкурентоспроможності - це важлива проблема, вирішення якої пов'язане з вдосконаленням розробки, виготовлення, продажу і технічного обслуговування продукції, тобто із здійсненням цілеспрямованої діяльності по встановленню, формуванню і підтримці необхідного рівня конкурентоспроможності на всіх етапах життєвого циклу продукції. Конкурентоспроможність підприємства відноситься до суб'єкта конкурентоспроможності більш високого рівня і як наслідок є більш ємним поняттям, тобто включає більшу кількість аналізованих параметрів. На ринку кондитерських виробів в Україні кожного року з’являються нові гравці. Теоретичною й методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців у сфері управління конкурентоспроможністю та дані ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». В роботі проаналізовано рівень конкурентоспроможності ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», обрані та обґрунтовані напрями щодо підвищення рівня конкурентоспроможності. Розроблені рекомендації будуть впроваджені в роботу підприємства. Сьогодні прийнято вважати, що забезпечення стійкості підвищення конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі можливо лише в тому випадку, якщо поступальному і безперервного вдосконалення будуть піддані все детермінанти конкурентоспроможності.

Механізм управління кредитуванням клієнтів в банку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Механізм управління кредитуванням клієнтів в банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/mehanizm-upravleniya-kreditovaniem-klientov-banka/

Анотація: Стаття присвячена особливостям механізму управління кредитуванням клієнтів банку. Мета наукової роботи полягає у дослідженні механізму кредитування клієнтів на прикладі українського банку. У статті досліджено організаційну структуру кредитного департаменту банку, здійснено структуризацію функцій і завдань відділів, що входять до кредитного департаменту, – попереднього контролю та розгляду кредитних заявок, документального оформлення видачі кредитів, кредитного моніторингу, кредитного аналізу, кредитних ризиків та роботи з проблем-ними кредитами. Досліджено бізнес-процеси процеси кредитування клієнтів у розрізі етапів роботи з клієнтами – розгляд заявки (клопотання) на отримання кредиту, вивчення ризиків і оцінка платоспроможності позичальника, структурування кредиту, проведення переговорів і укладання договору, контроль за цільовим використанням та своєчасним поверненням, закриття кредитної угоди. Систематизовано фактори і джерела кредитоспроможності позичальника банку та специфіку їх оцінювання з боку банківської установи, зокрема матеріали, отримані в ході попереднього етапу безпосередньо від позичальника; матеріали, які знаходяться в архіві і базі даних самого банку; матеріали зовнішніх джерел.

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravovoj-status-inostrantsev-i-lits-bez-grazhdanstva/

Анотація: У статті досліджено особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства, проаналізовано нормативно-правові акти у цій сфері, а також реалізацію принципу рівності прав і свобод.

Напрямки підвищення фінансової стабільності банків в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Напрямки підвищення фінансової стабільності банків в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/napryamki-pidvishhennya-finansovoyi-stabilnosti-bankiv-v-ukrayini/

Анотація: Рoзвитoк cиcтeми укрaїнcьких бaнкiв дeдaлi з бiльшoю oчeвиднicтю вимaгaє кeрiвництвa кoмeрцiйних бaнкiв пeрeхoду вiд iнтуїтивнoгo, cтихiйнoгo упрaвлiння дo вивaжeнoгo, oбґрунтoвaнoгo тa прoфeciйнoгo, тaкoгo щo cпирaєтьcя нa пeвну aнaлiтичну бaзу. У зв'язку з цим пeрeд cпeцiaлicтaми кoмeрцiйних бaнкiв, їх дiлoвими пaртнeрaми, дeржaвними нaглядoвими oргaнaми пocтaє питaння прo нeoбхiднicть зacтocувaння пeвних мeтoдiв i прийoмiв, якi б нaдaвaли iнфoрмaцiю прo пoтoчний тa мaйбутнiй cтaн бaнку, йoгo пoтeнцiйнi мoжливocтi, cлaбкi cтoрoни тoщo. У cтaттi рoзглянутo мeтoди пoкрaщeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi кoмeрцiйних бaнкiв тa шляхи її пiдвищeння, знaчeння її для рoзвитку eкoнoмiки Oбґрунтoвaнo вaгoмicть фiнaнcoвoї cтiйкocтi в дiяльнocтi фiнaнcoвo-крeдитних уcтaнoв.

Правова охорона клімату в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Правова охорона клімату в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravovaya-ohrana-klimata-v-ukraine/

Анотація: В роботі проводиться дослідження щодо важливості правової охорони клімату в світі та, зокрема, в Україні. Проводиться аналіз, по-перше, міжнародних актів, оскільки вони є основою для національного законодавства України у сфері охорони клімату. І, звичайно, аналізується національне законодавства щодо клімату, який є об‘єктом правової охорони. Нормативно-правова база у відповідній сфері з‘явилася відносно недавно і ця база ще не є багаточисельною. Законодавство представлене, у першу чергу, міжнародними, а також національними правовими актами, які були прийняті на базі перших.

Проблеми виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблеми виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/problemi-viplati-shhorichnoyi-razovoyi-groshovoyi-dopomogi-do-5-travnya-veteranam-vijni/

Анотація: В статті аналізуються колізії українського законодавства, які призводять до позбавлення права ветеранів війни на отримання щорічної разової грошової допомоги до 5-го травня у встановленому Законом розмірі, а також встановлюються шляхи забезпечення виконання державою соціальних гарантій передбачених Конституцією та законодавством України.

Процес здійснення фінансового моніторингу в банківській сфері України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Процес здійснення фінансового моніторингу в банківській сфері України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/protsess-osushhestvleniya-finansovogo-monitoringa-v-bankovskoj-sfere-ukrainy/

Анотація: У статті описано операції, які підлягають фінансовому моніторингу та розглянуто процедуру здійснення фінансового моні¬торингу у банках України.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат