Тег: аудитор

Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/6/osoblivosti-strahuvannya-profesijnoyi-vidpovidalnosti-auditoriv-v-ukrayini-ta-v-zarubizhnih-krayinah/

Аннотация: (Українська) У статті розкриваються особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах.

Особливості аудиту фінансових результатів діяльності підприємства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості аудиту фінансових результатів діяльності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/osoblivosti-auditu-finansovih-rezultativ-diyalnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) У роботі було визначено поняття аудиту та аудиту фінансових результатів діяльності. Визначено особливості аудиту фінансової звітності на українських підприємствах. Автором проаналізовано та узагальнено праці сучасних вчених, щодо аудиту фінансової звітності. Визначено актуальність проведених досліджень та наведено практичну значущість роботи. Було висвітлено основні етапи аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, а також узагальнено особливості аудиту фінансових результатів підприємства. Доведено, що основні вимоги, що ставляться до фінансової звітності, - це бути корисним для користувачів. Встановлено, що якісні характеристики фінансової звітності неоднакові; вони підлягають коригуванню, насамперед пов'язаному зі змінами в економічних реаліях країни. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні облікової політики підприємств України, а також при формуванні спеціальної фінансової звітності для задоволення потреб основних користувачів.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала