Тег: мале підприємництво

Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/12/39-3/

Аннотация: (Українська) Проведено аналіз стану розвитку малого підприємництва за останні 5 років.

Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/11/11-11/

Аннотация: (Українська) В статті досліджено джерела фінансового забезпечення підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ), проаналізовані їх склад та структура. Визначено роль власного капіталу, зобов’язань та держаної підтримки як джерел фінансового забезпечення підприємств МСБ на сучасному етапі в Україні.

Сутність, еволюція та переваги застосування єдиного податку

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Сутність, еволюція та переваги застосування єдиного податку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/sutnist-evolyutsiya-ta-perevagi-zastosuvannya-yedinogo-podatku/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто сутність, еволюцію становлення єдиного податку та виокремлено його переваги застосування суб’єктами малого підприємництва.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала