Journal content No6 (june) 2021 y.

The role and importance of innovative technologies in the professional training of judges in Ukraine

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. The role and importance of innovative technologies in the professional training of judges in Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/6/21-3/

Annotation: Based on the results of the study of the theory and generalization of the judicial practice of Ukraine, the article presents the results of studies concerning the role and importance of innovative technologies in the professional training of judges in Ukraine.

Готова продукція в системі бухгалтерського обліку

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Готова продукція в системі бухгалтерського обліку//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/6/20-3/

Annotation: (Українська) Відтворення значення труднощів дослідження компанії та поліпшення обліку готової продукції вважається поступова політична і економічна інтеграції України у сформовану фінансову сукупність, вважається передумовою виконання найголовніших змін у методології компанії бухгалтерського обліку. Відповідним стане проаналізувати питання дослідження організації проведення обліку готової продукції, документування і відображення в обліку їх результатів. Тому метою статті вважається аналіз стану та розробка заходів по удосконаленню обліку готової продукції. Незадовільна абстрактна і фактична розробленість завдань згідно вдосконалення компанії обліку обробленого продукту, недоробка функціонуючому нормативних актів, які її регламентують, сколихнула підбір проблем і спрямованість цієї замітки. У статті розглянуто теоретичне визначення сутності, змісту, ролі готової продукції в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця в бухгалтерському обліку та господарському контролі, аналіз сучасного стану та шляхи подолання проблем, які пов'язані з обліком готової продукції. Предметом дослідження даної статті є удосконалення організації обліку готової продукції.

Система курсової стійкості сучасних транспортних засобів як одна із систем активної безпеки

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Система курсової стійкості сучасних транспортних засобів як одна із систем активної безпеки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/19-3/

Annotation: (Українська) Проведено аналіз та принцип роботи системи курсової стійкості сучасних автомобілів для запобігання або зменшення тяжкості ДТП в різних дорожніх умовах.

Cутність поняття «товар», його обліковий аспект

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Cутність поняття «товар», його обліковий аспект//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/6/18-3/

Annotation: (Українська) В статті розглянуто основні науково-методичні підходи дослідників до визначення суті поняття «товар», розкрито його характерні риси. В результаті дослідження сформовано власний підхід до трактування даного терміну як особливої категорії обліку.

Analysis of human translations of texts for correspondence to the original text

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Analysis of human translations of texts for correspondence to the original text//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/6/17-3/

Annotation: The article considers the problem of correspondence of the original text to the translated text and proposes a method of comparing the translated and original texts to identify the accuracy of the translation.

Дослідження ефективності визначення особливих точок зображення способами з мінімальною кількістю операцій для оцінки ефективності їх використання в енергоефективних системах відеоспостереження

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Дослідження ефективності визначення особливих точок зображення способами з мінімальною кількістю операцій для оцінки ефективності їх використання в енергоефективних системах відеоспостереження//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/6/16-4/

Annotation: (Українська) У роботі представлено порівняння та аналіз способів виявлення значимих точок зображення за метою виявлення оптимального способу для використання в алгоритмах стиснення та обробки зображень в енергоефективних системах. Наведено постановку задачі, аналіз подібних публікацій, сформульовано проблему та описано шляхи та засоби її вирішення.

Дослідження коефіцієнту релевантності новинних статтей з метою представлення необхідної користувачам інформації

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Дослідження коефіцієнту релевантності новинних статтей з метою представлення необхідної користувачам інформації//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/6/15-6/

Annotation: (Українська) У роботі представлено аналіз та визначення способу обчислення коефіцієнту релевантності новинних статей з метою надання користувачам необхідної актуальної інформації. Наведено постановку задачі, аналіз подібних публікацій, сформульовано проблему та описано шляхи та засоби її вирішення.

Новітні тенденції клієнт-серверних архітектур систем планування ресурсами підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Новітні тенденції клієнт-серверних архітектур систем планування ресурсами підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/6/14-6/

Annotation: (Українська) У роботі виділені основні технології, що використовуються для побудови клієнт-серверних архітектур систем планування ресурсами підприємства. Проведено аналіз їх переваг та недоліків. Проведено огляд «товстих», «тонких» та «надтонких» видів клієнт-серверних архітектур.

Management of nutrition organization in higher educational institutions of Ukraine

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Management of nutrition organization in higher educational institutions of Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/6/13-6/

Annotation: A study of the specifics of food management in higher education institutions of Ukraine and identified the main problem areas and proposed solutions.

Geological structure and oil and gas potential of Somalia

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Geological structure and oil and gas potential of Somalia//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/6/12-7/

Annotation: This article discusses the features of the geological structure and oil and gas potential of Somalia

Методи обробки емпіричних даних на основі чисельного імовірнісного аналізу

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Методи обробки емпіричних даних на основі чисельного імовірнісного аналізу//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2021/6/11-7/

Annotation: In this paper, scientific publications on methods of empirical data processing were analyzed. Based on the considered materials, the comparison of the most known methods of data processing was carried out and the modernization of one of the methods of numerical probabilistic analysis was presented, namely the method of averaging shifted histograms, which helps to improve empirical data processing in comparison with other methods.

Online education challenges and some tips of their solution

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Online education challenges and some tips of their solution//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2021/6/10-6/

Annotation: The types and methods of distance learning are considered. The author comes to the conclusion that in spite of all the online education challenges the teachers are able to organise the students’ work on a rather high level. The best way of doing this is using mixed learning methods on the basis of modern information and communication technologies. The distance and blended learning effectiveness in dependence of the existing types of online interaction and technology platform (Moodle) is studied. Due to the previous Moodle implementation by some Ukrainian Universities, the transition to this type of learning was not so painful.

Проблемні питання розробки законодавства про адвокатуру на початку 90-х років

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Проблемні питання розробки законодавства про адвокатуру на початку 90-х років//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/6/9-6/

Annotation: (Українська) У статті розкриваються проблеми розробки законодавства про адвокатуру часів незалежної України. Визначено новели, які з’явились у новому Законі України «Про адвокатуру» та висвітлена роль Спілки адвокатів України у прийнятті даного закону. Також визначено ключову роль одеських адвокатів у прийнятті Правил адвокатської етики.

Дослідження методів побудови рекомендаційних систем для вирішення задач в електронній комерції, методи колаборативної фільтрації

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Дослідження методів побудови рекомендаційних систем для вирішення задач в електронній комерції, методи колаборативної фільтрації//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/6/8-6/

Annotation: (Українська) У роботі представлено способи побудови рекомендаційних систем, а саме метод колаборативної фільтрації. Також проведений аналіз методу, визначені переваги та недоліки.

Design and analysis of a truss deployable antenna mechanism based on a 3UU-3URU unit

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Design and analysis of a truss deployable antenna mechanism based on a 3UU-3URU unit//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/7-6/

Annotation: Space deployable structures with large calibers, high accuracy, and large folding ratios are indispensable equipment in the aerospace field. Given that the single-DOF 3RR-3RRR deployable unit cannot be fully folded, this study proposes a 3UU-3URU deployable unit with two kinds of DOF: folding movement and orientation adjustment. First, based on the G-K formula, the DOF of the 3UU-3URU unit is analyzed. Then, the 3UU-3URU unit is used to construct a deployable truss antenna with a curved surface, and the DOF of the whole deployable antenna containing multiple 3UU-3URU units is calculated. The structural design of a deployable antenna with two loops is carried out with specific parameters and geometric relations. Next, a DOF simulation of a basic combination unit composed of three 3UU-3URU units is performed. Finally, a prototype of the basic combination unit is manufactured, and the DOF of the mechanism is experimentally verified.

Построение моделей измерительных каналов по экспериментальным данным

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Построение моделей измерительных каналов по экспериментальным данным//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/6-6/

Annotation: (Русский) Построение и численная реализация математических моделей динамики первичных преобразователей сигналов АЭ на основе методов идентификации с использованием экспериментальных данных.

Using virtual and augmented reality technologies to design educational curricula

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Using virtual and augmented reality technologies to design educational curricula//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/5-6/

Annotation: Designing educational curricula using virtual and augmented reality.

Управління ризиками як складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Управління ризиками як складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/6/4-5/

Annotation: (Українська) В статті охарактеризовано ризики як невід’ємну складову будь-якої підприємницької діяльності. Ефективне управління ризиками визначено дієвим інструментом у сучасній конкурентній боротьбі та джерелом розвитку підприємства. Продемонстровано та пояснено сутності ризиків в системі менеджменту та в розробці механізму управління ризиками на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Охарактеризовано основні групи методів управління ризиками та виділено головні методи оцінки ризику в підприємницькій діяльності.

Основні забруднювачі продовольчої сировини та якість харчових продуктів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Основні забруднювачі продовольчої сировини та якість харчових продуктів//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/3-5/

Annotation: (Українська) Питання безпеки життєдіяльності мають формувати у майбутніх спеціалістів вміння застосовувати знання, як до подальшого вивчення в інших дисциплінах проблем захисту людини від небезпек, так і на забезпечення індивідуального і колективного захисту в побуті й на виробництві. В роботі розглядаються основні забруднювачі продуктів харчування і продовольчої сировини; основні шляхи їх надходження; їх дія на організм людини.

Анализ развития музыкального воображения студентов в процессе обучения игре на саксофоне

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Анализ развития музыкального воображения студентов в процессе обучения игре на саксофоне//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2021/6/2-5/

Annotation: (Русский) Искусство, это социальная идеология, которая использует образы для отражения реальности, но более типичные, чем реальность. Тогда искусство музыки - это вид искусства, используемый для слуховых образов, состоящих из организованных звуков для выражения мыслей и чувств людей и социальной реальности жизни. При преподавании музыки в школах развитие музыкального воображения учащихся может позволить им лучше оценить чувства и настроения, выраженные в музыкальных произведениях, глубоко оценить творческую среду автора, а также творческое состояние души, и в то же время интегрировать свои собственные эмоции и понимание в процессе исполнения произведений. Тон саксофона разнообразен, он может играть как красивые и глубокие произведения, так и напряженные произведения, и студенты могут умеренно выражать свое воображение в процессе игры, что может не только улучшить их собственную музыкальную грамотность, но и способствовать развитию всестороннего музыкального образования.

Проблематика поновлення договору оренди земельної ділянки

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Проблематика поновлення договору оренди земельної ділянки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/6/1-6/

Annotation: (Українська) У статті досліджено теоретичні та практичні питання щодо поновлення договору оренди земельної ділянки з реалізацією переважного права орендаря перед іншими особами на укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine