Зміст журналу No6 (червень) 2021 y.

Роль і значення інноваційних технологій у професійній підготовці суддів в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Роль і значення інноваційних технологій у професійній підготовці суддів в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/6/21-3/

Анотація: За результатами вивчення теорії та узагальнення судової практики України у статті представлено результати досліджень, які стосуються ролі і значення інноваційних технологій у професійній підготовці суддів в Україні.

Готова продукція в системі бухгалтерського обліку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Готова продукція в системі бухгалтерського обліку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/6/20-3/

Анотація: Відтворення значення труднощів дослідження компанії та поліпшення обліку готової продукції вважається поступова політична і економічна інтеграції України у сформовану фінансову сукупність, вважається передумовою виконання найголовніших змін у методології компанії бухгалтерського обліку. Відповідним стане проаналізувати питання дослідження організації проведення обліку готової продукції, документування і відображення в обліку їх результатів. Тому метою статті вважається аналіз стану та розробка заходів по удосконаленню обліку готової продукції. Незадовільна абстрактна і фактична розробленість завдань згідно вдосконалення компанії обліку обробленого продукту, недоробка функціонуючому нормативних актів, які її регламентують, сколихнула підбір проблем і спрямованість цієї замітки. У статті розглянуто теоретичне визначення сутності, змісту, ролі готової продукції в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця в бухгалтерському обліку та господарському контролі, аналіз сучасного стану та шляхи подолання проблем, які пов'язані з обліком готової продукції. Предметом дослідження даної статті є удосконалення організації обліку готової продукції.

Система курсової стійкості сучасних транспортних засобів як одна із систем активної безпеки

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Система курсової стійкості сучасних транспортних засобів як одна із систем активної безпеки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/19-3/

Анотація: Проведено аналіз та принцип роботи системи курсової стійкості сучасних автомобілів для запобігання або зменшення тяжкості ДТП в різних дорожніх умовах.

Cутність поняття «товар», його обліковий аспект

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Cутність поняття «товар», його обліковий аспект//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/6/18-3/

Анотація: В статті розглянуто основні науково-методичні підходи дослідників до визначення суті поняття «товар», розкрито його характерні риси. В результаті дослідження сформовано власний підхід до трактування даного терміну як особливої категорії обліку.

Аналіз людських перекладів текстів на відповідність до тексту оригіналу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз людських перекладів текстів на відповідність до тексту оригіналу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/6/17-3/

Анотація: У статті розглянуто проблему відповідності тексту оригіналу до тексту перекладу та запропоновано метод співставлення перекладеного та оригінального текстів для виявлення показника точності перекладу.

Дослідження ефективності визначення особливих точок зображення способами з мінімальною кількістю операцій для оцінки ефективності їх використання в енергоефективних системах відеоспостереження

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дослідження ефективності визначення особливих точок зображення способами з мінімальною кількістю операцій для оцінки ефективності їх використання в енергоефективних системах відеоспостереження//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/6/16-4/

Анотація: У роботі представлено порівняння та аналіз способів виявлення значимих точок зображення за метою виявлення оптимального способу для використання в алгоритмах стиснення та обробки зображень в енергоефективних системах. Наведено постановку задачі, аналіз подібних публікацій, сформульовано проблему та описано шляхи та засоби її вирішення.

Дослідження коефіцієнту релевантності новинних статтей з метою представлення необхідної користувачам інформації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дослідження коефіцієнту релевантності новинних статтей з метою представлення необхідної користувачам інформації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/6/15-6/

Анотація: У роботі представлено аналіз та визначення способу обчислення коефіцієнту релевантності новинних статей з метою надання користувачам необхідної актуальної інформації. Наведено постановку задачі, аналіз подібних публікацій, сформульовано проблему та описано шляхи та засоби її вирішення.

Новітні тенденції клієнт-серверних архітектур систем планування ресурсами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Новітні тенденції клієнт-серверних архітектур систем планування ресурсами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/6/14-6/

Анотація: У роботі виділені основні технології, що використовуються для побудови клієнт-серверних архітектур систем планування ресурсами підприємства. Проведено аналіз їх переваг та недоліків. Проведено огляд «товстих», «тонких» та «надтонких» видів клієнт-серверних архітектур.

Управління організацією харчування в вищих навчальних закладах України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління організацією харчування в вищих навчальних закладах України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/6/13-6/

Анотація: Проведено дослідження специфіки управління організацією харчування в вищих навчальних закладах України та виявлено головні проблемні місця та запропоновано їх вирішення.

Геологическое строение и нефтегазоносность Сомали

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Геологическое строение и нефтегазоносность Сомали//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/6/12-7/

Анотація: (Русский) В данной статья рассмотрены особенности геологического строения и нефтегазоносности Сомали.

Методи обробки емпіричних даних на основі чисельного імовірнісного аналізу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методи обробки емпіричних даних на основі чисельного імовірнісного аналізу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2021/6/11-7/

Анотація: В даній роботі було проаналізовано наукові публікації стосовно методів обробки емпіричних даних. Базуючись на розглянутих матеріалах було проведено порівняння найвідоміших способів обробки даних та представлено модернізацію одного з методів чисельного імовірнісного аналізу, а саме методу усереднення зміщених гістограм, який допомагає покращити обробку емпіричних даних в порівнянні з іншими способами.

Online education challenges and some tips of their solution

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Online education challenges and some tips of their solution//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2021/6/10-6/

Анотація: (English) The types and methods of distance learning are considered. The author comes to the conclusion that in spite of all the online education challenges the teachers are able to organise the students’ work on a rather high level. The best way of doing this is using mixed learning methods on the basis of modern information and communication technologies. The distance and blended learning effectiveness in dependence of the existing types of online interaction and technology platform (Moodle) is studied. Due to the previous Moodle implementation by some Ukrainian Universities, the transition to this type of learning was not so painful.

Проблемні питання розробки законодавства про адвокатуру на початку 90-х років

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблемні питання розробки законодавства про адвокатуру на початку 90-х років//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/6/9-6/

Анотація: У статті розкриваються проблеми розробки законодавства про адвокатуру часів незалежної України. Визначено новели, які з’явились у новому Законі України «Про адвокатуру» та висвітлена роль Спілки адвокатів України у прийнятті даного закону. Також визначено ключову роль одеських адвокатів у прийнятті Правил адвокатської етики.

Дослідження методів побудови рекомендаційних систем для вирішення задач в електронній комерції, методи колаборативної фільтрації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дослідження методів побудови рекомендаційних систем для вирішення задач в електронній комерції, методи колаборативної фільтрації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/6/8-6/

Анотація: У роботі представлено способи побудови рекомендаційних систем, а саме метод колаборативної фільтрації. Також проведений аналіз методу, визначені переваги та недоліки.

Проектирование и расчет ферменного развертываемого антенного механизма на базе блока 3UU-3URU

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проектирование и расчет ферменного развертываемого антенного механизма на базе блока 3UU-3URU//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/7-6/

Анотація: (Русский) Космические развертываемые конструкции с большим калибром, высокой точностью и большой степенью складывания являются незаменимым оборудованием в аэрокосмической области. Учитывая, что развертываемый блок 3RR-3RRR с одной степенью свободы не может быть полностью сложен, в этом исследовании предлагается развертываемый блок 3UU-3URU с двумя видами глубины резкости: перемещение складывания и регулировка ориентации. Сначала по формуле G-K анализируется глубина резкости блока 3UU-3URU. Затем блок 3UU-3URU используется для создания развертываемой ферменной антенны с изогнутой поверхностью, и вычисляется глубина резкости всей развертываемой антенны, содержащей несколько блоков 3UU-3URU. Конструктивное проектирование развертываемой антенны с двумя шлейфами выполняется с конкретными параметрами и геометрическими соотношениями. Затем выполняется моделирование степени резкости базового комбинированного блока, состоящего из трех блоков 3UU-3URU. Наконец, изготовлен прототип базового комбинированного блока, и степень свободы механизма проверена экспериментально.

Построение моделей измерительных каналов по экспериментальным данным

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Построение моделей измерительных каналов по экспериментальным данным//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/6-6/

Анотація: (Русский) Построение и численная реализация математических моделей динамики первичных преобразователей сигналов АЭ на основе методов идентификации с использованием экспериментальных данных.

Использование технологий виртуальной и дополненной реальности для проектирования образовательных программ

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Использование технологий виртуальной и дополненной реальности для проектирования образовательных программ//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/5-6/

Анотація: (Русский) Проектирование образовательных программ с использованием виртуальной и дополненной реальности.

Управління ризиками як складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління ризиками як складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/6/4-5/

Анотація: В статті охарактеризовано ризики як невід’ємну складову будь-якої підприємницької діяльності. Ефективне управління ризиками визначено дієвим інструментом у сучасній конкурентній боротьбі та джерелом розвитку підприємства. Продемонстровано та пояснено сутності ризиків в системі менеджменту та в розробці механізму управління ризиками на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Охарактеризовано основні групи методів управління ризиками та виділено головні методи оцінки ризику в підприємницькій діяльності.

Основні забруднювачі продовольчої сировини та якість харчових продуктів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Основні забруднювачі продовольчої сировини та якість харчових продуктів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/3-5/

Анотація: Питання безпеки життєдіяльності мають формувати у майбутніх спеціалістів вміння застосовувати знання, як до подальшого вивчення в інших дисциплінах проблем захисту людини від небезпек, так і на забезпечення індивідуального і колективного захисту в побуті й на виробництві. В роботі розглядаються основні забруднювачі продуктів харчування і продовольчої сировини; основні шляхи їх надходження; їх дія на організм людини.

Анализ развития музыкального воображения студентов в процессе обучения игре на саксофоне

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Анализ развития музыкального воображения студентов в процессе обучения игре на саксофоне//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2021/6/2-5/

Анотація: (Русский) Искусство, это социальная идеология, которая использует образы для отражения реальности, но более типичные, чем реальность. Тогда искусство музыки - это вид искусства, используемый для слуховых образов, состоящих из организованных звуков для выражения мыслей и чувств людей и социальной реальности жизни. При преподавании музыки в школах развитие музыкального воображения учащихся может позволить им лучше оценить чувства и настроения, выраженные в музыкальных произведениях, глубоко оценить творческую среду автора, а также творческое состояние души, и в то же время интегрировать свои собственные эмоции и понимание в процессе исполнения произведений. Тон саксофона разнообразен, он может играть как красивые и глубокие произведения, так и напряженные произведения, и студенты могут умеренно выражать свое воображение в процессе игры, что может не только улучшить их собственную музыкальную грамотность, но и способствовать развитию всестороннего музыкального образования.

Проблематика поновлення договору оренди земельної ділянки

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблематика поновлення договору оренди земельної ділянки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/6/1-6/

Анотація: У статті досліджено теоретичні та практичні питання щодо поновлення договору оренди земельної ділянки з реалізацією переважного права орендаря перед іншими особами на укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат