Tag: екологія

Основні забруднювачі продовольчої сировини та якість харчових продуктів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Основні забруднювачі продовольчої сировини та якість харчових продуктів//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/6/3-5/

Annotation: (Українська) Питання безпеки життєдіяльності мають формувати у майбутніх спеціалістів вміння застосовувати знання, як до подальшого вивчення в інших дисциплінах проблем захисту людини від небезпек, так і на забезпечення індивідуального і колективного захисту в побуті й на виробництві. В роботі розглядаються основні забруднювачі продуктів харчування і продовольчої сировини; основні шляхи їх надходження; їх дія на організм людини.

Правові проблеми реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль в Україні

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Правові проблеми реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль в Україні//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravovi-problemi-realizatsiyi-ekologichnoyi-samosvidomosti-gromadyan-cherez-gromadskij-ekologichnij-kontrol-v-ukrayini-2/

Annotation: (Українська) У статті досліджено проблемні питання реалізації екологічної самосвідомості громадян через громадський екологічний контроль. Було проаналізовано міжнародні нормативно-правові акти та національне законодавство, на основі чого було здійснено висновок щодо важливості та необхідності вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює питання громадського контролю в Україні.

Принципи формування котеджних екопоселень

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Принципи формування котеджних екопоселень//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/arhitektura/2018/1/printsipi-formuvannya-kotedzhnih-ekoposelen/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто принципи формування котеджних екопоселень, що принципово змінює якість житла, улаштування виробничих, житлових та громадських зон й практично докорінно змінює структуру життєдіяльності, задовольняючи розширене число повсякденних потреб населення. Досліджено особливості функціонального та архітектурно-художнього формування структурних елементів середовища індивідуальної житлової забудови.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine