Journal content No2 (february) 2019 y.

The influence of western European typography on the appearance of typography in Volyn

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. The influence of western European typography on the appearance of typography in Volyn//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/istoriya/2019/2/vliyanie-zapadnoevropejskogo-knigopechataniya-na-poyavleniya-knigopechataniya-na-volyni/

Annotation: The article discusses issues related to the invention of the first European masters of printing in Europe in the XV-XVI centuries. The influence of European typography on the development and distribution of typography in Volyn.

Planning for business activities at the enterprise

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Planning for business activities at the enterprise//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/planirovanie-sbytovoj-deyatelnosti-na-predpriyatii/

Annotation: Actuality of problem of perfection of the system of distribution and production distribution is conditioned by existence of hard competition, within the framework of that it is necessary to provide to conquer and save a repressing market share for a company, and also obtain advantage above competitors. Production, his form distribution must be developed thus, that market suggestion from one side of maximally answered demand on products, and from other - advantageously differed from that is offered by key competitors. At present, most organizations, both in Ukraine and abroad, ranging from large manufacturing companies to private entrepreneurs, are faced with the problem of choosing or building an efficient structure of distribution channels for finished products, starting with large manufacturing companies and ending with private entrepreneurs. In illiterate solving of this problem there are situations that adversely affect the distribution activity of the enterprise and the efficiency of the functioning of the chain, supplies in general.

(Русский) Методика оцінки біологічних активів та її вплив на вартість активів аграрних підприємств

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. (Русский) Методика оцінки біологічних активів та її вплив на вартість активів аграрних підприємств//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/2/metodika-otsinki-biologichnih-aktiviv-ta-yiyi-vpliv-na-vartist-aktiviv-agrarnih-pidpriyemstv/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто основні методичні засади обліку біологічних активів аграрних підприємств. Особлива увага приділена проблемам оцінки поточних та довгострокових біологічних активів. Зокрема, узагальнено основні аспекти проведення оцінки залежно від виду біологічних активів та моменту оцінювання. Виокремлено основні проблеми, що виникають при оцінці біологічних активів в аграрних підприємствах, в тому числі при визначенні справедливої вартості таких активів.

Global trends of e-commerce development

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Global trends of e-commerce development//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/global-trends-of-e-commerce-development/

Annotation: The article are focused on the analysis of the electronic market, global trends in e-commerce, market size of e-commerce and the prospects of their development; also examined the leaders of the e-commerce market and the fastest-growing markets; investigated the state of mobile commerce in the world; formed five trends of Ukrainian e-commerce market.

Switzerland’s integration of the president in the modern conditions

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Switzerland’s integration of the president in the modern conditions//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/2/integratsiya-shvejtsarskogo-tipa-prezidentstva-v-sovremennyh-usloviyah/

Annotation: The article examines the features of the head of state institution on the example of the President of Switzerland. Also investigated the peculiarities of the legal status of the head of state in Switzerland. In addition, the article analyzes the relevant provisions of the Constitution of Switzerland, which determine the constitutional and legal status of the head of state. Also, in addition to the provisions of Swiss legislation, the views of scientists regarding the constitutional and legal status of the head of state in Switzerland are analyzed, positive and negative aspects are identified.

Юнацький максималізм у контексті професійного самовизначення

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Юнацький максималізм у контексті професійного самовизначення//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2019/2/yunatskij-maksimalizm-u-konteksti-profesijnogo-samoviznachennya/

Annotation: (Українська) Необхідність вибору майбутньої професійної діяльності вимагає від підлітка чіткого усвідомлення та оцінювання власних індивідуально-психологічних якостей, здібностей і можливостей, а також зіставлення їх з реальними вимогами професії до спеціаліста. Однак відсутність життєвого досвіду та схильність до крайнощів у судженнях і точках зору часто призводить до невірної оцінки своїх можливостей. Внаслідок чого підлітка може очікувати не тільки розчарування у зробленому виборі чи собі, але й у житті взагалі.

Роль ігрових форм діяльності у процесі самореалізації

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Роль ігрових форм діяльності у процесі самореалізації//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2019/2/rol-igrovih-form-diyalnosti-u-protsesi-samorealizatsiyi/

Annotation: (Українська) Поняття «самореалізація» розглядається у різних аспектах його значення – не тільки в психології, а й у педагогіці, соціології, філософії. Воно є багатокомпонентним і проявляється у всіх сферах людської діяльності. Початкові етапи процесу самореалізації зазвичай пов'язують зі старшим підлітковим віком, коли особистість стоїть на порозі вибору професійного і життєвого шляхів, тобто коли відбувається формування більшості життєвих цілей, планів та стратегій. Одним з ефективних методів професійної орієнтації, а отже і професійної самореалізації, є формат ігрової діяльності.

Фактори розвитку сучасної індустрії гостинності

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Фактори розвитку сучасної індустрії гостинності//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/faktori-rozvitku-suchasnoyi-industriyi-gostinnosti/

Annotation: (Українська) Розглянуто основні фактори, які впливають на розвиток сучасної індустрії гостинності та дана їх коротка характеристика.

Формування фінансових ресурсів сфери фізичної культури і спорту України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Формування фінансових ресурсів сфери фізичної культури і спорту України//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/formuvannya-finansovih-resursiv-sferi-fizichnoyi-kulturi-i-sportu-ukrayini/

Annotation: (Українська) У статті розглядається тема державного фінансування фізичної культури та спорту України. Окреслено проблеми з якими стикається держава на шляху з фінансовим забезпеченням сфери фізичної культури і спорту.

Management of assets of insurance company

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Management of assets of insurance company//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/upravlenie-aktivami-strahovoj-kompanii/

Annotation: The article explores the essence, composition and importance of the assets of insurance companies. The features of asset management of insurance companies in Ukraine are revealed. The ways of increasing the effectiveness of insurance company assets management are substantiated.

Вплив індивідуальних нейропсихологічних особливостей особистості на формування стилю лідерства в середовищі інформаційних технологій

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Вплив індивідуальних нейропсихологічних особливостей особистості на формування стилю лідерства в середовищі інформаційних технологій//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2019/2/vpliv-individualnih-nejropsihologichnih-osoblivostej-osobistosti-na-formuvannya-stilyu-liderstva-v-seredovishhi-informatsijnih-tehnologij/

Annotation: (Українська) Актуальність дослідження полягає у потребі виявлення індивідуальних нейропсихологічних механізмів, які впливають на формування двох протилежних типів поведінки лідерства в середовищі інформаційних технології. Передумовою виникнення даної проблематики є те, що соціальна поведінка лідерів часто характеризується своєю полярністю по відношенню до спрямованості на досягнення необхідного результату та спрямованості на соціально-емоційну сторону людських взаємовідносин.

Граница и пограничье: основные понятия категории пространства в исторической науке

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Граница и пограничье: основные понятия категории пространства в исторической науке//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/istoriya/2019/2/granitsa-i-pograniche-osnovnye-ponyatiya-kategorii-prostranstva-v-istoricheskoj-nauke/

Annotation: (Русский) В статье раскрыты понятия «граница» и «пограничье» в рамках пространственного фактора в исторической науке.

Інформаційна безпека підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Інформаційна безпека підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2019/2/informatsijna-bezpeka-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) Розглянуто поняття інформаційної безпеки підприємства та загальна її характеристика.

Evaluation of development of small business in Ukraine at the modern conditions

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Evaluation of development of small business in Ukraine at the modern conditions//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/otsenka-razvitiya-malogo-biznesa-v-ukraine-v-sovremennyh-usloviyah/

Annotation: The article analyzes the structure of domestic entrepreneurship, identifies the share of small enterprises. The obstacles to the development of small businesses have been identified. Based on the analysis, the most attractive areas for small forms of management are determined. Recommendations on the implementation of European experience in overcoming obstacles to small business development in Ukraine are proposed.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/buhgalterskij-oblik-ta-finansova-zvitnist-yak-bazovi-elementi-antikrizovogo-upravlinnya-pidpriyemstvom/

Annotation: (Українська) Сучасний стан розвитку нашої держави регламентує нові умови функціонування підприємств в яких антикризове управління займає провідну позицію. В статті проаналізовано основні особливості функціонування бухгалтерського обліку і звітності в системі функціонування підприємства. Виявлено необхідність проведення детального аналізу фінансової звітності для попередження, виходу із кризи та уникнення в подальшому кризових явищ на підприємстві. Виокремлено сутність та взаємозв’язок обліково-аналітичної інформації відповідно до стадій кризи на підприємстві. Серед науковців, що досліджували цю проблему вагомий внесок зробили такі вчені: Зверук Л.А., Коваленко В.В, Кульчій І.О. Головною метою статті є дослідження сутності антикризових в розрізі бухгалтерського обліку для створення ефективного механізму внутрішнього контролю кризових явищ на підприємстві.

Hybrid financing in corporate finance management

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Hybrid financing in corporate finance management//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/gibridnoe-finansirovanie-v-upravlenii-finansami-korporatsii/

Annotation: The article presents modern varieties of hybrid financial instruments for financial management, and also the necessity of their application is substantiated. The classification of hybrid financing in the management of corporate finance is presented.

Оподаткування прямими податками в контексті ефективності діяльності підприємства

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Оподаткування прямими податками в контексті ефективності діяльності підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/opodatkuvannya-pryamimi-podatkami-v-konteksti-efektivnosti-diyalnosti-pidpriyemstva/

Annotation: It was found out how tax payments affect the activities of economic entities. The mechanism of influence of taxation on efficiency of activity of the enterprise is determined. The connection between tax burden and investment opportunities of economic entities is substantiated.

Technical update of pharmaceutical enterprises of Ukraine: content and peculiarities of carrying out

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Technical update of pharmaceutical enterprises of Ukraine: content and peculiarities of carrying out//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/tehnicheskoe-obnovlenie-farmatsevticheskih-predpriyatij-ukrainy-soderzhanie-i-osobennosti-provedeniya/

Annotation: The purpose of the article is to study modern approaches to the construction of the process of updating the technical base of the enterprise, identification of the main problems associated with this process at the pharmaceutical enterprises of Ukraine. The article analyzes two different approaches to the allocation of stages of this process. Also, methods for updating the technical base of the enterprise were determined. The peculiarities of technical updating at the pharmaceutical enterprises of Ukraine are determined. The interdependence between the strategy of enterprise development and its technical policy is analyzed. General recommendations are given that will help to improve the state of the technical base of pharmaceutical and any other industrial enterprise.

Necessity of introduction and process of forming of logistic system of enterprise

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Necessity of introduction and process of forming of logistic system of enterprise//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/neobhodimost-vnedreniya-i-protsess-formirovaniya-logisticheskoj-sistemy-predpriyatiya/

Annotation: Economy of Ukraine, the management of production and the processes of circulation of material, monetary and information resources at enterprises is rather difficult. This is mainly due to a significant increase in the amount of necessary information that an enterprise must possess in order to function successfully in the external environment. To systematize the existing flows in the enterprise, it becomes expedient to use a logistic approach in management. Determination of definition is in-process analysed "logistic system" and determination of the logistic system is given. The personal touches of the logistic system of enterprises of machine-building are exposed. In the articles considered and complemented properties and principles of construction of the logistic systems of industrial enterprises. The brought classification over of the logistic systems on spatial limitation and types of logistic chains. In the article theoretical approaches are investigational to forming of processes of management industrial enterprises, the role of base theoretical concepts of logistic is analysed at their forming, determination of concept is given. A reasonable necessity of introduction of logistic approach is for activity of enterprises of machine-building industry for the increase of efficiency of functioning of processes of management industrial enterprises. The logistic approach will help to rationalize the flow of processes within the managed system of the enterprise, to achieve the minimization of time and resources by optimizing the management of material, informational and financial flows. At the present stage of the economy of Ukraine, the management of production and the processes of circulation of material, monetary and information resources at enterprises is rather difficult. This is mainly due to a significant increase in the amount of necessary information that an enterprise must possess in order to function successfully in the external environment. To systematize the existing flows in the enterprise, it becomes expedient to use a logistic approach in management.

Удосконалення управління логістичною системою підприємства на основі раціоналізації транспортних процесів

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Удосконалення управління логістичною системою підприємства на основі раціоналізації транспортних процесів//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/udoskonalennya-upravlinnya-logistichnoyu-sistemoyu-pidpriyemstva-na-osnovi-ratsionalizatsiyi-transportnih-protsesiv/

Annotation: (Українська) Розглянуто теоретичні засади логістичної системи підприємства. Досліджено поняття «логістична система підприємства». Визначено проблеми, які заважають підвищенню ефективності логістичної системи на підприємстві та запропоновано низку заходів щодо удосконалення логістичної системи, що дозволить підприємству оптимізувати логістичні витрати та допоможе досягнути вищого рівня конкурентоспроможності на ринку.

Первоначальное устройство типографии Почаевского монастыря после перехода в унию

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Первоначальное устройство типографии Почаевского монастыря после перехода в унию//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/istoriya/2019/2/pervonachalnoe-ustrojstvo-tipografii-pochaevskogo-monastyrya-posle-perehoda-v-uniyu/

Annotation: The article deals with the organization of printing at the Pochaev monastery in the first quarter of the XVIII century. The issues related to its original device and the first printers are being clarified.

Особливості управління виробничими запасами на підприємствах різних типів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Особливості управління виробничими запасами на підприємствах різних типів//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/osoblivosti-upravlinnya-virobnichimi-zapasami-na-pidpriyemstvah-riznih-tipiv/

Annotation: (Українська) У статті визначено загальну сутність виробничих запасів. Розкрито особливості управління запасами в організаціях ІТ- сфери, аграрному та виробничому підприємствах. Сформовано класифікаційну характеристику запасів типової ІТ-компанії. Запропоновано ланцюги процесу управління запасами в обраних організаціях та з’ясовано їх основні відмінні та спільні риси. Виокремлено порівняльну характеристику особливостей управління виробничими запасами в обраних підприємствах за встановленими критеріями.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine