Tag: аудит

Accounting, analysis and audit of inventory

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Accounting, analysis and audit of inventory//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/uchet-analiz-i-audit-tovarnyh-zapasov/

Annotation: The article deals with theoretical and methodological aspects of inventory accounting. The algorithm of analysis of commodity operations is investigated. The method of audit of inventories at domestic enterprises is offered.

Удосконалення організаційних та методичних засад обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємствах

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Удосконалення організаційних та методичних засад обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємствах//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/udoskonalennya-organizatsijnih-ta-metodichnih-zasad-obliku-analizu-i-auditu-rozrahunkiv-z-postachalnikami-ta-pidryadnikami-na-pidpriyemstvah/

Annotation: (Українська) Стаття обґрунтовує необхідність удосконалення організаційних та методичних засад обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємствах в сучасних умовах розвитку як важливих факторів зміцнення їх фінансового стану. Дослідження проведено за допомогою методів узагальнення та порівняння. Автором визначено особливості організації та методичні засади ведення обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємств з постачальниками і підрядниками, здійснено порівняння їх відображення в обліку за національними і міжнародними стандартами. На основі проведеного дослідження запропоновано низку заходів з їх удосконалення.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/2/buhgalterskij-oblik-ta-finansova-zvitnist-yak-bazovi-elementi-antikrizovogo-upravlinnya-pidpriyemstvom/

Annotation: (Українська) Сучасний стан розвитку нашої держави регламентує нові умови функціонування підприємств в яких антикризове управління займає провідну позицію. В статті проаналізовано основні особливості функціонування бухгалтерського обліку і звітності в системі функціонування підприємства. Виявлено необхідність проведення детального аналізу фінансової звітності для попередження, виходу із кризи та уникнення в подальшому кризових явищ на підприємстві. Виокремлено сутність та взаємозв’язок обліково-аналітичної інформації відповідно до стадій кризи на підприємстві. Серед науковців, що досліджували цю проблему вагомий внесок зробили такі вчені: Зверук Л.А., Коваленко В.В, Кульчій І.О. Головною метою статті є дослідження сутності антикризових в розрізі бухгалтерського обліку для створення ефективного механізму внутрішнього контролю кризових явищ на підприємстві.

Аудит власного капіталу підприємства: шляхи удосконалення організації і методики

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Аудит власного капіталу підприємства: шляхи удосконалення організації і методики//Science online: International Scientific e-zine - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2017/12/audit-vlasnogo-kapitalu-pidpriyemstva-shlyahi-udoskonalennya-organizatsiyi-i-metodiki/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто сутність аудиту власного капіталу. Визначено мету, завдання, джерела інформації та основні методи, які використовуються при аудиті власного капіталу. Розроблено план, програму та робочі документи аудитора для аудиту власного капіталу.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine