Tag: аудит

Аналіз потенційних ризиків та превентивні заходи щодо їх усунення для бізнесу в сучасних умовах

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Аналіз потенційних ризиків та превентивні заходи щодо їх усунення для бізнесу в сучасних умовах//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/11/analiz-potentsijnih-rizikiv-ta-preventivni-zahodi-shhodo-yih-usunennya-dlya-biznesu-v-suchasnih-umovah/

Annotation: (Українська) Досліджено діяльність підприємств в сучасних умовах та виокремлено потенційні ризики, які впливають на їх діяльність. Також виокремлено основні заходи, які допоможуть мінімізувати вплив цих ризиків та ефективніше управляти бізнесом в умовах невизначеності.

Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/6/osoblivosti-strahuvannya-profesijnoyi-vidpovidalnosti-auditoriv-v-ukrayini-ta-v-zarubizhnih-krayinah/

Annotation: (Українська) У статті розкриваються особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах.

Особливості аудиту фінансових результатів діяльності підприємства

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості аудиту фінансових результатів діяльності підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/12/osoblivosti-auditu-finansovih-rezultativ-diyalnosti-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) У роботі було визначено поняття аудиту та аудиту фінансових результатів діяльності. Визначено особливості аудиту фінансової звітності на українських підприємствах. Автором проаналізовано та узагальнено праці сучасних вчених, щодо аудиту фінансової звітності. Визначено актуальність проведених досліджень та наведено практичну значущість роботи. Було висвітлено основні етапи аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, а також узагальнено особливості аудиту фінансових результатів підприємства. Доведено, що основні вимоги, що ставляться до фінансової звітності, - це бути корисним для користувачів. Встановлено, що якісні характеристики фінансової звітності неоднакові; вони підлягають коригуванню, насамперед пов'язаному зі змінами в економічних реаліях країни. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні облікової політики підприємств України, а також при формуванні спеціальної фінансової звітності для задоволення потреб основних користувачів.

Accounting, analysis and audit of inventory

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Accounting, analysis and audit of inventory//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/11/uchet-analiz-i-audit-tovarnyh-zapasov/

Annotation: The article deals with theoretical and methodological aspects of inventory accounting. The algorithm of analysis of commodity operations is investigated. The method of audit of inventories at domestic enterprises is offered.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine