Tag: аудит

Аналіз потенційних ризиків та превентивні заходи щодо їх усунення для бізнесу в сучасних умовах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз потенційних ризиків та превентивні заходи щодо їх усунення для бізнесу в сучасних умовах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/analiz-potentsijnih-rizikiv-ta-preventivni-zahodi-shhodo-yih-usunennya-dlya-biznesu-v-suchasnih-umovah/

Анотація: Досліджено діяльність підприємств в сучасних умовах та виокремлено потенційні ризики, які впливають на їх діяльність. Також виокремлено основні заходи, які допоможуть мінімізувати вплив цих ризиків та ефективніше управляти бізнесом в умовах невизначеності.

Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/6/osoblivosti-strahuvannya-profesijnoyi-vidpovidalnosti-auditoriv-v-ukrayini-ta-v-zarubizhnih-krayinah/

Анотація: У статті розкриваються особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах.

Особливості аудиту фінансових результатів діяльності підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості аудиту фінансових результатів діяльності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/osoblivosti-auditu-finansovih-rezultativ-diyalnosti-pidpriyemstva/

Анотація: У роботі було визначено поняття аудиту та аудиту фінансових результатів діяльності. Визначено особливості аудиту фінансової звітності на українських підприємствах. Автором проаналізовано та узагальнено праці сучасних вчених, щодо аудиту фінансової звітності. Визначено актуальність проведених досліджень та наведено практичну значущість роботи. Було висвітлено основні етапи аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, а також узагальнено особливості аудиту фінансових результатів підприємства. Доведено, що основні вимоги, що ставляться до фінансової звітності, - це бути корисним для користувачів. Встановлено, що якісні характеристики фінансової звітності неоднакові; вони підлягають коригуванню, насамперед пов'язаному зі змінами в економічних реаліях країни. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні облікової політики підприємств України, а також при формуванні спеціальної фінансової звітності для задоволення потреб основних користувачів.

Облік, аналіз і аудит товарних запасів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Облік, аналіз і аудит товарних запасів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/uchet-analiz-i-audit-tovarnyh-zapasov/

Анотація: В статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти обліку товарних запасів. Досліджено алгоритм аналізу товарних операцій. Запропоновано методику аудита товарних запасів на вітчизняних підприємствах.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат