Journal content No9 (september) 2021 y.

Економічна сутність витрат на виробництво

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Економічна сутність витрат на виробництво//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/9/16-5/

Annotation: (Українська) У статті пояснюється поняття «витрати». Розглянуто сутність собівартості продукції. Визначено мету розрахунку витрат на виробництво. Під час своєї діяльності підприємство несе певні витрати, пов’язані з простою та тривалою заміною основних та оборотних засобів, виробництвом та реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком команди тощо. Економічна діяльність підприємства є однією з основних теоретичних та практичних проблем. Тому дуже важливо чітко визначити їх як економічну категорію. Витрати є предметом обліку та одним з основних показників діяльності підприємства.

Причини неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Причини неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/9/15-7/

Annotation: (Українська) У статті здійснено аналіз причин неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні.

Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального провадження: особи, які підлягають захисту та роль Служби безпеки України у застосуванні заходів безпеки

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального провадження: особи, які підлягають захисту та роль Служби безпеки України у застосуванні заходів безпеки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/9/14-8/

Annotation: (Українська) Дана стаття передбачає собою дослідження важливості теми забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні та роль СБУ у їх реалізації.

Актуальні проблеми розмежування підслідності у сфері корупційних правопорушень між СБУ, НАБУ та ДБР

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Актуальні проблеми розмежування підслідності у сфері корупційних правопорушень між СБУ, НАБУ та ДБР//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/9/13-7/

Annotation: (Українська) У статті здійснено аналіз актуальних проблем розмежування підслідності у сфері корупційних правопорушень між СБУ, НАБУ та ДБР. З’ясовано на практиці існує проблема розподілу компетенцій між ДБР, НАБУ, СБУ, слідчими податкових правоохоронних органів, слідчими Національної поліції та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Служба безпеки України у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Служба безпеки України у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/9/12-8/

Annotation: (Українська) В сттатті розгянута роль Служби безпеки України у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів.

Роль Служби безпеки України в розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Роль Служби безпеки України в розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/9/11-8/

Annotation: (Українська) Розглянуто роль Служби безпеки України в розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки. З’ясовано що Служба безпеки України - це державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який захищає національну безпеку від загроз розвідки та підривної діяльності іноземних спецслужб, тероризму, диверсій, захищає державний суверенітет, конституційний лад, територіальні цілісність України.

Підслідність СБУ у сфері розслідування правопорушень, пов’язаних з підривною діяльністю

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Підслідність СБУ у сфері розслідування правопорушень, пов’язаних з підривною діяльністю//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/9/10-7/

Annotation: (Українська) Проаналізовано підслідність СБУ у сфері розслідування правопорушень, пов’язаних з підривною діяльністю. Успішна боротьба з цими кримінальними правопорушеннями залежить від багатьох факторів, включаючи зростання актуальності наукових досліджень, прогресивний розвиток та зв’язок кримінології, теорії контррозвідки та слідчої діяльності, кримінальний процес, їх впровадження у практику СБУ.

Корупційні правопорушення у сфері службової діяльності підслідні СБУ

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Корупційні правопорушення у сфері службової діяльності підслідні СБУ//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/9/09-3/

Annotation: (Українська) В стaтті рoзглянуті кримінaльні прaвoпoрушення у сфері службoвoї діяльнoсті підслідні СБУ. Встановленo щo СБУ нaділенa пoвнoвaженнями розслідувати правопорушення, передбачені статтею 44 Кримінального кодексу, а також розслідувати більшість кримінальних правопорушень, передбачених ККУ, включаючи корупційні правопорушення, що належать до юрисдикції Національного антикорупційного бюро України.

Підслідність СБУ у сфері порушення правил міжнародних перельотів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Підслідність СБУ у сфері порушення правил міжнародних перельотів//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/9/08-3/

Annotation: (Українська) В статті досліджено підслідність СБУ у сфері порушення правил міжнародних перельотів. Розглянуто що усі випадки порушення використання повітряного простору України розслідуються Експертною установою з розслідування авіаційних аварій (Національного бюро з розслідування авіаційних інцидентів та інцидентів з цивільними літаками), яка співпрацює зі Службою безпеки України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним із фінансуванням тероризму

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним із фінансуванням тероризму//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/9/07-2/

Annotation: (Українська) В статті здійснено аналіз протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним із фінансуванням тероризму. Запропоновано для забезпечення безпеки економіки та протидії фінансуванню необхідно залучати внутрішні ресурси, розвивати людський капітал (якісна медична допомога, освіта, житло, соціально-культурна безпека, чисте довкілля), створювати національні фінансово-економічні інструменти (наприклад, платіжну систему), іноземні суб’єкти господарювання, що діють на взаємовигідній основі.

Організаційно-правове забезпечення оперативно-службової діяльності СБУ

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Організаційно-правове забезпечення оперативно-службової діяльності СБУ//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/9/06-2/

Annotation: (Українська) В статті проведено дослідження щодо організаційно-правового забезпечення оперативно-службової діяльності СБУ. З’ясовано, що процес впровадження норм міжнародно-правових актів з проблем функціонування Служби безпеки в українське законодавство не можна вважати завершеним, його потрібно продовжувати як на світовому, так і на локальному рівні в межах держави.

Контроль за вчиненням злочину як негласна (слідча) розшукова дія

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Контроль за вчиненням злочину як негласна (слідча) розшукова дія//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/9/05-2/

Annotation: (Українська) У статті досліджено такий різновид негласних слідчих (розшукових) дій як контроль за вчиненням злочину. Проаналізовано нормативні та фактичні підстави для проведення вищезазначеної негласної слідчої (розшукової) дії. Виявлено види контролю та особливості їх проведення. З‘ясовано перелік можливих залучених осіб та їх роль у процесі контролю за вчиненням злочину.

Генезис песков нижнего течения Днепра, как свидетельство катастрофы Бронзового века

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Генезис песков нижнего течения Днепра, как свидетельство катастрофы Бронзового века//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/istoriya/2021/9/04-2/

Annotation: (Русский) Предмет. В статье предлагается новое объяснение возникновения песчаных арен в нижнем течении Днепра. Существующие до этого гипотезы не объясняли в полной мере современный вид данных почвенных образований. Цели. Заполнить пробелы в знании географических изменений данного региона, а уже отталкиваясь от материальных свидетельств, пересмотреть существующие исторические данные.

Микола Жарких: до історії написання праці «Бібліографія старої України 1240–1800 рр.»

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Микола Жарких: до історії написання праці «Бібліографія старої України 1240–1800 рр.»//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/istoriya/2021/9/03-2/

Annotation: (Українська) У статті висвітлено історію написання праці «Бібліографія старої України 1240–1800 рр.» 1998–2003 рр. співробітника Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і мистецтв України М. І. Жарких. Увагу акцентовано безпосередньо на спогадах Миколи Івановича.

Особливості розумових здібностей старших дошкільників

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Особливості розумових здібностей старших дошкільників//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2021/9/02-2/

Annotation: (Українська) У статті розкрито сутність поняття розумового розвитку. Висвітлено особливості розумового розвитку і розумового виховання дитини у старшому дошкільному віці.

Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/9/01-2/

Annotation: (Українська) У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Цивільним кодексом України та іншими Законами України оренди комунального майна і місць громадського користування.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine