Зміст журналу No9 (вересень) 2021 y.

Економічна сутність витрат на виробництво

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Економічна сутність витрат на виробництво//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/9/16-5/

Анотація: У статті пояснюється поняття «витрати». Розглянуто сутність собівартості продукції. Визначено мету розрахунку витрат на виробництво. Під час своєї діяльності підприємство несе певні витрати, пов’язані з простою та тривалою заміною основних та оборотних засобів, виробництвом та реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком команди тощо. Економічна діяльність підприємства є однією з основних теоретичних та практичних проблем. Тому дуже важливо чітко визначити їх як економічну категорію. Витрати є предметом обліку та одним з основних показників діяльності підприємства.

Причини неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Причини неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/9/15-7/

Анотація: У статті здійснено аналіз причин неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні.

Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального провадження: особи, які підлягають захисту та роль Служби безпеки України у застосуванні заходів безпеки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального провадження: особи, які підлягають захисту та роль Служби безпеки України у застосуванні заходів безпеки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/9/14-8/

Анотація: Дана стаття передбачає собою дослідження важливості теми забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні та роль СБУ у їх реалізації.

Актуальні проблеми розмежування підслідності у сфері корупційних правопорушень між СБУ, НАБУ та ДБР

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальні проблеми розмежування підслідності у сфері корупційних правопорушень між СБУ, НАБУ та ДБР//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/9/13-7/

Анотація: У статті здійснено аналіз актуальних проблем розмежування підслідності у сфері корупційних правопорушень між СБУ, НАБУ та ДБР. З’ясовано на практиці існує проблема розподілу компетенцій між ДБР, НАБУ, СБУ, слідчими податкових правоохоронних органів, слідчими Національної поліції та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Служба безпеки України у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Служба безпеки України у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/9/12-8/

Анотація: В сттатті розгянута роль Служби безпеки України у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів.

Роль Служби безпеки України в розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Роль Служби безпеки України в розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/9/11-8/

Анотація: Розглянуто роль Служби безпеки України в розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки. З’ясовано що Служба безпеки України - це державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який захищає національну безпеку від загроз розвідки та підривної діяльності іноземних спецслужб, тероризму, диверсій, захищає державний суверенітет, конституційний лад, територіальні цілісність України.

Підслідність СБУ у сфері розслідування правопорушень, пов’язаних з підривною діяльністю

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Підслідність СБУ у сфері розслідування правопорушень, пов’язаних з підривною діяльністю//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/9/10-7/

Анотація: Проаналізовано підслідність СБУ у сфері розслідування правопорушень, пов’язаних з підривною діяльністю. Успішна боротьба з цими кримінальними правопорушеннями залежить від багатьох факторів, включаючи зростання актуальності наукових досліджень, прогресивний розвиток та зв’язок кримінології, теорії контррозвідки та слідчої діяльності, кримінальний процес, їх впровадження у практику СБУ.

Корупційні правопорушення у сфері службової діяльності підслідні СБУ

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Корупційні правопорушення у сфері службової діяльності підслідні СБУ//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/9/09-3/

Анотація: В стaтті рoзглянуті кримінaльні прaвoпoрушення у сфері службoвoї діяльнoсті підслідні СБУ. Встановленo щo СБУ нaділенa пoвнoвaженнями розслідувати правопорушення, передбачені статтею 44 Кримінального кодексу, а також розслідувати більшість кримінальних правопорушень, передбачених ККУ, включаючи корупційні правопорушення, що належать до юрисдикції Національного антикорупційного бюро України.

Підслідність СБУ у сфері порушення правил міжнародних перельотів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Підслідність СБУ у сфері порушення правил міжнародних перельотів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/9/08-3/

Анотація: В статті досліджено підслідність СБУ у сфері порушення правил міжнародних перельотів. Розглянуто що усі випадки порушення використання повітряного простору України розслідуються Експертною установою з розслідування авіаційних аварій (Національного бюро з розслідування авіаційних інцидентів та інцидентів з цивільними літаками), яка співпрацює зі Службою безпеки України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним із фінансуванням тероризму

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним із фінансуванням тероризму//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/9/07-2/

Анотація: В статті здійснено аналіз протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним із фінансуванням тероризму. Запропоновано для забезпечення безпеки економіки та протидії фінансуванню необхідно залучати внутрішні ресурси, розвивати людський капітал (якісна медична допомога, освіта, житло, соціально-культурна безпека, чисте довкілля), створювати національні фінансово-економічні інструменти (наприклад, платіжну систему), іноземні суб’єкти господарювання, що діють на взаємовигідній основі.

Організаційно-правове забезпечення оперативно-службової діяльності СБУ

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Організаційно-правове забезпечення оперативно-службової діяльності СБУ//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/9/06-2/

Анотація: В статті проведено дослідження щодо організаційно-правового забезпечення оперативно-службової діяльності СБУ. З’ясовано, що процес впровадження норм міжнародно-правових актів з проблем функціонування Служби безпеки в українське законодавство не можна вважати завершеним, його потрібно продовжувати як на світовому, так і на локальному рівні в межах держави.

Контроль за вчиненням злочину як негласна (слідча) розшукова дія

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Контроль за вчиненням злочину як негласна (слідча) розшукова дія//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/9/05-2/

Анотація: У статті досліджено такий різновид негласних слідчих (розшукових) дій як контроль за вчиненням злочину. Проаналізовано нормативні та фактичні підстави для проведення вищезазначеної негласної слідчої (розшукової) дії. Виявлено види контролю та особливості їх проведення. З‘ясовано перелік можливих залучених осіб та їх роль у процесі контролю за вчиненням злочину.

Генезис песков нижнего течения Днепра, как свидетельство катастрофы Бронзового века

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Генезис песков нижнего течения Днепра, как свидетельство катастрофы Бронзового века//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/istoriya/2021/9/04-2/

Анотація: (Русский) Предмет. В статье предлагается новое объяснение возникновения песчаных арен в нижнем течении Днепра. Существующие до этого гипотезы не объясняли в полной мере современный вид данных почвенных образований. Цели. Заполнить пробелы в знании географических изменений данного региона, а уже отталкиваясь от материальных свидетельств, пересмотреть существующие исторические данные.

Микола Жарких: до історії написання праці «Бібліографія старої України 1240–1800 рр.»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Микола Жарких: до історії написання праці «Бібліографія старої України 1240–1800 рр.»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/istoriya/2021/9/03-2/

Анотація: У статті висвітлено історію написання праці «Бібліографія старої України 1240–1800 рр.» 1998–2003 рр. співробітника Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і мистецтв України М. І. Жарких. Увагу акцентовано безпосередньо на спогадах Миколи Івановича.

Особливості розумових здібностей старших дошкільників

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості розумових здібностей старших дошкільників//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2021/9/02-2/

Анотація: У статті розкрито сутність поняття розумового розвитку. Висвітлено особливості розумового розвитку і розумового виховання дитини у старшому дошкільному віці.

Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблематика оренди комунального майна і місць громадського користування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/9/01-2/

Анотація: У цій статті аналізується проблематика та сучасні реалії регулювання Цивільним кодексом України та іншими Законами України оренди комунального майна і місць громадського користування.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат