Journal content No10 (october) 2021 y.

Модернізація спиртової галузі як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Модернізація спиртової галузі як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/10/23-4/

Annotation: (Українська) Досліджено сучасні тенденції та перспективи розвитку спиртової галузі України, спираючись на аналіз досвіду Жовтневого спиртозаводу, виявлено основні недоліки та проблеми в реорганізації підприємства, проаналізовано методологічні засади ефективності організації виробничо-господарських процесів на підприємстві та запропоновано ряд висновків, що дозволяють визначити перспективи розвитку обраного об’єкту дослідження. Обрання Жовтневого спиртозаводу, як бази для дослідження, зумовлено тим, що даний завод був одним із найкращих у системах Укрспирту та Главспирту СРСР. Кризова ситуація, яка склалася в спиртовій галузі, призвела до зупинки виробництва, знецінення активів та накопичення боргових зобов’язань на підприємстві, що в результаті призвело до банкрутства підприємства. Однак, у 2020 році після часткової модернізації виробничих потужностей, завод відновив виробничу діяльність, що дозволяє говорити про подальші перспективи його розвитку. У статті обґрунтовано пріоритетність інвестиційних вливань саме в спиртову галузь та накреслено шляхи науково – технічного співробітництва з Китаєм та країнами Євросоюзу у сфері зменшення енергозатратності виробництва спирту з метою підвищення конкурентоспроможності українського спирту на світовому та внутрішньому ринку.

Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/21-4/

Annotation: (Українська) У роботі розглянуто проблему моделювання фінансової безпеки підприємства, здійснено побудову уніфікованого інформаційного сервісу моделювання та прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки.

The given work is devoted to data processing through the Hilbert-Huang transform

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. The given work is devoted to data processing through the Hilbert-Huang transform//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/20-4/

Annotation: (Українська) Будь-яка система, хоч би тривіальна, піддається аналізу даних про сигнали, які вона виробляє. Протягом останніх 50 років приплив нових методів і розширення старих дозволили проаналізувати і до певної міри зрозуміти ряд нових застосувань у різних галузях. Однією з галузей, яка отримує вигоду від цього зростання, є медична сфера, яка розвивалася завдяки розвитку міждисциплінарної співпраці. З точки зору обробки сигналу, проблема походить від складної, а іноді й хаотичної природи сигналів, які ми вимірюємо від тіла, наприклад, від мозку і від серця. У даній роботі представлено можливості використання перетворення Гільберта-Хуанга для виявлення та прогнозування серцевої аритмії.

Моделювання імунної відповіді організму на вірус грипу

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Моделювання імунної відповіді організму на вірус грипу//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/18-6/

Annotation: (Українська) Більшість математичних моделей, які використовувалися для вивчення динаміки грипу А, наразі зосереджені на рівні динаміки в групі осіб з метою надання інформації для рішення громадського здоров’я щодо таких питань, як стратегії втручання щодо ліків та соціального дистанціювання, накопичення противірусних засобів або розповсюдження вакцин. В даній статі досліджене математичне моделювання поширення інфекції грипу в іншому масштабі, а саме - те, що відбувається в окремому організмі або в групі клітин.

Класифікація гістологічних зображень раку простати

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Класифікація гістологічних зображень раку простати//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/10/18-5/

Annotation: (Українська) Щорічно повідомляється більше 1 мільйона нових діагнозів, рак простати є другим за поширеністю онкологічним захворюванням серед чоловіків у всьому світі, що призводить до понад 350 000 смертей щорічно. Класичним методом діагностики та прогнозування є система оцінки Глісона. У цьому процесі патологоанатоми вручну аналізують зразки біопсії простати під мікроскопом, що займає багато часу і не виключає ризику отримання невірного результату. Для допомоги патологоанатомам були розроблені алгоритми глибокого навчання для виявлення раку. Багато сучасних моделей є згортковими нейронними мережами на основі патчів. Системи на основі патчів зазвичай вимагають детальних анотацій на рівні пікселів для ефективного навчання. Однак такі анотації рідко є доступними, на відміну від клінічних звітів патологів, які містять мітки на рівні слайдів. Таким чином, розробка алгоритмів, які не потребують ручних піксельних анотацій, але можуть використовувати лише клінічний звіт, була б значним прогресом у цій галузі. Проте ці анотації є важливими для надійної роботи систем комп'ютерної діагностики, оскільки вони дають пояснення результатів і дають впевненість патологоанатомам, що модель зосереджена на важливих ознаках зображення. Тому ми пропонуємо нову weakly-supervised модель глибокого навчання, основану на самонавчальних згорткових нейронних мережах, які використовують тільки глобальну оцінку Глісона гігапіксельних зображень під час навчання, щоб точно виконувати класифікацію патернів на рівні патчів. В цій статті ми пропонуємо використати підхід, який використовує самотреновані згорткові нейронні мережі на основі парадигми машинного навчання за набором зразків.

Фінансові результати комерційного банку: теоретичний аспект

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Фінансові результати комерційного банку: теоретичний аспект//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/10/17-5/

Annotation: (Українська) У даній статті узагальнено авторські підходи інтерпретації поняття «фінансові результати комерційного банку». На основі огляду публікацій у фахових джерелах та підручниках, сформовано 10 основних рис, що уточнюють та доповнюють характеристику «фінансових результатів комерційного банку». Також, розкрито сутність понять «доходи банку» та «витрати банку», надано перелік основних банківських доходів та витрат. Сформовано бачення, що фінансові результати комерційного банку можуть приймати позитивне, негативне та нульове значення та бути вираженими у вигляді позитивного результату (прибутку), негативного результату (збитку) або нульового результату відповідно.

Навчальна платформа для вивчення фронтенд розробки – навчання майбутнього!

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Навчальна платформа для вивчення фронтенд розробки – навчання майбутнього!//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/16-6/

Annotation: (Українська) Дана стаття передбачає собою аналіз існуючих навчальних платформ для вивчення розробки. Представлення ідеї власної навчальної платформи та її переваги.

Сутність категорії «прибутковість банку» та її впливу на розвиток банку

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Сутність категорії «прибутковість банку» та її впливу на розвиток банку//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/10/15-8/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто сутність категорій прибуток та прибутковість комерційного банку. Наведено власне трактування категорії «прибутковість банку». Визначено місце прибутковості в оцінці діяльності банку та її впливу на вибір тактики та стратегії його розвитку.

Роль Служби безпеки України в забезпеченні екологічної безпеки України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Роль Служби безпеки України в забезпеченні екологічної безпеки України//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/drugoe/2021/10/14-9/

Annotation: (Українська) Розглянуто місце екологічної безпеки в системі національної безпеки. Визначено систему екологічних правопорушень. З’ясовано роль СБУ у забезпеченні екологічної безпеки та протидії правопорушенням проти довкілля. Окреслено суб’єктний склад правоохоронних органів, яким підслідні правопорушення проти довкілля. Наведено статистичні дані щодо кількості правопорушень проти довкілля, що були викриті співробітниками СБУ за останні два роки.

Терористичний акт: характеристика кваліфікуючих ознак та передумов звільнення за погрозу вчинення

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Терористичний акт: характеристика кваліфікуючих ознак та передумов звільнення за погрозу вчинення//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/10/13-8/

Annotation: (Українська) Дана стаття передбачає собою аналізування кваліфікуючих ознак терористичного акту та спеціальних умов звільнення для вищевказаного злочину.

Теоретичні основи забезпечення стабільної діяльності комерційного банку на засадах підвищення рівня його ліквідності

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Теоретичні основи забезпечення стабільної діяльності комерційного банку на засадах підвищення рівня його ліквідності//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/10/12-9/

Annotation: (Українська) У даній роботі розкрито вплив ліквідності на фінансову стабільність комерційного банку.

Основні аспекти формування громадської думки в системі інститутів безпосередньої демократії та забезпечення національної безпеки

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Основні аспекти формування громадської думки в системі інститутів безпосередньої демократії та забезпечення національної безпеки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/sotsiologiya/2021/10/11-10/

Annotation: (Українська) В статті розглянуто основоположні критерії формування громадської думки на тлі сучасної політико-економічної ситуації в Україні. Основна увага при цьому спрямована на теоретичні аспекти розуміння громадської думки як правового та соціального феномену, адже вказана інституція громадянського суспільства виступає лакмусовим папером рівня демократизму соціуму та правової системи в цілому. Дефініція «громадська думка», незважаючи на численні підходи до її розуміння та тлумачення, протягом усього шляху свого формування зазнавала чимало трансформацій та модифікацій. Наявність різних концепцій до розуміння феномену громадської думки, в першу чергу, пояснюється різноплановістю поглядів на вплив соціальних акторів на виникнення та формування громадської думки. Доктринальні дослідження в галузі соціології та правознавства дають змогу розглядати громадську думку як явище масової свідомості, що має стихійний характер, соціальний інститут, на який покладено бути в якості соціального регулятора, який вносить свій ефективний вклад у вирішення питання, що стосуються діяльності держави. Так, на сьогодні сформувалось три основні підходи до розуміння громадської думки як соціального та правового явища – моралізувально-нормативний, який ґрунтувався на суспільній гласності та відкритості, підхід, який базувався не на суб’єктному складі, а на тематичному, заперечуючи при цьому вплив масовості на процес формування громадської думки та підхід, в основу якого покладена демоскопія – дослідження, ключовим аспектом якого є здійснення аналізу громадської думки на основі кількісних даних. Як і на будь-який інститут безпосередньої демократії на громадську думку покладені певні функції, які в узагальненому вигляді представлені експресивною, консультативною, директивною функціями. За рахунок здійснення громадською думкою вищевказаних функцій відбувається взаємодія громадськості із органами державою влади, що розраховано на утворення своєрідного симбіозу, метою якого є створення позитивних умов для життя громадян, підвищення рівня демократизації в суспільстві, покращити якість та ефективність здійснення владою покладених на них функцій в рамках законодавства.

International competitiveness of domestic enterprises in the conditions of integration

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. International competitiveness of domestic enterprises in the conditions of integration//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/10/10-9/

Annotation: The article examines the foreign economic activity of the state. The impact of globalization and integration processes on the national economy is determined. Provisions on increasing the competitiveness of domestic economic entities in the conditions of market liberalization have been developed.

Analysis of the current state of development of mobile robots of arbitrary orientation

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Analysis of the current state of development of mobile robots of arbitrary orientation//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/10/09-5/

Annotation: The work is devoted to the design and mathematical modeling of a mobile robot with a generator of aerodynamic arbitrary orientation in the technological space. The article describes the description of the work and the principle of its operation. The proposed solution allows the work to focus on surfaces of arbitrary orientation in different coordinate systems.

Проблема відповідальності за сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітньої особи

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Проблема відповідальності за сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітньої особи//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/10/08-5/

Annotation: (Українська) У даній статті зазначено положення щодо законодавчого регулювання проблеми поведінки людини, яка залежить не тільки від виховання, а й від стандартів та вимог, встановлених у суспільстві. Стаття присвячена розгляду складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 153 ККУ. Піддаються аналізу елементи насильницьких кримінальних правопорушень сексуального характеру та їх кваліфікуючі ознаки. Звертається увага на особливості встановлення об'єктивної та суб'єктивної сторін кримінального правопорушення, виходячи з вікових особливостей неповнолітніх. Робиться висновок про необхідність уважного ставлення до такого, що впливає на ступінь провини обставини, як вік потерпілого, при вчиненні кримінального правопорушення неповнолітнім. Розглянута практика зарубіжних країн, таких як Швейцарія, Швеція, Данія, Голландія.

Шифры как фильтры

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Шифры как фильтры//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/10/07-4/

Annotation: (Русский) Если представить шифры структурно в виде фильтров, в которых реги-стры с задержанными отсчётами будут хранить состояние шифра, а умножение на коэффициенты будет заменено некоторыми функциональ-ными преобразованиями, то окажется, что шифр SPN эквивалентен БИХ фильтру первого порядка, а шифр на основе сети Фейстеля – БИХ филь-тру второго порядка с коэффициентом a2 = 1. Причём вместо отсчётов входного сигнала на фильтр будет поступать последовательность под-ключей. Обратимость канонической структуры фильтров (КСФ) позволяет построить класс шифров, в которых шифратор и дешифратор отлича-ются переменой мест функций БИХ и КИХ ветвей. Такие шифры облада-ют рядом интересных свойств, описываемых ниже.

The role of image in public management

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. The role of image in public management//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/10/06-4/

Annotation: Today, the formation of political image attracts the attention of scientists and practitioners, absolutely all politicians, does not leave indifferent any person interested in the development of modern society, political processes and relations in it. Problems related to the image of power have become relevant today in connection with the active development of democratic institutions, especially the institution of free general elections. The problem of constructing ideal images (leader, ruling elite, situation and other elements of social relations) and introducing them into the mass consciousness has become crucial.

Специфіка поняття «корпоративні медіа»

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Специфіка поняття «корпоративні медіа»//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2021/10/05-4/

Annotation: The article is assigned to the end of the main scientific approaches to the term “corporate media”. For the understanding, the term "corporation" is given. Oscillations of the company are not just organizing because they are essentially commercial goals, corporate ZMI can include mass information and non-affiliate organizations. For media companies, the most valuable tool of corporate communication. The functions of the mass information of organizations are not surrounded by advertising and PR, the smell is also a source of new and innovative functions, as well as creative self-realization of sportsmen and clients of companies. The great versatility of the functions of corporate media, the greater the number of previous ones, who are close to journalism, low PR.

Гейміфікація, як інструмент підвищення ефективності мотивації персоналу

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Гейміфікація, як інструмент підвищення ефективності мотивації персоналу//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/10/04-3/

Annotation: (Українська) Управління трудовими ресурсами посідає чільне місце в системі управління організації. Кожна компанія повинна розуміти та вміти управляти трудовими ресурсами незалежно від того, є вона комерційною чи державною структурою. Система управління персоналом використовує новітні досягнення науки для забезпечення безупинного удосконалення виробничого досвіду. Для того, щоб працівник цінував те, що він робить, цінував свою роботу та сумлінно виконував її, необхідно, щоб свідомо ставився до своєї праці. Працівник повинен відчувати, що він є членом команди. Він повинен відчувати, що є невід’ємною ланкою компанії, що від його дій залежить результатів роботи всього підприємства та винагорода, яку отримає колектив. Чим краще працює колектив, тим вища буде винагорода. Однією з найбільш перспективних технологій управління персоналом є гейміфікація Саме впровадження гейміфікації допоможе зацікавити співробітників до покращення показників роботи.

Моделювання поведінки підприємств в умовах ризику

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Моделювання поведінки підприємств в умовах ризику//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/10/03-3/

Annotation: (Українська) На сьогоднішній день тіньова економіка, враховуючи об’єми коштів, які у ній обертаються, є суттєвою вадою українського, як приватного, так і державного господарського комплексів. Але більшість економічних операцій, за словами самих економічних агентів, можна було б провести в легальному податковому полі, якби наша країна мала більш сучасну та адаптивну систему фіскального регулювання ключових податкових показників. Через явище тіньових економіки державний бюджет щодня недотримує мільйони гривень з податкової структури доходів, а великі фактичні податкові ставки спонукають більше підприємств входити в тіньову економіку, формуючи тіньовий, ризиковий капітал. У цій ситуації підприємства ховають свій масштаб виробництва і прибуток задля зменшення податкового навантаження, що у свою чергу призводить до дефіцитів інших витратних статей бюджету. Цього можна було б уникнути, маючи економіко-математичну модель, яка б враховувала вагу тіньового капіталу підприємств та давала змогу моделювати різні сценарії фіскального регулювання. Структурна перебудова податкової системи країни значною мірою залежить від її майбутньої ефективності, яку у свою чергу можна оцінити за кількома параметрами – динаміка зміни об’єму тіньового капіталу підприємств, державні податкові надходження, динаміка розвитку суспільного продукту. Тож маючи апарат моделювання макроекономічних податкових показників, з урахування тіньового сектору економіки – можна було б розробити та перевірити на ефективність різні сценарії реструктуризації та модернізації фіскальної системи України з метою збільшення ефективності податкового апарату.

Sam problems for founding an operative investigations activity

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Sam problems for founding an operative investigations activity//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/10/02-3/

Annotation: Operative investigations activity occupies an important place in the work of law enforcement agencies. This is the basis for confirming or refuting the facts of the existence of criminal activity. The current legislation of the Republic of Kazakhstan provides for a list of grounds for conducting operative investigations activity, this article is devoted to the issue of including an additional basis in the designated list of conducting operative investigations activity.

Технология увеличение нефтеотдачи

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Технология увеличение нефтеотдачи//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/10/01-3/

Annotation: (Русский) Показано, что в результате растворения углеводородных газов в различных типах нефти, добываемой на Балаханском месторождении (Кошанаурская площадь), с низкой вязкостью в несколько пластов добыча нефти может быть увеличена на 80-85%. Применение предложенного метода даст вторую жизнь многим истощенным, затопленным и заброшенным нефтяным месторождениям, что приведет к фактическому улучшению климата, что очень важно.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine