Зміст журналу No10 (жовтень) 2021 y.

Модернізація спиртової галузі як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Модернізація спиртової галузі як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/10/23-4/

Анотація: Досліджено сучасні тенденції та перспективи розвитку спиртової галузі України, спираючись на аналіз досвіду Жовтневого спиртозаводу, виявлено основні недоліки та проблеми в реорганізації підприємства, проаналізовано методологічні засади ефективності організації виробничо-господарських процесів на підприємстві та запропоновано ряд висновків, що дозволяють визначити перспективи розвитку обраного об’єкту дослідження. Обрання Жовтневого спиртозаводу, як бази для дослідження, зумовлено тим, що даний завод був одним із найкращих у системах Укрспирту та Главспирту СРСР. Кризова ситуація, яка склалася в спиртовій галузі, призвела до зупинки виробництва, знецінення активів та накопичення боргових зобов’язань на підприємстві, що в результаті призвело до банкрутства підприємства. Однак, у 2020 році після часткової модернізації виробничих потужностей, завод відновив виробничу діяльність, що дозволяє говорити про подальші перспективи його розвитку. У статті обґрунтовано пріоритетність інвестиційних вливань саме в спиртову галузь та накреслено шляхи науково – технічного співробітництва з Китаєм та країнами Євросоюзу у сфері зменшення енергозатратності виробництва спирту з метою підвищення конкурентоспроможності українського спирту на світовому та внутрішньому ринку.

Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Цифрова трансформація процесу прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки компанії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/21-4/

Анотація: У роботі розглянуто проблему моделювання фінансової безпеки підприємства, здійснено побудову уніфікованого інформаційного сервісу моделювання та прогнозування інтегрального показника фінансової безпеки.

Використання Гільберта-Хуанга для перетворення біомедичних сигналів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання Гільберта-Хуанга для перетворення біомедичних сигналів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/20-4/

Анотація: Будь-яка система, хоч би тривіальна, піддається аналізу даних про сигнали, які вона виробляє. Протягом останніх 50 років приплив нових методів і розширення старих дозволили проаналізувати і до певної міри зрозуміти ряд нових застосувань у різних галузях. Однією з галузей, яка отримує вигоду від цього зростання, є медична сфера, яка розвивалася завдяки розвитку міждисциплінарної співпраці. З точки зору обробки сигналу, проблема походить від складної, а іноді й хаотичної природи сигналів, які ми вимірюємо від тіла, наприклад, від мозку і від серця. У даній роботі представлено можливості використання перетворення Гільберта-Хуанга для виявлення та прогнозування серцевої аритмії.

Моделювання імунної відповіді організму на вірус грипу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Моделювання імунної відповіді організму на вірус грипу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/18-6/

Анотація: Більшість математичних моделей, які використовувалися для вивчення динаміки грипу А, наразі зосереджені на рівні динаміки в групі осіб з метою надання інформації для рішення громадського здоров’я щодо таких питань, як стратегії втручання щодо ліків та соціального дистанціювання, накопичення противірусних засобів або розповсюдження вакцин. В даній статі досліджене математичне моделювання поширення інфекції грипу в іншому масштабі, а саме - те, що відбувається в окремому організмі або в групі клітин.

Класифікація гістологічних зображень раку простати

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Класифікація гістологічних зображень раку простати//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/10/18-5/

Анотація: Щорічно повідомляється більше 1 мільйона нових діагнозів, рак простати є другим за поширеністю онкологічним захворюванням серед чоловіків у всьому світі, що призводить до понад 350 000 смертей щорічно. Класичним методом діагностики та прогнозування є система оцінки Глісона. У цьому процесі патологоанатоми вручну аналізують зразки біопсії простати під мікроскопом, що займає багато часу і не виключає ризику отримання невірного результату. Для допомоги патологоанатомам були розроблені алгоритми глибокого навчання для виявлення раку. Багато сучасних моделей є згортковими нейронними мережами на основі патчів. Системи на основі патчів зазвичай вимагають детальних анотацій на рівні пікселів для ефективного навчання. Однак такі анотації рідко є доступними, на відміну від клінічних звітів патологів, які містять мітки на рівні слайдів. Таким чином, розробка алгоритмів, які не потребують ручних піксельних анотацій, але можуть використовувати лише клінічний звіт, була б значним прогресом у цій галузі. Проте ці анотації є важливими для надійної роботи систем комп'ютерної діагностики, оскільки вони дають пояснення результатів і дають впевненість патологоанатомам, що модель зосереджена на важливих ознаках зображення. Тому ми пропонуємо нову weakly-supervised модель глибокого навчання, основану на самонавчальних згорткових нейронних мережах, які використовують тільки глобальну оцінку Глісона гігапіксельних зображень під час навчання, щоб точно виконувати класифікацію патернів на рівні патчів. В цій статті ми пропонуємо використати підхід, який використовує самотреновані згорткові нейронні мережі на основі парадигми машинного навчання за набором зразків.

Фінансові результати комерційного банку: теоретичний аспект

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Фінансові результати комерційного банку: теоретичний аспект//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/10/17-5/

Анотація: У даній статті узагальнено авторські підходи інтерпретації поняття «фінансові результати комерційного банку». На основі огляду публікацій у фахових джерелах та підручниках, сформовано 10 основних рис, що уточнюють та доповнюють характеристику «фінансових результатів комерційного банку». Також, розкрито сутність понять «доходи банку» та «витрати банку», надано перелік основних банківських доходів та витрат. Сформовано бачення, що фінансові результати комерційного банку можуть приймати позитивне, негативне та нульове значення та бути вираженими у вигляді позитивного результату (прибутку), негативного результату (збитку) або нульового результату відповідно.

Навчальна платформа для вивчення фронтенд розробки – навчання майбутнього!

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Навчальна платформа для вивчення фронтенд розробки – навчання майбутнього!//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/10/16-6/

Анотація: Дана стаття передбачає собою аналіз існуючих навчальних платформ для вивчення розробки. Представлення ідеї власної навчальної платформи та її переваги.

Сутність категорії «прибутковість банку» та її впливу на розвиток банку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сутність категорії «прибутковість банку» та її впливу на розвиток банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/10/15-8/

Анотація: У статті розглянуто сутність категорій прибуток та прибутковість комерційного банку. Наведено власне трактування категорії «прибутковість банку». Визначено місце прибутковості в оцінці діяльності банку та її впливу на вибір тактики та стратегії його розвитку.

Роль Служби безпеки України в забезпеченні екологічної безпеки України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Роль Служби безпеки України в забезпеченні екологічної безпеки України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/10/14-9/

Анотація: Розглянуто місце екологічної безпеки в системі національної безпеки. Визначено систему екологічних правопорушень. З’ясовано роль СБУ у забезпеченні екологічної безпеки та протидії правопорушенням проти довкілля. Окреслено суб’єктний склад правоохоронних органів, яким підслідні правопорушення проти довкілля. Наведено статистичні дані щодо кількості правопорушень проти довкілля, що були викриті співробітниками СБУ за останні два роки.

Терористичний акт: характеристика кваліфікуючих ознак та передумов звільнення за погрозу вчинення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Терористичний акт: характеристика кваліфікуючих ознак та передумов звільнення за погрозу вчинення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/10/13-8/

Анотація: Дана стаття передбачає собою аналізування кваліфікуючих ознак терористичного акту та спеціальних умов звільнення для вищевказаного злочину.

Теоретичні основи забезпечення стабільної діяльності комерційного банку на засадах підвищення рівня його ліквідності

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Теоретичні основи забезпечення стабільної діяльності комерційного банку на засадах підвищення рівня його ліквідності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/10/12-9/

Анотація: У даній роботі розкрито вплив ліквідності на фінансову стабільність комерційного банку.

Основні аспекти формування громадської думки в системі інститутів безпосередньої демократії та забезпечення національної безпеки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Основні аспекти формування громадської думки в системі інститутів безпосередньої демократії та забезпечення національної безпеки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsiologiya/2021/10/11-10/

Анотація: В статті розглянуто основоположні критерії формування громадської думки на тлі сучасної політико-економічної ситуації в Україні. Основна увага при цьому спрямована на теоретичні аспекти розуміння громадської думки як правового та соціального феномену, адже вказана інституція громадянського суспільства виступає лакмусовим папером рівня демократизму соціуму та правової системи в цілому. Дефініція «громадська думка», незважаючи на численні підходи до її розуміння та тлумачення, протягом усього шляху свого формування зазнавала чимало трансформацій та модифікацій. Наявність різних концепцій до розуміння феномену громадської думки, в першу чергу, пояснюється різноплановістю поглядів на вплив соціальних акторів на виникнення та формування громадської думки. Доктринальні дослідження в галузі соціології та правознавства дають змогу розглядати громадську думку як явище масової свідомості, що має стихійний характер, соціальний інститут, на який покладено бути в якості соціального регулятора, який вносить свій ефективний вклад у вирішення питання, що стосуються діяльності держави. Так, на сьогодні сформувалось три основні підходи до розуміння громадської думки як соціального та правового явища – моралізувально-нормативний, який ґрунтувався на суспільній гласності та відкритості, підхід, який базувався не на суб’єктному складі, а на тематичному, заперечуючи при цьому вплив масовості на процес формування громадської думки та підхід, в основу якого покладена демоскопія – дослідження, ключовим аспектом якого є здійснення аналізу громадської думки на основі кількісних даних. Як і на будь-який інститут безпосередньої демократії на громадську думку покладені певні функції, які в узагальненому вигляді представлені експресивною, консультативною, директивною функціями. За рахунок здійснення громадською думкою вищевказаних функцій відбувається взаємодія громадськості із органами державою влади, що розраховано на утворення своєрідного симбіозу, метою якого є створення позитивних умов для життя громадян, підвищення рівня демократизації в суспільстві, покращити якість та ефективність здійснення владою покладених на них функцій в рамках законодавства.

Міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в умовах інтеграції

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в умовах інтеграції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/10/10-9/

Анотація: У статті досліджено зовнішньоекономічну діяльність держави. Визначено, вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на національну економіку країни. Розвинуто положення про підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб'єктів господарювання в умовах лібералізації ринку.

Аналіз сучасного стану розвитку мобільних роботів довільної орієнтації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз сучасного стану розвитку мобільних роботів довільної орієнтації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/10/09-5/

Анотація: Робота присвячена проектуванню та математичному моделюванню мобільного робота з генератором аеродинамічного довільної орієнтації в технологічному просторі. У статті описано опис робота і принцип його роботи. Запропоноване рішення дозволяє роботу орієнтуватися на поверхнях довільної орієнтації в різних системах координат.

Проблема відповідальності за сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітньої особи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблема відповідальності за сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітньої особи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/10/08-5/

Анотація: У даній статті зазначено положення щодо законодавчого регулювання проблеми поведінки людини, яка залежить не тільки від виховання, а й від стандартів та вимог, встановлених у суспільстві. Стаття присвячена розгляду складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 153 ККУ. Піддаються аналізу елементи насильницьких кримінальних правопорушень сексуального характеру та їх кваліфікуючі ознаки. Звертається увага на особливості встановлення об'єктивної та суб'єктивної сторін кримінального правопорушення, виходячи з вікових особливостей неповнолітніх. Робиться висновок про необхідність уважного ставлення до такого, що впливає на ступінь провини обставини, як вік потерпілого, при вчиненні кримінального правопорушення неповнолітнім. Розглянута практика зарубіжних країн, таких як Швейцарія, Швеція, Данія, Голландія.

Шифры как фильтры

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Шифры как фильтры//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/10/07-4/

Анотація: (Русский) Если представить шифры структурно в виде фильтров, в которых реги-стры с задержанными отсчётами будут хранить состояние шифра, а умножение на коэффициенты будет заменено некоторыми функциональ-ными преобразованиями, то окажется, что шифр SPN эквивалентен БИХ фильтру первого порядка, а шифр на основе сети Фейстеля – БИХ филь-тру второго порядка с коэффициентом a2 = 1. Причём вместо отсчётов входного сигнала на фильтр будет поступать последовательность под-ключей. Обратимость канонической структуры фильтров (КСФ) позволяет построить класс шифров, в которых шифратор и дешифратор отлича-ются переменой мест функций БИХ и КИХ ветвей. Такие шифры облада-ют рядом интересных свойств, описываемых ниже.

Роль іміджу в публічному управлінні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Роль іміджу в публічному управлінні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/10/06-4/

Анотація: На сьогодні формування політичного іміджу привертає увагу науковців і практиків, абсолютно всіх політиків, не залишає байдужою жодної людини, зацікавленої у розвитку сучасного суспільства, політичних процесів та відносин у ньому. Проблеми, пов’язані з іміджом влади, набули сучасної актуальності у зв’язку з активним розвитком демократичних інститутів, насамперед інституту вільних загальних виборів. Вирішальної актуальності набула проблема побудови ідеальних образів (лідера, правлячої еліти, ситуації та інших елементів суспільних відносин) та впровадження їх у масову свідомість.

Специфіка поняття «корпоративні медіа»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Специфіка поняття «корпоративні медіа»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2021/10/05-4/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню основних наукових підходів до визначення терміна “корпоративні медіа”. Для визначення цього поняття дається тлумачення терміну «корпорація». Оскільки компанії - це не просто організації із суто комерційними цілями, корпоративні ЗМІ можуть включати засоби масової інформації, створені неприбутковими організаціями. Для компаній медіа є найважливішим інструментом корпоративної комунікації. Функції засобів масової інформації організацій не обмежуються рекламою та PR, вони також мають освітні та виховні функції, сприяють творчій самореалізації співробітників та клієнтів компаній. Враховуючи різноманітність функцій корпоративних медіа, більшість дослідників вважають, що ці ЗМІ ближчі до журналістики, ніж PR.

Гейміфікація, як інструмент підвищення ефективності мотивації персоналу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Гейміфікація, як інструмент підвищення ефективності мотивації персоналу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/10/04-3/

Анотація: Управління трудовими ресурсами посідає чільне місце в системі управління організації. Кожна компанія повинна розуміти та вміти управляти трудовими ресурсами незалежно від того, є вона комерційною чи державною структурою. Система управління персоналом використовує новітні досягнення науки для забезпечення безупинного удосконалення виробничого досвіду. Для того, щоб працівник цінував те, що він робить, цінував свою роботу та сумлінно виконував її, необхідно, щоб свідомо ставився до своєї праці. Працівник повинен відчувати, що він є членом команди. Він повинен відчувати, що є невід’ємною ланкою компанії, що від його дій залежить результатів роботи всього підприємства та винагорода, яку отримає колектив. Чим краще працює колектив, тим вища буде винагорода. Однією з найбільш перспективних технологій управління персоналом є гейміфікація Саме впровадження гейміфікації допоможе зацікавити співробітників до покращення показників роботи.

Моделювання поведінки підприємств в умовах ризику

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Моделювання поведінки підприємств в умовах ризику//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/10/03-3/

Анотація: На сьогоднішній день тіньова економіка, враховуючи об’єми коштів, які у ній обертаються, є суттєвою вадою українського, як приватного, так і державного господарського комплексів. Але більшість економічних операцій, за словами самих економічних агентів, можна було б провести в легальному податковому полі, якби наша країна мала більш сучасну та адаптивну систему фіскального регулювання ключових податкових показників. Через явище тіньових економіки державний бюджет щодня недотримує мільйони гривень з податкової структури доходів, а великі фактичні податкові ставки спонукають більше підприємств входити в тіньову економіку, формуючи тіньовий, ризиковий капітал. У цій ситуації підприємства ховають свій масштаб виробництва і прибуток задля зменшення податкового навантаження, що у свою чергу призводить до дефіцитів інших витратних статей бюджету. Цього можна було б уникнути, маючи економіко-математичну модель, яка б враховувала вагу тіньового капіталу підприємств та давала змогу моделювати різні сценарії фіскального регулювання. Структурна перебудова податкової системи країни значною мірою залежить від її майбутньої ефективності, яку у свою чергу можна оцінити за кількома параметрами – динаміка зміни об’єму тіньового капіталу підприємств, державні податкові надходження, динаміка розвитку суспільного продукту. Тож маючи апарат моделювання макроекономічних податкових показників, з урахування тіньового сектору економіки – можна було б розробити та перевірити на ефективність різні сценарії реструктуризації та модернізації фіскальної системи України з метою збільшення ефективності податкового апарату.

Жедел-іздестіру қызметінің негізінде кейбір мәселелер

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Жедел-іздестіру қызметінің негізінде кейбір мәселелер//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/10/02-3/

Анотація: Құқыққорғау органдарының жұмысында жедел-іздестіру қызметі маңызды орын алады. Ол қылмыс жасау фактінің жоққа шығаруына немесе растауына негіз болады. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамада, жедел-іздестіру іс-шараларды өткізу үшін бір қатар негіздердің тізімі қарастырылған. Аталған мақала, заңмен белгіленген жедел-іздестіру іс-шаралардың тізіміне қосымша негіздерді қосу мәселеге арналуда.

Технология увеличение нефтеотдачи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Технология увеличение нефтеотдачи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/10/01-3/

Анотація: (Русский) Показано, что в результате растворения углеводородных газов в различных типах нефти, добываемой на Балаханском месторождении (Кошанаурская площадь), с низкой вязкостью в несколько пластов добыча нефти может быть увеличена на 80-85%. Применение предложенного метода даст вторую жизнь многим истощенным, затопленным и заброшенным нефтяным месторождениям, что приведет к фактическому улучшению климата, что очень важно.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат