Journal content No3 (march) 2020 y.

Використання кримінологічного профайлінгу у здійсненні оперативно-розшукової діяльності

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Використання кримінологічного профайлінгу у здійсненні оперативно-розшукової діяльності//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/vikoristannya-kriminologichnogo-profajlingu-u-zdijsnenni-operativno-rozshukovoyi-diyalnosti/

Annotation: (Українська) Розглянуто роль впровадження вивчення нових поведінкових технологій, які можуть використовуватись оперативним співробітником. Вивчено сферу завдань, які мають вирішуватись за допомогою психологічних методів в оперативно-службовій діяльності.

Основні специфікації SEO-оптимізації та проектування при розробці і просуванні веб-ресурсу

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Основні специфікації SEO-оптимізації та проектування при розробці і просуванні веб-ресурсу//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2020/3/osnovni-spetsifikatsiyi-seo-optimizatsiyi-ta-proektuvannya-pri-rozrobtsi-i-prosuvanni-veb-resursu/

Annotation: (Українська) Ціллю розслідування було розглянути особливості ефективного SEO-проектування основні специфікації оптимізації при розробці та просуванні веб-ресурсу. Проаналізувати методологію розробки конкурентоспроможної стратегії просування сайту за коштами виконання seo-завдань. Визначити ефективні етапи оптимізації веб-ресурсів з метою збільшення прибутку і повноцінної роботи сайту як каналу залучення клієнтів і здійснення продажів. Дане дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових методів аналізу і синтезу, індукції і дедукції.

Проблемні питання правового регулювання реформування закладів охорони здоров’я другого рівня

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Проблемні питання правового регулювання реформування закладів охорони здоров’я другого рівня//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/problemni-pitannya-pravovogo-regulyuvannya-reformuvannya-zakladiv-ohoroni-zdorov-ya-drugogo-rivnya/

Annotation: (Українська) Дана стаття присвячена вивченню проблемних питань, які виникають в процесі перетворення закладів охорони здоров'я у некомерційні підприємства. Розглянуто деякі труднощі, з якими стикаються колишні бюджетні заклади охорони здоров'я другого рівня в процесі практичного втілення реформ.

Specificity of writing PR – texts in the sports communication field

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Specificity of writing PR – texts in the sports communication field//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2020/3/spetsifika-napisannya-pr-tekstiv-v-galuzi-sportivnoyi-komunikatsiyi/

Annotation: The article deals with the problem of using PR texts in sports communication. The article is devoted to the study of the features of instruments of influence on consumers of sports goods and services. The author analyzed the specificity of writing PR texts in the field of sports communication and features of sports PR, mass communication for the promotion of sports goods and services, and features of genres of PR texts. The genre specificity of PR texts in the field of sports communications is considered and described. The object of the research is PR - texts of sports topics in the professional activity of a specialist in social communications. The classification of PR texts is considered, the concept of PR text is defined based on the work of many researchers in the field of social communication.

Tropes in political speeches by Condoleezza Rice

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Tropes in political speeches by Condoleezza Rice//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2020/3/tropes-in-political-speeches-by-condoleezza-rice/

Annotation: The research is focused on the political speeches and their features. The article reviews lexico-semantic stylistic devices and expressive means in the political speeches of US Secretary of State Condoleezza Rice and their influence on the consciousness of the audience.

Mechanisms of securing rights and freedoms of human and citizen in the context of the activities of security bodies in Ukraine

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Mechanisms of securing rights and freedoms of human and citizen in the context of the activities of security bodies in Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/mehanizmy-obespecheniya-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-kontekste-deyatelnosti-organov-bezopasnosti-v-ukraine/

Annotation: The article considers the concept of human rights and freedoms through the prism of covering the essential characteristics of mechanisms for ensuring the rights and fundamental freedoms of human and citizen. The author analyzed the current legal and regulatory framework at the national and international levels, on the basis of which were made conclusions about the perfection of existing on the perfection of the levers of guarantee, protection and protection of human and citizen's rights and freedoms in the context of the exercise of law enforcement functions and activities, which are aimed at the protection by the state authorities sovereignty, territorial integrity and national security in Ukraine. Also the author considered basic principles of the activity of the Security Service of Ukraine, as a state special purpose body with law enforcement functions, and their influence on the formulation and implementation of policies in the field of custody and protection of human and citizen's rights and freedoms. The scientists covered the ideas of the primacy of human and citizen in the modern law-based and social state, that's why guaranteeing a qualitative and effective regulation of the implementation of constitutional rights and freedoms are very important part of rule-making and management activities of public authorities, especially with regard to the security sector, because this link is the most vulnerable in terms of admitting the violation of rights and freedoms by officials. The article also explored the issue of liability for violations of the rights and fundamental freedoms guaranteed by the Constitution of the individual and the citizen in the context of law enforcement activities in Ukraine.

Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/rozsliduvannya-zlochiniv-teroristichnoyi-spryamovanosti-spivrobitnikami-sluzhbi-bezpeki-ukrayini/

Annotation: (Українська) Дана стаття присвячена діяльності СБ України щодо злочинів з терористичною спрямованістю, їх порядок, організація досудового розслідування терактів, методи своєчасного виявлення і запобігання посягань на інтереси держави та суспільства, протидія терористичній діяльності.

Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/perevagi-ta-nedoliki-zastosuvannya-rezhimu-videokonferentsiyi-u-kriminalnomu-protsesi/

Annotation: (Українська) У зв’язку зі стрімким розвитком сучасних технологій з’являється багато інноваційних розборок и у сфері кримінального провадження. Одним із таких є режим відеоконференція. Який широко застосовується під час досудового розслідування чи безпосередньо під час судового розгляду, у випадку неможливості особистої участі певних осіб у кримінальному процесі. Отже, може бути прийняте рішення про проведення окремих слідчих чи процесуальних дуй у режимі відеоконференція. Ця практика давно застосовується більшістю країн Європи та США. Така можливість і передбачена у нашому Кримінально процесуальному законодавстві. У статті розглянуто специфіку законодавчого регулювання таких можливостей та проблематику використання інформаційних технологій. Звернули увагу на проблему забезпечення прав учасників кримінального провадження при використанні режиму відеоконференції.

Повага до людської гідності у кримінальному процесі

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Повага до людської гідності у кримінальному процесі//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/povaga-do-lyudskoyi-gidnosti-u-kriminalnomu-protsesi/

Annotation: (Українська) Україна при здобуті незалежності, обрала шлях на європейську інтеграцію. Європейський союз визнав Україну як незалежну, самостійну державу. Наступним кроком було ратифікація Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод та найголовніше, 13 квітня 2012 року був затверджений Кримінально процесуальний кодекс України. На сьогодні, країна поставила ціль вступити у тісні зв’язки з Європою у всіх сферах людського життя. Увага політиків та посадових осіб повинна буди прикута до освіти та право, як до ключових елементів європейської інтеграції. Особливе місце займає забезпечення поваги до людської гідності, дотриманню прав і свобод людини і громадянина під час кримінального провадження. Це досить актуальна проблема у судовій практиці, так як багато громадян звертаються про поновлення їх прав, вимагають дотримання морально-етичних і правових норм з боку суспільства. Адже, у статті 28 Конституції України закріплено, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Конституція визнає честь і гідність особи, життя та здоров’я особи, її недоторканість та безпека найвищою соціальною цінністю. Отже, у кримінальному процесі виділяють принцип поваги до честі і гідності особи.

Шляхи подолання корупції на прикладі інших країн

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Шляхи подолання корупції на прикладі інших країн//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/shlyahi-podolannya-koruptsiyi-na-prikladi-inshih-krayin/

Annotation: (Українська) У даній статті аналізується одна з сучасних актуальних загроз національній безпеці України, яка визначена Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, а саме - корупція.

Сучасний стан забезпечення кібербезпеки в Україні

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Сучасний стан забезпечення кібербезпеки в Україні//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/suchasnij-stan-zabezpechennya-kiberbezpeki-v-ukrayini/

Annotation: (Українська) У даній статті аналізується забезпечення кібербезпеки в державі та робота Ситуаційного центру при Службі безпеки України, основні його завдання та проблеми.

Поняття і ознаки суміщення професій та посад в Україні

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Поняття і ознаки суміщення професій та посад в Україні//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/ponyattya-i-oznaki-sumishhennya-profesij-ta-posad-v-ukrayini/

Annotation: (Українська) У цій статті аналізується поняття та доцільність використання суміщення професій і посад у відносинах між працівником і роботодавцем, що виникають на підставі укладання трудового договору.

Започаткування протидії корупції на прикладі курсантів СБУ

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Започаткування протидії корупції на прикладі курсантів СБУ//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/zapochatkuvannya-protidiyi-koruptsiyi-na-prikladi-kursantiv-sbu/

Annotation: (Українська) У даній статті аналізується одна з сучасних актуальних загроз національній безпеці України, яка визначена Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, а саме - корупція.

Погляди Чезаре Беккаріа в порівнянні з національним законодавством

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Погляди Чезаре Беккаріа в порівнянні з національним законодавством//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/poglyadi-chezare-bekkaria-v-porivnyanni-z-natsionalnim-zakonodavstvom/

Annotation: (Українська) Дана стаття присвячена розгляду творчості видатного італійського юриста Чезаре Беккаріа, що був родоначальником "класичної школи" в теорії кримінального права та зробив значний внесок в науки про кримінальне право та кримінальний процес, відступивши від середньовічних традицій на користь гуманізму. В даній статті було здійснено змістовий аналіз філософсько-правових поглядів Чезаре Беккаріа, що викладені в його праці «Про злочини і покарання». Наводиться обґрунтування щодо історичного впливу поглядів автора на формування законодавства Російської імперії. Зазначено, що тодішні погляди Беккаріа знайшли своє відображення не тільки в законодавстві різних країн й в «Наказі» Катерини ІІ, а й в сучасній Конституції України, Кримінальному Кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі України, а також у низці інших законів. Через те, можна вважати, що Беккаріа забезпечив подальший розвиток і закріплення принципу «верховенства права» не тільки в міжнародному законодавстві, а й в законодавстві різних країн світу. У статті приділено особливу увагу розгляду таких явищ, як: «право покарання», «свідки», «засідателі», «тортури», «присяга», «покарання для дворян», що, в свою чергу, розкриті в праці «Про злочини і покарання» Чезаре Беккаріа. Також було здійснено порівняння зазначених явищ з положеннями сучасного українського законодавства. Визначено, що життя і свобода громадянина є найвищим благом, що існує необхідність прирівняти усіх свідків в їхньому правовому положенні, що ідеальною формою судочинства є вирішення справ професійними суддями спільно з народними засідателями, що тортури є недопустимими і жоден громадянин не може бути названий злочинцем до винесення вироку суду, що присяга обвинуваченого в суді є пережитком минулого, а дворяни мають бути прирівняним до простих людей перед законом.

Міжнародне співробітництво ДПСУ у сфері протидії транснаціональній злочинності

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Міжнародне співробітництво ДПСУ у сфері протидії транснаціональній злочинності//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/mizhnarodne-spivrobitnitstvo-dpsu-u-sferi-protidiyi-transnatsionalnij-zlochinnosti/

Annotation: (Українська) Статтю присвячено питанням міжнародного співробітництва Державної прикордонної служби України з компетентними правоохоронними органами іноземних країн у протидії транснаціональній організованій злочинності. Визначено, що міжнародне співробітництво із протидії транснаціональній злочинності має розглядатися як одна із найважливіших складових реалізації антикримінальній політики України. Автором виділено основні форми міжнародного співробітництва у протидії організованій злочинності, в яких спостерігається високий рівень її транснаціоналізації, що обумовлює потребу у міжнародному співробітництві у цій сфері.

Право на життя чи обов’язок жити

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Право на життя чи обов’язок жити//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/pravo-na-zhittya-chi-obov-yazok-zhiti/

Annotation: (Українська) У цій статті аналізується поняття евтаназії, її виникнення та існування, а також розглядається її практичне застосування. Евтаназія постає на межі двох кореспондуючих явищ - права на життя та обов'язку жити.

Евтаназія в Україні – право чи злочин

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Евтаназія в Україні – право чи злочин//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/evtanaziya-v-ukrayini-pravo-chi-zlochin/

Annotation: (Українська) Дана стаття зачіпає проблему розуміння права на життя – що це, право чи обов’язок? Також вивчає міжнародного досвіду, поглядів щодо евтаназії. Чи можливе впровадження в українське законодавство такого права, як «право на смерть»? У зв'язку з процесами євроінтеграції проблема легалізації евтаназії в Україні з кожним роком набуває все більшої актуальності. Тому врегулювання такої проблеми є дуже важливим в сучасному українському суспільстві.

Топ–10 незвичних порушень невід’ємних прав людини

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Топ–10 незвичних порушень невід’ємних прав людини//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/top-10-nezvichnih-porushen-nevid-yemnih-prav-lyudini/

Annotation: (Українська) У статті розглянуті випадки порушення прав людини, серед яких є неординарні. Інколи порушення прав людини залишаються безкарними. Уряди деяких країн незначно просунулися в розробці державної політики з питань захисту своїх громадян, які постраждали від свободи виявлення своїх поглядів та переконань.

Проблематика гендерного співвідношення чоловіка та жінки в злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Проблематика гендерного співвідношення чоловіка та жінки в злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості особи//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/3/problematika-gendernogo-spivvidnoshennya-cholovika-ta-zhinki-v-zlochinah-proti-statevoyi-svobodi-ta-statevoyi-nedotorkanosti-osobi/

Annotation: (Українська) У цій статті висвітлюються функції та цілі Державної служби зайнятості, а також аналізуються її правові джерела та актуальність застосування державних гарантій захисту від безробіття.

Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2020/3/teoretichni-zasadi-natsionalno-kulturnoyi-identichnosti-osobistosti/

Annotation: The article deals with the essence of national and cultural identity in philosophical and cultural aspects. The works of philosophers, psychologists and educators, who studied the subject, have been analyzed. The article describes types, forms, functions and structure of national and cultural identity of an individual, based on a comprehensive analysis of the problem.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine