Зміст журналу No3 (березень) 2020 y.

Використання кримінологічного профайлінгу у здійсненні оперативно-розшукової діяльності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання кримінологічного профайлінгу у здійсненні оперативно-розшукової діяльності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/vikoristannya-kriminologichnogo-profajlingu-u-zdijsnenni-operativno-rozshukovoyi-diyalnosti/

Анотація: Розглянуто роль впровадження вивчення нових поведінкових технологій, які можуть використовуватись оперативним співробітником. Вивчено сферу завдань, які мають вирішуватись за допомогою психологічних методів в оперативно-службовій діяльності.

Основні специфікації SEO-оптимізації та проектування при розробці і просуванні веб-ресурсу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Основні специфікації SEO-оптимізації та проектування при розробці і просуванні веб-ресурсу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/3/osnovni-spetsifikatsiyi-seo-optimizatsiyi-ta-proektuvannya-pri-rozrobtsi-i-prosuvanni-veb-resursu/

Анотація: Ціллю розслідування було розглянути особливості ефективного SEO-проектування основні специфікації оптимізації при розробці та просуванні веб-ресурсу. Проаналізувати методологію розробки конкурентоспроможної стратегії просування сайту за коштами виконання seo-завдань. Визначити ефективні етапи оптимізації веб-ресурсів з метою збільшення прибутку і повноцінної роботи сайту як каналу залучення клієнтів і здійснення продажів. Дане дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових методів аналізу і синтезу, індукції і дедукції.

Проблемні питання правового регулювання реформування закладів охорони здоров’я другого рівня

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблемні питання правового регулювання реформування закладів охорони здоров’я другого рівня//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/problemni-pitannya-pravovogo-regulyuvannya-reformuvannya-zakladiv-ohoroni-zdorov-ya-drugogo-rivnya/

Анотація: Дана стаття присвячена вивченню проблемних питань, які виникають в процесі перетворення закладів охорони здоров'я у некомерційні підприємства. Розглянуто деякі труднощі, з якими стикаються колишні бюджетні заклади охорони здоров'я другого рівня в процесі практичного втілення реформ.

Специфіка написання PR – текстів в галузі спортивної комунікації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Специфіка написання PR – текстів в галузі спортивної комунікації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2020/3/spetsifika-napisannya-pr-tekstiv-v-galuzi-sportivnoyi-komunikatsiyi/

Анотація: У статті розглянута проблема використання PR - текстів в спортивній комунікації. Стаття присвячена дослідженню особливостей інструментів впливу на споживачів спортивних товарів і послуг. Автором було проаналізовано специфіку написання PR – текстів в галузі спортивної комунікації та особливості спортивного PR, засоби масової комунікації для популяризації спортивних товарів і послуг та особливості жанрів PR – текстів. Розглядається та описується жанрова специфіка PR - текстів в сфері спортивних комунікацій. Об'єктом дослідження є PR - тексти спортивної тематики в професійній діяльності фахівця з соціальних комунікацій. Розглянуто класифікацію PR - текстів, дається визначення поняття PR - текст спираючись на роботи багатьох дослідників в сфері соціальних комунікації.

Tropes in political speeches by Condoleezza Rice

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Tropes in political speeches by Condoleezza Rice//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2020/3/tropes-in-political-speeches-by-condoleezza-rice/

Анотація: (English) The research is focused on the political speeches and their features. The article reviews lexico-semantic stylistic devices and expressive means in the political speeches of US Secretary of State Condoleezza Rice and their influence on the consciousness of the audience.

Механізми забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті діяльності органів безпеки в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Механізми забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті діяльності органів безпеки в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/mehanizmy-obespecheniya-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-kontekste-deyatelnosti-organov-bezopasnosti-v-ukraine/

Анотація: В статті розглянуто поняття прав і свобод людини крізь призму висвітлення сутнісної характеристики механізмів забезпечення прав і основоположних свобод людини та громадянина. Автором проаналізована сучасна чинна нормативно-правова база на національному та міжнародному рівнях, на основі чого зроблені висновки про досконалість наведених в статті важелів гарантування, охорони і захисту прав і свобод людини та громадянина в контексті здійснення органами державної влади правоохоронних функцій та діяльності, спрямованої на захист суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки України. Також були проаналізовані основні засадничі принципи діяльності Служби безпеки України як державного органа спеціального призначення із правоохоронними функціями, їх вплив на формування, реалізацію політики у сфері захисту та охорони прав і свобод людини та громадянина. Зважаючи на підхід науковців, які висвітлюють ідеї примата людини та громадянина в сучасній правовій та соціальній державі, гарантування якісного та ефективного регулювання реалізації конституційних прав та свобод людини стало важливими аспектом нормотворчої та управлінської діяльності органів державної влади, особливо, що стосується сектору безпеки, оскільки саме дана ланка є найбільш вразливою з точки зору допущення фактів порушення прав та свобод людини з боку посадових осіб. Окрім вище викладеного в статті також було досліджено питання відповідальності за порушення гарантованих Конституцією прав і основоположних свобод людини та громадянина в контексті правоохоронної діяльності в Україні.

Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/rozsliduvannya-zlochiniv-teroristichnoyi-spryamovanosti-spivrobitnikami-sluzhbi-bezpeki-ukrayini/

Анотація: Дана стаття присвячена діяльності СБ України щодо злочинів з терористичною спрямованістю, їх порядок, організація досудового розслідування терактів, методи своєчасного виявлення і запобігання посягань на інтереси держави та суспільства, протидія терористичній діяльності.

Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/perevagi-ta-nedoliki-zastosuvannya-rezhimu-videokonferentsiyi-u-kriminalnomu-protsesi/

Анотація: У зв’язку зі стрімким розвитком сучасних технологій з’являється багато інноваційних розборок и у сфері кримінального провадження. Одним із таких є режим відеоконференція. Який широко застосовується під час досудового розслідування чи безпосередньо під час судового розгляду, у випадку неможливості особистої участі певних осіб у кримінальному процесі. Отже, може бути прийняте рішення про проведення окремих слідчих чи процесуальних дуй у режимі відеоконференція. Ця практика давно застосовується більшістю країн Європи та США. Така можливість і передбачена у нашому Кримінально процесуальному законодавстві. У статті розглянуто специфіку законодавчого регулювання таких можливостей та проблематику використання інформаційних технологій. Звернули увагу на проблему забезпечення прав учасників кримінального провадження при використанні режиму відеоконференції.

Повага до людської гідності у кримінальному процесі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Повага до людської гідності у кримінальному процесі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/povaga-do-lyudskoyi-gidnosti-u-kriminalnomu-protsesi/

Анотація: Україна при здобуті незалежності, обрала шлях на європейську інтеграцію. Європейський союз визнав Україну як незалежну, самостійну державу. Наступним кроком було ратифікація Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод та найголовніше, 13 квітня 2012 року був затверджений Кримінально процесуальний кодекс України. На сьогодні, країна поставила ціль вступити у тісні зв’язки з Європою у всіх сферах людського життя. Увага політиків та посадових осіб повинна буди прикута до освіти та право, як до ключових елементів європейської інтеграції. Особливе місце займає забезпечення поваги до людської гідності, дотриманню прав і свобод людини і громадянина під час кримінального провадження. Це досить актуальна проблема у судовій практиці, так як багато громадян звертаються про поновлення їх прав, вимагають дотримання морально-етичних і правових норм з боку суспільства. Адже, у статті 28 Конституції України закріплено, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Конституція визнає честь і гідність особи, життя та здоров’я особи, її недоторканість та безпека найвищою соціальною цінністю. Отже, у кримінальному процесі виділяють принцип поваги до честі і гідності особи.

Шляхи подолання корупції на прикладі інших країн

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Шляхи подолання корупції на прикладі інших країн//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/shlyahi-podolannya-koruptsiyi-na-prikladi-inshih-krayin/

Анотація: У даній статті аналізується одна з сучасних актуальних загроз національній безпеці України, яка визначена Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, а саме - корупція.

Сучасний стан забезпечення кібербезпеки в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасний стан забезпечення кібербезпеки в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/suchasnij-stan-zabezpechennya-kiberbezpeki-v-ukrayini/

Анотація: У даній статті аналізується забезпечення кібербезпеки в державі та робота Ситуаційного центру при Службі безпеки України, основні його завдання та проблеми.

Поняття і ознаки суміщення професій та посад в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття і ознаки суміщення професій та посад в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/ponyattya-i-oznaki-sumishhennya-profesij-ta-posad-v-ukrayini/

Анотація: У цій статті аналізується поняття та доцільність використання суміщення професій і посад у відносинах між працівником і роботодавцем, що виникають на підставі укладання трудового договору.

Започаткування протидії корупції на прикладі курсантів СБУ

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Започаткування протидії корупції на прикладі курсантів СБУ//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/zapochatkuvannya-protidiyi-koruptsiyi-na-prikladi-kursantiv-sbu/

Анотація: У даній статті аналізується одна з сучасних актуальних загроз національній безпеці України, яка визначена Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, а саме - корупція.

Погляди Чезаре Беккаріа в порівнянні з національним законодавством

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Погляди Чезаре Беккаріа в порівнянні з національним законодавством//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/poglyadi-chezare-bekkaria-v-porivnyanni-z-natsionalnim-zakonodavstvom/

Анотація: Дана стаття присвячена розгляду творчості видатного італійського юриста Чезаре Беккаріа, що був родоначальником "класичної школи" в теорії кримінального права та зробив значний внесок в науки про кримінальне право та кримінальний процес, відступивши від середньовічних традицій на користь гуманізму. В даній статті було здійснено змістовий аналіз філософсько-правових поглядів Чезаре Беккаріа, що викладені в його праці «Про злочини і покарання». Наводиться обґрунтування щодо історичного впливу поглядів автора на формування законодавства Російської імперії. Зазначено, що тодішні погляди Беккаріа знайшли своє відображення не тільки в законодавстві різних країн й в «Наказі» Катерини ІІ, а й в сучасній Конституції України, Кримінальному Кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі України, а також у низці інших законів. Через те, можна вважати, що Беккаріа забезпечив подальший розвиток і закріплення принципу «верховенства права» не тільки в міжнародному законодавстві, а й в законодавстві різних країн світу. У статті приділено особливу увагу розгляду таких явищ, як: «право покарання», «свідки», «засідателі», «тортури», «присяга», «покарання для дворян», що, в свою чергу, розкриті в праці «Про злочини і покарання» Чезаре Беккаріа. Також було здійснено порівняння зазначених явищ з положеннями сучасного українського законодавства. Визначено, що життя і свобода громадянина є найвищим благом, що існує необхідність прирівняти усіх свідків в їхньому правовому положенні, що ідеальною формою судочинства є вирішення справ професійними суддями спільно з народними засідателями, що тортури є недопустимими і жоден громадянин не може бути названий злочинцем до винесення вироку суду, що присяга обвинуваченого в суді є пережитком минулого, а дворяни мають бути прирівняним до простих людей перед законом.

Міжнародне співробітництво ДПСУ у сфері протидії транснаціональній злочинності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Міжнародне співробітництво ДПСУ у сфері протидії транснаціональній злочинності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/mizhnarodne-spivrobitnitstvo-dpsu-u-sferi-protidiyi-transnatsionalnij-zlochinnosti/

Анотація: Статтю присвячено питанням міжнародного співробітництва Державної прикордонної служби України з компетентними правоохоронними органами іноземних країн у протидії транснаціональній організованій злочинності. Визначено, що міжнародне співробітництво із протидії транснаціональній злочинності має розглядатися як одна із найважливіших складових реалізації антикримінальній політики України. Автором виділено основні форми міжнародного співробітництва у протидії організованій злочинності, в яких спостерігається високий рівень її транснаціоналізації, що обумовлює потребу у міжнародному співробітництві у цій сфері.

Право на життя чи обов’язок жити

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Право на життя чи обов’язок жити//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/pravo-na-zhittya-chi-obov-yazok-zhiti/

Анотація: У цій статті аналізується поняття евтаназії, її виникнення та існування, а також розглядається її практичне застосування. Евтаназія постає на межі двох кореспондуючих явищ - права на життя та обов'язку жити.

Евтаназія в Україні – право чи злочин

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Евтаназія в Україні – право чи злочин//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/evtanaziya-v-ukrayini-pravo-chi-zlochin/

Анотація: Дана стаття зачіпає проблему розуміння права на життя – що це, право чи обов’язок? Також вивчає міжнародного досвіду, поглядів щодо евтаназії. Чи можливе впровадження в українське законодавство такого права, як «право на смерть»? У зв'язку з процесами євроінтеграції проблема легалізації евтаназії в Україні з кожним роком набуває все більшої актуальності. Тому врегулювання такої проблеми є дуже важливим в сучасному українському суспільстві.

Топ–10 незвичних порушень невід’ємних прав людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Топ–10 незвичних порушень невід’ємних прав людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/top-10-nezvichnih-porushen-nevid-yemnih-prav-lyudini/

Анотація: У статті розглянуті випадки порушення прав людини, серед яких є неординарні. Інколи порушення прав людини залишаються безкарними. Уряди деяких країн незначно просунулися в розробці державної політики з питань захисту своїх громадян, які постраждали від свободи виявлення своїх поглядів та переконань.

Проблематика гендерного співвідношення чоловіка та жінки в злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблематика гендерного співвідношення чоловіка та жінки в злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості особи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/problematika-gendernogo-spivvidnoshennya-cholovika-ta-zhinki-v-zlochinah-proti-statevoyi-svobodi-ta-statevoyi-nedotorkanosti-osobi/

Анотація: У цій статті висвітлюються функції та цілі Державної служби зайнятості, а також аналізуються її правові джерела та актуальність застосування державних гарантій захисту від безробіття.

Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2020/3/teoretichni-zasadi-natsionalno-kulturnoyi-identichnosti-osobistosti/

Анотація: У статті висвітлено сутність національно – культурної ідентичності у філософському та культурологічному аспектах, проаналізовано праці філософів, психологів та педагогів, присвячені означеній тематиці. На основі цілісного аналізу проблеми, у статті схарактеризовано типи, форми, функції та структуру національно – культурної ідентичності особистості.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат