Тег: права людини

Топ–10 незвичних порушень невід’ємних прав людини

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Топ–10 незвичних порушень невід’ємних прав людини//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/top-10-nezvichnih-porushen-nevid-yemnih-prav-lyudini/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуті випадки порушення прав людини, серед яких є неординарні. Інколи порушення прав людини залишаються безкарними. Уряди деяких країн незначно просунулися в розробці державної політики з питань захисту своїх громадян, які постраждали від свободи виявлення своїх поглядів та переконань.

Генеза інституту тримання під вартою та напрями вдосконалення його застосування

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Генеза інституту тримання під вартою та напрями вдосконалення його застосування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/1/geneza-institutu-trimannya-pid-vartoyu-ta-napryami-vdoskonalennya-jogo-zastosuvannya/

Аннотация: (Українська) Розглянуто тримання під вартою як один з видів запобіжного заходу. Розкрито його значення у кримінальному провадженні та визначено винятковість його застосування. Встановлено проблематику призначення даного запобіжного заходу, були зазначені конкретні приклади, що підтверджують актуальність проблеми застосування даного запобіжного заходу.

Порівняльно-правовий аналіз функціонування механізму конституційної скарги в Україні та ФРН

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Порівняльно-правовий аналіз функціонування механізму конституційної скарги в Україні та ФРН//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/porivnyalno-pravovij-analiz-funktsionuvannya-mehanizmu-konstitutsijnoyi-skargi-v-ukrayini-ta-frn/

Аннотация: (Українська) В статті досліджено питання функціонування конституційної скарги в Україні. Проведено порівняльний аналіз української моделі конституційної скарги з конституційною скаргою ФРН. Проаналізовано ключові елементи конституційної скарги України та Німеччини, їх відмінності та особливості. Досліджено явище конституційної скарги як правового механізму гарантування та захисту прав людини. Виявлено недоліки та потреби у вдосконаленні чинного законодавства у сфері конституційної юстиції з врахуванням актуальних державотворчих явищ.

Четверте покоління прав людини в контексті взаємозв’язку правових та моральних норм

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Четверте покоління прав людини в контексті взаємозв’язку правових та моральних норм//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/6/chetverte-pokolinnya-prav-lyudini-v-konteksti-vzayemozv-yazku-pravovih-ta-moralnih-norm/

Аннотация: (Українська) Зміни в суспільних відносинах, що відбулися в XXI ст., спричинили значну трансформацію законодавства в галузі прав людини та появу правових норм, що регулюють принципово нові аспекти життєдіяльності особи. Вчені-юристи все частіше розмірковують над тим, чи можна визнати ці новели за четверте покоління прав людини. Водночас права, що становлять зміст так званого четвертого покоління, залишаються предметом палких дискусій як серед науковців, так і серед законодавців через їхню неоднозначну оцінку з точки зору моралі. Актуальність обраної теми зумовлена також великою кількістю змін у сучасному законодавстві, що закріплюють та регулюють нові права та свободи індивіда, а також необхідністю їхньої оцінки як із правової, так і з моральної точки зору. Зараз перед людиною постало багато можливостей, яких до цього часу не існувало, зокрема, клонування людини, трансплантація органів, використання «віртуальної реальності», штучне запліднення, зміна статі, «генна інженерія». Право як система правових норм повинне давати адекватну відповідь на ці зміни у вигляді відповідного нормативного регулювання. Внаслідок всіх цих можливостей у людини виникають нові права, яких до цього часу не існувало. Такі права називають «четвертим поколінням» прав людини. Щодо деяких вищезазначених прав належне правове регулювання ще недостаньо розроблене, також в Україні не проводилося ґрунтовних наукових досліджень щодо «четвертого покоління» прав людини, тому їх дослідження є актуальним та своєчасним.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала