Тег: права людини

Четверте покоління прав людини в контексті взаємозв’язку правових та моральних норм

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Четверте покоління прав людини в контексті взаємозв’язку правових та моральних норм//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/6/chetverte-pokolinnya-prav-lyudini-v-konteksti-vzayemozv-yazku-pravovih-ta-moralnih-norm/

Аннотация: (Українська) Зміни в суспільних відносинах, що відбулися в XXI ст., спричинили значну трансформацію законодавства в галузі прав людини та появу правових норм, що регулюють принципово нові аспекти життєдіяльності особи. Вчені-юристи все частіше розмірковують над тим, чи можна визнати ці новели за четверте покоління прав людини. Водночас права, що становлять зміст так званого четвертого покоління, залишаються предметом палких дискусій як серед науковців, так і серед законодавців через їхню неоднозначну оцінку з точки зору моралі. Актуальність обраної теми зумовлена також великою кількістю змін у сучасному законодавстві, що закріплюють та регулюють нові права та свободи індивіда, а також необхідністю їхньої оцінки як із правової, так і з моральної точки зору. Зараз перед людиною постало багато можливостей, яких до цього часу не існувало, зокрема, клонування людини, трансплантація органів, використання «віртуальної реальності», штучне запліднення, зміна статі, «генна інженерія». Право як система правових норм повинне давати адекватну відповідь на ці зміни у вигляді відповідного нормативного регулювання. Внаслідок всіх цих можливостей у людини виникають нові права, яких до цього часу не існувало. Такі права називають «четвертим поколінням» прав людини. Щодо деяких вищезазначених прав належне правове регулювання ще недостаньо розроблене, також в Україні не проводилося ґрунтовних наукових досліджень щодо «четвертого покоління» прав людини, тому їх дослідження є актуальним та своєчасним.

Роль Європейського суду з прав людини в Україні. Його розвиток та становлення

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Роль Європейського суду з прав людини в Україні. Його розвиток та становлення//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/rol-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudini-v-ukrayini-jogo-rozvitok-ta-stanovlennya/

Аннотация: (English) The article deals with the role of the European Court of Human Rights in Ukraine. The main factors influencing the development of the Ukrainian legal system were outlined.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала