Тег: соціальна цінність

Социальная ответственность в предпринимательской деятельности

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Социальная ответственность в предпринимательской деятельности//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/7/sotsialnaya-otvetstvennost-v-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам определения роли социальной ответственности в предпринимательской деятельности. В статье рассмотрено основные признаки социальной ответственности, ее значение в современном бизнес-пространстве и ее влияние на экономическое развитие государства. Исследован термин «социальная ответственность», что означает ответственность тех, кто принимает бизнес-решения, за тех, на кого непосредственно или опосредовано эти решения влияют. Социальная ответственность – это концепция, что привлекает компании учитывать интересы общества, беря на себя ответственность за влияние деятельности компании на потребителей, работников, граждан и окружающую среду во всех аспектах своей деятельности. Определено значение и особенности социальной ответственности, обоснована ее важность для предприятия. Рассмотрено внутреннюю и внешнюю социальную ответственность, сделано ее сравнение с юридической ответственностью. Приведены аргументы в пользу и против социальной ответственности. Ключевыми моментами в сфере регулирования социальной ответственности есть создание международного стандарта ISO 26000, а также принятие КМУ концепции реализации государственной политики, которая способствует развитию социально ответственного бизнеса в стране.

Повага до людської гідності у кримінальному процесі

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Повага до людської гідності у кримінальному процесі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/3/povaga-do-lyudskoyi-gidnosti-u-kriminalnomu-protsesi/

Аннотация: (Українська) Україна при здобуті незалежності, обрала шлях на європейську інтеграцію. Європейський союз визнав Україну як незалежну, самостійну державу. Наступним кроком було ратифікація Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод та найголовніше, 13 квітня 2012 року був затверджений Кримінально процесуальний кодекс України. На сьогодні, країна поставила ціль вступити у тісні зв’язки з Європою у всіх сферах людського життя. Увага політиків та посадових осіб повинна буди прикута до освіти та право, як до ключових елементів європейської інтеграції. Особливе місце займає забезпечення поваги до людської гідності, дотриманню прав і свобод людини і громадянина під час кримінального провадження. Це досить актуальна проблема у судовій практиці, так як багато громадян звертаються про поновлення їх прав, вимагають дотримання морально-етичних і правових норм з боку суспільства. Адже, у статті 28 Конституції України закріплено, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Конституція визнає честь і гідність особи, життя та здоров’я особи, її недоторканість та безпека найвищою соціальною цінністю. Отже, у кримінальному процесі виділяють принцип поваги до честі і гідності особи.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала