Journal content No7 (july) 2019 y.

Modern forms of financing investment projects in Ukraine

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Modern forms of financing investment projects in Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/7/sovremennye-formy-finansirovaniya-investitsionnyh-proektov-v-ukraine/

Annotation: In the article the concept of investment project and his value is certain in activity of enterprise. Basic sourcings investment projects and basic stages of forming of investment resources are certain. Essence and features of the use of untraditional instruments and forms of financing of investment projects is studied in Ukraine.

Аналіз методів селекції в генетичному алгоритмі знаходження оптимальної стратегії лікування

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Аналіз методів селекції в генетичному алгоритмі знаходження оптимальної стратегії лікування//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/7/analiz-metodiv-selektsiyi-v-genetichnomu-algoritmi-znahodzhennya-optimalnoyi-strategiyi-likuvannya/

Annotation: (Українська) Дана стаття розглядає аналіз різних методів селекції генетичного алгоритму для покращення комплексного алгоритму знаходження оптимального методу хірургічного лікування вроджених вад серця з єдиним шлуночком. Порівнявши ці методи можна досягти якомога швидшого знаходження необхідного рішення, що забезпечить ефективну роботу програмного забезпечення. Таким чином лікарям, які будуть користуватися даним додатком, не прийдеться довго чекати на результат.

Experience on organization the federal parliamentary elections in Germany for improvement organization elections to the parliament of Ukraine

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Experience on organization the federal parliamentary elections in Germany for improvement organization elections to the parliament of Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/7/opyt-organizatsii-federalnyh-parlamentskih-vyborov-v-germanii-dlya-uluchsheniya-organizatsii-vyborov-v-parlament-ukrainy/

Annotation: The article is devoted to the study of the peculiarities of organizing parliamentary elections in Ukraine and Germany. It is also studied the legal nature of the organization of elections. The correlation between common and distinctive features among them is analyzed in order to identify and distinguish the preconditions for improving the organization of elections to the Parliament of Ukraine.

Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2019/7/suchasnij-pidhid-do-virishennya-osnovnih-zadach-keruvannya-proektami/

Annotation: (Українська) В сучасному світі поширеним є проектний підхід до керування підприємствами. Тому кожен день виникає необхідність вирішувати задачі керування проектами. Метою існування кожного підприємства є отримання прибутку, отже основною задачею керування проектами є забезпечення конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг. Оскільки ринок товарів та послуг переповнений пропозиціями, а спектр доступних можливостей вражає, тому забезпечення ринку якісним продуктом, вимагає послідовного розв’язання наступних задач: відбір з множини доступних проектів найперспективніших, для кожного такого проекту сформувати команду та відібрати надійних постачальників, що забезпечать стабільне виконання плану проекту. У вирішенні задач прийняття рішень для керування проектами саме гібридні методи групи MCDM є найбільш ефективними. Однією з найпоширеніших є комбінація методів ANP та DEMATEL. Як правило особа, що приймає рішення працює в умовах невизначеності та впливу людського фактору, тому доцільно користуватися fuzzy DEMATEL у комбінації з ANP. Таким чином доцільне створення системи критеріїв оцінки проектів, постачальників та членів команди і розробити модель їх вибору на основі комбінації методів fuzzy DEMATEL та ANP.

Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2019/7/sistema-pidtrimki-prijnyattya-rishen-dlya-prognozuvannya-bankrutstva-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) Банкрутство є невід'ємною частиною функціонування підприємств в умовах ринкової економіки. З одного боку, це нормально, оскільки конкуренція змушує ліквідувати збиткові одиниці і створювати простір для тих, хто ефективніше використовує дефіцитні ресурси. З іншого боку, кожне банкрутство негативно впливає на багатьох зацікавлених сторін, включаючи кредиторів, працівників, постачальників, споживачів та місцеву громаду. Зокрема, кредитори та постачальники піддаються ризику збитків, коли боржники збанкрутують. «Невиконання клієнтом боргових зобов'язань може перешкодити платоспроможності постачальника (кредиторів), які можуть стати не в змозі сплатити власним постачальникам, розташованим на верхньому рівні, що може призвести до ланцюга подібних невдач (ефект доміно)» (Battiston et al.2007). Тому важливо проводити дослідження щодо прогнозування ризику банкрутства. Раннє виявлення ознак погіршення фінансової ситуації може дозволити прийняття коригувальних дій. Це також може запобігти втраті поточних або потенційних постачальників капіталу. Актуальність даної проблеми привела до того, що існує безліч всіляких методів і методик, що дозволяють прогнозувати настання банкрутства підприємства з тим або іншим ступенем ймовірності. Однак, в цій області багато проблем. Саме, методик, які могли б з високим ступенем вірогідності прогнозувати несприятливий результат, практично немає. Більшість таких методик виявилися неспроможними в період світової фінансової кризи. Отже, створення систем, що дозволяють подолати недоліки існуючих моделей, а також врахувати специфіку нашої країни, є актуальною проблемою. Можливим вирішенням цієї проблеми є використання нейромережевих технологій, які є високоефективним інструментом. Вони мають широке практичне застосування і використовуються для вирішення багатьох завдань. Нейронні мережі використовувалися для прогнозу фінансової кризи такими відомими фірмами, як General Electric, American Airlines, Coca Cola, Procter & Gamble та іншими.

Some aspects of value added monetization

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Some aspects of value added monetization//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/7/nekotorye-aspekty-monetizatsii-dobavlennoj-stoimosti/

Annotation: The article deals with a fragmentary synthesis of well-known scientific views on value added with the emphasis on the most significant, as the author believes, the parties and components of the concept, the unambiguous answers that can be considered obvious, on certain questions, shows the lack of legislative and other restrictions of the regulator on the creation the most added value, the emphasis on the impact of value added on the macroeconomic indicators of the state and the first theoretically raised question of the value added monetization, examples of the existing monetization. The definition of simple and hybrid assets is given.

Великий шелковый путь – проводник распространения международных инноваций и развития искусства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Великий шелковый путь – проводник распространения международных инноваций и развития искусства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/iskusstvovedenie/2019/7/velikij-shelkovyj-put-provodnik-rasprostraneniya-mezhdunarodnyh-innovatsij-i-razvitiya-iskusstva/

Annotation: (Русский) Рассматриваются пути интеграции искусства гравюры, культурного обмена и синтеза искусства посредством Великого шелкового пути. Взаимное влияние на развитие искусства Европы и Китая.

Formation and use of the estimate institute’s budget

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Formation and use of the estimate institute’s budget//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/7/formirovanie-i-ispolzovanie-smet-byudzhetnyh-uchrezhdenij/

Annotation: The question of the role of the estimate, its composition and tasks in the process of activity of the budget institution is researched.

Estimation of the value of the enterprise and justification of measures for its growth

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Estimation of the value of the enterprise and justification of measures for its growth//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/7/otsenka-stoimosti-predpriyatiya-i-obosnovanie-meropriyatij-po-ee-rosta/

Annotation: The assessment of the value of the enterprise is carried out at all stages of development, it is not necessary, if the company is not going to sell, or if it does not plan to receive investment. But for a full analysis, it is desirable to count. The valuation of the enterprise is often confused or mixed with the analysis of the financial and economic activity of the enterprise, using a different study of the change in the coefficients based on the balance sheet. If you give a concise definition of the assessment of the enterprise, then this will be the answer to the question "How much does an enterprise cost?" In this paper, we will analyze in detail the goals and reasons for evaluating the value of the enterprise and why it is needed, we will consider the methods of evaluation, and we will justify which method is better for the investigated enterprise and why. Also, the main issue is to identify the key factors of creation, increase, destruction of the enterprise value, as well as the definition of measures to increase the cost of the enterprise.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine