Journal content No6 (june) 2018 y.

Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/6/upravlinnya-rizikami-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) У статті розглядаються проблеми невизначеності та ризику у діяльності підприємств. Узагальнені теоретичні підходи до ідентифікації ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Виділено основні елементи управління ризиком. Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення системи управління ризиками ЗЕД підприємства.

Life scenarios of adults with different levels of hardiness

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Life scenarios of adults with different levels of hardiness//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2018/6/zhiznennye-stsenarii-vzroslyh-s-raznym-urovnem-zhiznestojkosti/

Annotation: In this paper, the problems of life scenarios of adults with different levels of hardiness are considered. Groups of adults with different levels of viability have been identified by the method of means with a preliminary normalization through z-values. The highly reliable differences of life scenarios in adults with different levels of viability have been revealed and statistically reliably confirmed. It is useful to psychologists, psychiatrists, teachers, students and parents.

Analysis of the message brockers RabbitMQ and Apache Kafka

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Analysis of the message brockers RabbitMQ and Apache Kafka//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/6/analiz-brokerov-soobshhenij-rabbitmq-i-apache-kafka/

Annotation: The paper considered the most common message brokers, which are used to develop systems with guaranteed delivery of messages based on a service-oriented architecture. The characteristics and methods of implementing these approaches are analyzed.

Analysis of the modern medical information systems of Ukraine

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Analysis of the modern medical information systems of Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2018/6/analiz-sovremennyh-meditsinskih-informatsionnyh-sistem-ukrainy/

Annotation: The paper considers the medical information systems implemented in many medical institutions of Ukraine. Their main advantages and disadvantages are determined. The ways of eliminating such shortcomings are proposed to improve the work with such systems. The issues of intellectualization of medical information systems are considered.

Онтологія як альтернатива реляційній базі даних у прикладних програмних системах

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Онтологія як альтернатива реляційній базі даних у прикладних програмних системах//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/6/ontologiya-yak-alternativa-relyatsijnij-bazi-danih-u-prikladnih-programnih-sistemah/

Annotation: (Українська) Досліджено проблему вибору класу моделі збереження даних у програмних системах (онтологія чи реляційна модель). Узагальнено перелік відмінних та спільних рис цих двох моделей та наведено загальні критерії вибору моделі.

Recommender systems for use in distance learning

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Recommender systems for use in distance learning//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/6/rekomendatelnye-sistemy-v-distantsionnom-obuchenii/

Annotation: The research carried out an analysis of the methods of creating and implementing recommender systems. The comparison of the results of various methods is given. The methods of implementation of advisory algorithms in the system of distance learning are offered.

Automated computer verification system for phase shift measurement

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Automated computer verification system for phase shift measurement//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2018/6/kompyuternaya-avtomatizirovannaya-poverka-mery-fazovogo-sdviga/

Annotation: Developed an imitation model for the implementation of an automated erification of a phase shift measure.

Математичні моделі визначення рівня власного утримання страховика при страхуванні туризму

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Математичні моделі визначення рівня власного утримання страховика при страхуванні туризму//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/6/matematichni-modeli-viznachennya-rivnya-vlasnogo-utrimannya-strahovika-pri-strahuvanni-turizmu/

Annotation: (Українська) Підтверджено ефективність застосування перестрахувальних операцій в страхуванні вихідних ризиків туризму. У роботі більш широкому аспекті проаналізовано, що розвиток туризму в сучасному світі, характеризується негативним впливом стихійних лих, які призводять до великих матеріальних втрат. Найефективнішим способом скоротити майнові втрати від виїзного туризму в результаті стихійних лих є страхування, необхідність якого обумовлена міжнародними стандартами надання фінансових гарантій в галузі туризму. Однак, беручи до уваги значні обсяги можливих втрат, процес страхування ризиків, пов’язаних з виїзним туризмом, вимагає перестрахування для зміцнення фінансового забезпечення страховиків. Отже, необхідно визначити оптимальний розмір власного утримання страхування та капіталу страховика, необхідні для перестрахування ризику виїзного туризму. Математична модель для визначення рівня власного утримання страховика, необхідного для підвищення фінансової безпеки при укладанні страхування подорожей. У розрахунках використовувалися дані фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна», яка є однією з лідерів страхування туризму на страховому ринку України. Було встановлено, що в 2015-2017 роках ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» на додаток до передачі ризику в перестрахування сама зіграла роль перестрахувальника інших страхових компаній. Пропонується знизити рівень власного утримання при страхованні ризиків виїзного туризму до 40 %, що допоможе зміцнити його фінансову безпеку. Використання математичної моделі, побудованої з середнім значенням коефіцієнта фінансової надійності страховика дозволяє визначити очікувану суму необхідного капіталу страхової компанії для страхування ризику виїзного туризму в залежності від рівня власного утримання

Бюджетна політика України: проблеми та перспективи

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Бюджетна політика України: проблеми та перспективи//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/6/byudzhetna-politika-ukrayini-problemi-ta-perspektivi/

Annotation: The main directions of fiscal policy of Ukraine, priorities and main tasks in this area for 2017 and 2018-2020 are explored. The income and expenditures of the State Budget of Ukraine for 2016 and 2017 are analyzed. It is concluded that the system of measures in the field of public finances is determined by the directions and goals of the budget policy and requires both the improvement of its individual components and the implementation of systemic measures to change the budget relations and the budgetary system. The process of fiscal policy development should be guided by the improvement of its components in the context of economic and social development in the present and the future. The prerequisites and consequences of the drafting of the State Budget of Ukraine for the relevant year should be economic recovery, sustainable development of society, ensuring the priority direction of budget funds for structural reforms in the main sectors of the economy and areas of activity, and establishing favorable conditions for doing business.

Budget decentralization as a factor of economic development

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Budget decentralization as a factor of economic development//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/6/byudzhetnaya-detsentralizatsiya-kak-faktor-ekonomicheskogo-razvitiya/

Annotation: The article considered the main advantages and disadvantages of the local decentralization. Also has been researched the foreign experience of constructing budget decentralization. Proposed the possible measures to improve decentralization of Ukraine. Decentralization is the transfer of budget powers from state authorities to local self-government bodies. Also has been investigated the term of «united territorial communities» wich are a territorial communities that, as a result of a voluntary association that can independently or through appropriate local self-government bodies provide the appropriate level of services, in particular in the field of education, culture, health care, social protection.

The anatomical structure of Ajuga turkestanica

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . The anatomical structure of Ajuga turkestanica//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/biologiya/2018/6/anatomicheskoe-stroenie-ajuga-turkestanica/

Annotation: The article investigates herbal material of Аjuga turkestanica by testing its macroscopic and microspic characters.

Topical problems of the translation neologisms of english languages

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Topical problems of the translation neologisms of english languages//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2018/6/aktualnye-problemy-perevoda-neologizmov-anglijskogo-yazyka/

Annotation: The article deals with the descriptive translation of neologisms within conceptual groups, the notion of neologism, their classification, ways of word formation and the dependence of accurate translation on correct analysis of the word structure. The suitability and effectiveness of descriptive translation was also analyzed in terms of conveying the meaning of neologism.

Методи та моделі синтезу інтонаційної звукової мови

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Методи та моделі синтезу інтонаційної звукової мови//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/6/metodi-ta-modeli-sintezu-intonatsijnoyi-zvukovoyi-movi/

Annotation: (Українська) Анотація. У статті розглянуті питання які зв’язані з синтезом інтонаційної звукової мови. Зокрема, розглядається роль фонетично-акустичного процесору а саме про методи модифікації довжини алофонів. При цьому етапі відбувається виправлення темпо-ритмічних і частотних артефактів. Такі виправлення здійснюються за допомогою модифікації основних компонентів алгоритму LP-PSOLA.

Регламент захисту персональних даних Європейського союзу (GDPR). Застосування на території України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Регламент захисту персональних даних Європейського союзу (GDPR). Застосування на території України//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2018/6/reglament-zahistu-personalnih-danih-yevropejskogo-soyuzu-gdpr-zastosuvannya-na-teritoriyi-ukrayini/

Annotation: (Українська) Стаття присвячена початку застосування Регламенту Європейського Союзу про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних (General data protection regulation/Загальний регламент по захисту даних) від 26.04.2016. Досліджено понятійний апарат Регламенту, положення про екстратериторіальність його дії, Регламент проаналізовано в контексті можливості його застосування щодо фізичних та юридичних осіб України, запропоновано основні шляхи адаптації українського законодавства про захист персональних даних до нових стандартів ЄС.

Методика навчання матеріалознавству та технологій матеріалів студентів ВНЗ

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Методика навчання матеріалознавству та технологій матеріалів студентів ВНЗ//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2018/6/metodika-navchannya-materialoznavstvu-ta-tehnologij-materialiv-studentiv-vnz/

Annotation: (Українська) Досліджено актуальні питання підготовки та проведення навчальних занять з дисципліни «Матеріалознавство та технологія матеріалів».

Features of interpersonal relations of student youth with signs of mental trauma

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Features of interpersonal relations of student youth with signs of mental trauma//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2018/6/osobennosti-interpersonalnyh-otnoshenij-studencheskoj-molodezhi-s-priznakami-psihicheskoj-travmy/

Annotation: The establishment of close, interpersonal relationships are important part of the life of the personality, the experience of traumatic situations can lead to difficulties in establishing interpersonal contacts. The basic needs that are met by contacting others and the impact of mental trauma on their satisfaction are analyzed in this article.

Problems of improvement of activity of traffic police of the MIA of Russia

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Problems of improvement of activity of traffic police of the MIA of Russia//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2018/6/problemy-sovershenstvovaniya-deyatelnosti-dps-gibdd-mvd-rossii/

Annotation: In Russia, the problem of improving road safety is one of the priorities of domestic state policy and in recent years has become particularly relevant, due to the rapid growth of motorization, improvement of road infrastructure, access to the market of more powerful cars. The relevance of the topic is also due to the fact that in 2018 a large-scale reform of the interior Ministry traffic police of Russia started.

Application of active contour model for medical image processing

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Application of active contour model for medical image processing//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2018/6/primenenie-modeli-aktivnyh-konturov-dlya-obrabotki-meditsinskih-izobrazhenij/

Annotation: Reviewed the possibility of using an active contour model for medical image processing.

Realization of clearing of the dynamic table

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Realization of clearing of the dynamic table//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2018/6/realizatsiya-ochistki-dinamicheskoj-tablitsy/

Annotation: Dynamic tables, their purpose and realisation. Clearing of the dynamic table.

Analysis of the existing classifications of web technologies

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Analysis of the existing classifications of web technologies//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2018/6/analiz-sushhestvuyushhih-klassifikatsij-veb-tehnologij/

Annotation: Classification of web technologies in the context of time and its’ functional purpose. Difficulties in the classification of web technologies.

Методи та моделі формування страхових резервів зі страхування життя

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Методи та моделі формування страхових резервів зі страхування життя//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/6/metodi-ta-modeli-formuvannya-strahovih-rezerviv-zi-strahuvannya-zhittya/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто сутність поняття страхових резервів зі страхування життя, визначено їх структуру. Проаналізовано методи та моделі формування резервів довгострокових зобов’язань. Розглянуто особливості актуарних розрахунків страхових резервів зі страхування життя. Визначено фактори, які необхідно враховувати при їх розрахунку.

Organization of the front-office in the network bank

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Organization of the front-office in the network bank//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/6/organizatsiya-roboty-front-ofisa-v-setevom-banke/

Annotation: The article considers modern approaches to organizing the work of the bank's front office. The scientific approaches to the structure of the front office of the bank are determined, which directly serve customers and generate cash flow. The necessity of creating a single front office in the bank is grounded.

Гідродинаміка вихрового сушильного апарату для пастоподібних продуктів

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Гідродинаміка вихрового сушильного апарату для пастоподібних продуктів//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2018/6/gidrodinamika-vihrovogo-sushilnogo-aparatu-dlya-pastopodibnih-produktiv/

Annotation: (Українська) В статті експериментальним шляхом визначено необхідні коефіцієнти гідравлічного опору оригінальної конструкції сушильної камери із вихровими потоками теплоносія, яка має зону диспергування тонкодисперсного матеріалу та зону досушування частинок до високої кінцевої сухості. Також показано поля розподілу швидкостей і тисків теплоносія, що важливо для моделювання тепломасообмінних процесів між двома фазами системи, а також транспортування підсушеного дисперсного продукту із зони диспергування і направлення його у зону досушування.

Сучасні підходи до управління кредитним ризиком

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Сучасні підходи до управління кредитним ризиком//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/6/suchasni-pidhodi-do-upravlinnya-kreditnim-rizikom/

Annotation: (Українська) У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти формування ресурсів комерційних банків, розглянуто сучасні підходи до управління кредитним ризиком. Для визначення стратегії управління ризиками банку розроблено економетричну модель взаємозв’язку кредитування фізичних осіб та основних економічних і соціальних показників: індекс реальної середньомісячної заробітної плати, індекс номінальної заробітної плати, індекс споживчих цін, валовий внутрішній продукт, доходи та витрати населення, роздрібний товарообмін, середньомісячна номінальна заробітна плата. Визначено, що очікується подальший спад ризику споживчих кредитів, і простежується стабілізація в середньостроковій перспективі.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine