Authors

Наталья Лесная

Lesna Natalya

City: Kharkiv

Science degree: Professor

Place of work/study: Kharkiv National University of Radioelectronics

Autor articles

Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/5/doslidzhennya-efektivnosti-metodiv-i-modelej-rezervnogo-kopiyuvannya-ta-pislyaavarijnogo-vidnovlennya-danih-u-sap-hybris-commerce/

Annotation: (Українська) У роботі розглянуті сучасні методи створення бекапів із подальшим післяаварійним відновленням у популярній платформі Hybris. Особлива увага дослідження приділена проблемі пошуку оптимального балансу між необхідною частотою створення резервних копій даних та продуктивністю сервера в контексті електронної комерції.

Ефективність використання нейромережевих моделей для прогнозування руху цін, акцій компаній на ринку

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Ефективність використання нейромережевих моделей для прогнозування руху цін, акцій компаній на ринку//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/efektivnist-vikoristannya-nejromerezhevih-modelej-dlya-prognozuvannya-ruhu-tsin-aktsij-kompanij-na-rinku/

Annotation: (Українська) У роботі були розглянуті моделі прогнозування фінансових часових рядів. Проаналізовано методи стандартного інтелектуального аналізу даних та його взаємодія з методами обчислювального інтелекту для вирішення задач прогнозування.

Дослідження засобів і технологій міжсервісного зв’язку в мікросервісній архітектурі

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Дослідження засобів і технологій міжсервісного зв’язку в мікросервісній архітектурі//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/5/doslidzhennya-zasobiv-i-tehnologij-mizhservisnogo-zv-yazku-v-mikroservisnij-arhitekturi/

Annotation: (Українська) У роботі були розглянуті сучасні засоби міжсервісної комунікації. Основна увага дослідження приділялася питанню продуктивності нової мови запитів GraphQL у порівнянні з REST при використанні JSON у якості формату сериалізації даних.

Дослідження методів і моделей асинхронного оновлення даних для підвищення продуктивності web-систем

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Дослідження методів і моделей асинхронного оновлення даних для підвищення продуктивності web-систем//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/1/doslidzhennya-metodiv-i-modelej-asinhronnogo-onovlennya-danih-dlya-pidvishhennya-produktivnosti-web-sistem/

Annotation: (Українська) У роботі були розглянуті існуючи проблеми продуктивності web-систем при асинхронному оновленні даних, а також представлений алгоритм для їх усунення.

Побудова швидкодіючих клієнтських веб-застосувань за допомогою сучасних програмних засобів і технологій

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Побудова швидкодіючих клієнтських веб-застосувань за допомогою сучасних програмних засобів і технологій//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/12/pobudova-shvidkodiyuchih-kliyentskih-veb-zastosuvan-za-dopomogoyu-suchasnih-programnih-zasobiv-i-tehnologij/

Annotation: (Українська) У роботі були розглянуті існуючі проблеми продуктивності веб-додатків, розглянуті засоби їх усунення через використання засобів, що зменшують час компіляції та виконання мови програмування JavaScript.

Методи та моделі синтезу інтонаційної звукової мови

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Методи та моделі синтезу інтонаційної звукової мови//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/6/metodi-ta-modeli-sintezu-intonatsijnoyi-zvukovoyi-movi/

Annotation: (Українська) Анотація. У статті розглянуті питання які зв’язані з синтезом інтонаційної звукової мови. Зокрема, розглядається роль фонетично-акустичного процесору а саме про методи модифікації довжини алофонів. При цьому етапі відбувається виправлення темпо-ритмічних і частотних артефактів. Такі виправлення здійснюються за допомогою модифікації основних компонентів алгоритму LP-PSOLA.

Дослідження методів персоналізованого обслуговування користувачів web-ресурсів з метою підбору найвигіднішої пропозиції

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Дослідження методів персоналізованого обслуговування користувачів web-ресурсів з метою підбору найвигіднішої пропозиції//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/doslidzhennya-metodiv-personalizovanogo-obslugovuvannya-koristuvachiv-web-resursiv-z-metoyu-pidboru-najvigidnishoyi-propozitsiyi/

Annotation: (Українська) У статті автором досліджено основні принципи персоналізації контенту за умов ведення діяльності у сфері електронної комерції. Стаття звертає увагу на методи застосування фундаментальної теорії ймовірностей до знаходження релевантноті кожної окремої товарної позиції відповідно до користувача web-ресурсу.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine