Тег: нейронна мережа

Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/matematika/2019/7/sistema-pidtrimki-prijnyattya-rishen-dlya-prognozuvannya-bankrutstva-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) Банкрутство є невід'ємною частиною функціонування підприємств в умовах ринкової економіки. З одного боку, це нормально, оскільки конкуренція змушує ліквідувати збиткові одиниці і створювати простір для тих, хто ефективніше використовує дефіцитні ресурси. З іншого боку, кожне банкрутство негативно впливає на багатьох зацікавлених сторін, включаючи кредиторів, працівників, постачальників, споживачів та місцеву громаду. Зокрема, кредитори та постачальники піддаються ризику збитків, коли боржники збанкрутують. «Невиконання клієнтом боргових зобов'язань може перешкодити платоспроможності постачальника (кредиторів), які можуть стати не в змозі сплатити власним постачальникам, розташованим на верхньому рівні, що може призвести до ланцюга подібних невдач (ефект доміно)» (Battiston et al.2007). Тому важливо проводити дослідження щодо прогнозування ризику банкрутства. Раннє виявлення ознак погіршення фінансової ситуації може дозволити прийняття коригувальних дій. Це також може запобігти втраті поточних або потенційних постачальників капіталу. Актуальність даної проблеми привела до того, що існує безліч всіляких методів і методик, що дозволяють прогнозувати настання банкрутства підприємства з тим або іншим ступенем ймовірності. Однак, в цій області багато проблем. Саме, методик, які могли б з високим ступенем вірогідності прогнозувати несприятливий результат, практично немає. Більшість таких методик виявилися неспроможними в період світової фінансової кризи. Отже, створення систем, що дозволяють подолати недоліки існуючих моделей, а також врахувати специфіку нашої країни, є актуальною проблемою. Можливим вирішенням цієї проблеми є використання нейромережевих технологій, які є високоефективним інструментом. Вони мають широке практичне застосування і використовуються для вирішення багатьох завдань. Нейронні мережі використовувалися для прогнозу фінансової кризи такими відомими фірмами, як General Electric, American Airlines, Coca Cola, Procter & Gamble та іншими.

Моделирование молекулярной структуры комплекса белка с лигандом с помощью нейросети

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Моделирование молекулярной структуры комплекса белка с лигандом с помощью нейросети//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/11/modelirovanie-molekulyarnoj-struktury-kompleksa-belka-s-ligandom-s-pomoshhyu-nejroseti/

Аннотация: В данной статье представлен новый подход к молекулярному докингу с использованием нейронных сетей. Нейронные сети способны обобщать огромное количество данных и генерировать на их основе и найденных законах в реальном времени новые. Описаны значимость и проблемы молекулярного докинга. Классические биохимические подходы, их плюсы и минусы описываются и сравниваются с предлагаемым методом. Новая структура метода и результаты описаны. Предлагаются также пути дальнейших исследований.

Обработка фрагментов медицинского изображения алгоритмом модифицированной свертки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Обработка фрагментов медицинского изображения алгоритмом модифицированной свертки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/obrabotka-fragmentov-meditsinskogo-izobrazheniya-algoritmom-modifitsirovannoj-svertki/

Аннотация: В статье рассмотрены существующие решения фильтрации изображений и подходы, которые позволят автоматизировать это процесс, предложена новая альтернатива, суть которой заключается в комбинировании архитектуры нейронной сети и операции свертки, что имеет ядро свертки произвольного размера.

Возможность использования нейронных сетей в системе обмена мгновенными сообщениями

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Возможность использования нейронных сетей в системе обмена мгновенными сообщениями//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/vozmozhnost-ispolzovaniya-nejronnyh-setej-v-sisteme-obmena-mgnovennymi-soobshheniyami/

Аннотация: В исследовании проведен анализ взаимодействия пользователя с существующими системами обмена мгновенными сообщениями. Рассмотрены ключевые факторы взаимодействия. Проведен обзор возможностей применения нейронных сетей для улучшения взаимодействия пользователя с системой.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала