Tag: нейронна мережа

Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2019/7/sistema-pidtrimki-prijnyattya-rishen-dlya-prognozuvannya-bankrutstva-pidpriyemstva/

Анотація: Банкрутство є невід'ємною частиною функціонування підприємств в умовах ринкової економіки. З одного боку, це нормально, оскільки конкуренція змушує ліквідувати збиткові одиниці і створювати простір для тих, хто ефективніше використовує дефіцитні ресурси. З іншого боку, кожне банкрутство негативно впливає на багатьох зацікавлених сторін, включаючи кредиторів, працівників, постачальників, споживачів та місцеву громаду. Зокрема, кредитори та постачальники піддаються ризику збитків, коли боржники збанкрутують. «Невиконання клієнтом боргових зобов'язань може перешкодити платоспроможності постачальника (кредиторів), які можуть стати не в змозі сплатити власним постачальникам, розташованим на верхньому рівні, що може призвести до ланцюга подібних невдач (ефект доміно)» (Battiston et al.2007). Тому важливо проводити дослідження щодо прогнозування ризику банкрутства. Раннє виявлення ознак погіршення фінансової ситуації може дозволити прийняття коригувальних дій. Це також може запобігти втраті поточних або потенційних постачальників капіталу. Актуальність даної проблеми привела до того, що існує безліч всіляких методів і методик, що дозволяють прогнозувати настання банкрутства підприємства з тим або іншим ступенем ймовірності. Однак, в цій області багато проблем. Саме, методик, які могли б з високим ступенем вірогідності прогнозувати несприятливий результат, практично немає. Більшість таких методик виявилися неспроможними в період світової фінансової кризи. Отже, створення систем, що дозволяють подолати недоліки існуючих моделей, а також врахувати специфіку нашої країни, є актуальною проблемою. Можливим вирішенням цієї проблеми є використання нейромережевих технологій, які є високоефективним інструментом. Вони мають широке практичне застосування і використовуються для вирішення багатьох завдань. Нейронні мережі використовувалися для прогнозу фінансової кризи такими відомими фірмами, як General Electric, American Airlines, Coca Cola, Procter & Gamble та іншими.

Моделювання молекулярної структури комплексу білка з лігандом за допомогою нейромережі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Моделювання молекулярної структури комплексу білка з лігандом за допомогою нейромережі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/11/modelirovanie-molekulyarnoj-struktury-kompleksa-belka-s-ligandom-s-pomoshhyu-nejroseti/

Анотація: Стаття представляє новий підхід до молекулярного докингу через використання нейронних мереж. Нейронні мережі здатні узагальнювати величезну кількість даних і генерувати на їх основі і знайдених в них законах в реальному часі нові приклади. Описано значення та проблеми молекулярного докингу. Класичні біохімічні підходи, їхні плюси та мінуси описані та порівнюються з запропонованим методом. Описано нову структуру методу та результати. Також пропонуються шляхи подальшого дослідження.

Обробка фрагментів медичного зображення алгоритмом модифікованої згортки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Обробка фрагментів медичного зображення алгоритмом модифікованої згортки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/obrabotka-fragmentov-meditsinskogo-izobrazheniya-algoritmom-modifitsirovannoj-svertki/

Анотація: В статті розглянуті існуючі рішення фільтрації зображень та підходи, що дозволять автоматизувати це процес, запропоновано нову альтернативу, сутність якої полягає в комбінуванні архітектури нейронної мережі та операції згортки, що має ядро згортки довільного розміру.

Можливість використання нейронних мереж у системах обміну миттєвими повідомленнями

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Можливість використання нейронних мереж у системах обміну миттєвими повідомленнями//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/vozmozhnost-ispolzovaniya-nejronnyh-setej-v-sisteme-obmena-mgnovennymi-soobshheniyami/

Анотація: У дослідженні здійснено аналіз взаємодії користувача з існуючими системами обміну миттєвими повідомленнями. Розглянуто ключові фактори взаємодії. Проведено огляд можливостей застосування нейронних мереж для покращення взаємодії користувача з системою.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат